www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Terjärv- tre perioder 29.10.1980
Skrivet av Loffe   
2005-05-31 11:18
I morgon torsdag bjuder sparbankerna på kaffe och dopp. Sparbankerna i hela landet firar varje år tillsammans med många andra länder en världsspardag och i år firas den för 56:e gången. På huvudkontoret bjuds det på förtäring i sparbankens klubbrum och i Småbönders på Marthastugan. I samband med kaffebjudningen blir det kundinformation för den som är i behov av sådan.

På samma dag gäller det också att ha frisyren i topptrim. Då finns det möjlighet att ställa upp för fotografen. Denna knäppning är helt gratis — det enda man behöver kosta på sig är ett förtrollande leende. Detta kort som båda parterna önskar att skall bli till sin fördel kan sedan användas på ett bankkort, som kunden sedan får visa upp för vänner och bekanta. Så bästa damer och herrar: “Buss upp är”.

Så en kort kommentar till Helge i Söderby. Du tog fasta på vissa rader i min text. Jag sa att den Granlundska diagnosen påminde om. ett revyspex — MEN att revyspex ofta baserar sig på verklighet. Jag tar ingen ställning till vem som berättar vad. Hur som helst var Granlunds skrivelse av det mera humoristiska slaget, något som jag inte är främmande för. Jag vill betona att mina perioder varken kommer att vara samhällskritiska eller ha någon släng av att vilja spela “samvete” om hur någonting borde vara i vårt samhälle. Hur ”bäddorna” blir i framtiden det får någon annan grubbla på. Granlunds. skrivelse fick i gång diskussionen på nytt, vilket han önskat, och periodskrivarna tycks ha nappat på kroken.

Som nummer två i presentationen av våra kommunalvalda har vi Karl-Gustav Grahn. Han föddes den 3 augusti 1939 vid Brinkas. Han arbetar på Terinit som enhetschef för konfektionsavdelningen. Han är gift med Marita, 34, hon är född  Åberg och kommer från Helsingfors. Till familjen hör tre pojkar nämligen Karl-Mikael, 15, Kim, 13 och Fredrik, 1. När Karl-Gustav finner någon ledig tid sysslar han helst med sång, idrott, villa- och friluftsliv. Han har tidigare praktik av det kommunala. eftersom han satt med i kommunstyrelsen för perioden 1973-76. För närvarande är han med i hälsovårdsnämnden. Tidigare hade han också en plats i den dåvarande befolkningsskyddsnämnden. Orsaken till att Karl-Gustav börjat med kommunalpolitik var att han hade ett visst intresse för det.

Ett annat motiv till att han engagerar sig är att folk som jobbar inom näringslivet inte vill ställa upp, därför såg han det som en viktig sak att just representera den sektorn.

Som det viktigaste under den kommande perioden vill Karl-Gustav — tillsammans med övriga ledamöter — finna en vettig lösning på bäddplatsfrågan. Något som han tycker är viktigt är speciellt hälso- och åldringsvården samt bostads- och tomtmarksfrågorna. Vidare vill han arbeta för bättre möjligheter till fritidssysselsättning för kommunens medborgare.

LOFFE

 
 
Top! Top!