www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Terjärv - tre perioder 13.11.1980
Skrivet av Loffe   
2005-06-02 13:47
TUF har fortfarande brist på ungdomlig fägring, något som skulle behövas inför det kommande luciavalet. Några unga damer har anmält sitt intresse, men det skulle gärna få komma flera. Det gäller för allmänheten att bättre se sig omkring och finna lämpliga kandidater. Det vore skada om luciatraditionen som togs upp i fjol, skulle visas så lite intresse. Ungdomsföreningen tar emot anmälningar ännu denna vecka, men senast på fredag vill man ha dem. Ärendet brådskar eftersom julen snart står för dörren.

Fastän valtidens tidningsskriverier är över tycks en insändarepidemi råda bland vissa av Öb:s läsare. Naturen och hälsan tycks ligga många varmt om hjärtat just nu. Men det är ju fråga om viktiga saker. Orden flödar fritt i spalterna, fastän det inte flödar så fritt på alla ställen i naturen,

I min senaste presentation av Frits Högnabba insmög sig ett misstag. Frits var inte styrelseordförande i SÖP. Han satt med i SÖP:s styrelse, men han var ordförande i Högnabba Byahemsförening. Jag hoppas att rättelsen inte kommer för sent. Med det var säkert inte så farligt fastän Frits satt som ordförande nu över helgen. Jag tror nog han skulle ha klarat av det, ifall det hade varit så. Om jag skall kalla detta misstag för en anka vet jag inte eftersom ärendet berörde pälsdjursnäringen.

Idag presenterar vi Laila Elisabeth Evelyn Knutar. Hon föddes den 10 mars 1937 i Sverige. Till yrket är hon hemhjälpare och gift med Jörgen Knutar, 46. Till familjen hör två pojkar, Ronny, 16 och Jonas, 13. Laila har många intressen beroende på årstiderna, och vintertid tycker hon om att läsa. För närvarande sitter hon med i kommunens turistnämnd, där hon kom med 1977. Vidare är hon kassör i Folkhälsan. Lailas motiv till att engagera sig i kommunalpolitiken var att hon från tidigare varit intresserad av politik. Eftersom Laila känner varmt för de äldre, vill hon den kommande mandatperioden arbeta speciellt för åldringsvården. Vidare hoppas hon att man skall komma till en lösning i frågan om bäddplatserna.

LOFFE

 
 
Top! Top!