www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Terjärv - tre perioder 01.11.1980
Skrivet av Loffe   
2005-06-02 13:54
Tanken på ett allaktivitetshus i Terjärv har inte helt fallit i glömska. Men det tycks vara långt mellan tanke och handling. I de dagliga diskussionerna folk emellan talas det om ett sådant hus, men hur allt skall förverkligas är ännu oklart. För att få fart på det hela anordnas en diskussionskväll inkommande onsdagskväll på sportstugan. Närvarande är inbjudna representanter för föreningar, organisationer och firmor, samt Kronoby kommun. Det är att hoppas att detta första steg skall få en god fortsattning.

Så skall vi räknas igen. Befolkningsregistercentralen som “räknar på folk” tycks inte ha alltför tillförlitliga blanketter,det kom jag till när jag såg på dem. Allting var OK vad gällde bostadsblanketten, så även över de som bor i bostaden. Men när jag kontrollerade byggnadsblanketten som var i hustruns namn, såg jag till min häpnad att i byggnaden bodde en helt främmande karl! Nu vet jag om vi skall låta honom bo kvar som “under”-hyresgäst eller om vi skall vräka honom.Ifall han bor där tycker jag han kunde ta och snygga upp lite där. Det kan hända att Statistikcentralen börjat med något slag av fastighets-, hyres- eller äktenskapsförmedling på data, men jag tycker ändå att det var väl “råddo”.

Granlund.frågar sig i sina avhandlingar i Öb vem dessa spökskrivare är. När det gäller mig kan det inte vara allt för svårt “ti lysk fram om a ba sko iis freist”, men det är så bättre att spela ovetande i det fallet.

Så önskar jag framföra en hälsning från SFP: lokalavdelning i Terjärv. Avdelningen önskar uttrycka ett hjärtligt tack till alla väljare som igen visat förtroende för kandidaterna från Terjärv. Det är tack vare dessa röstare som det gick så bra som det gick, att vi fick in en mera i fullmäktige.

Idag presenterar vi Nils-Anders Ingmar Granvik från Småbönders. Han föddes den 2 maj 1944. Till yrket är han bonde och gift med Ulla-Maj, 30. Hon kommer från Karleby och hette som flicka Holmbäck. Paret har inga barn. Hästar och hästsport samt jakt hör till Nils-Anders’ fritidsintressen. Från hans kommunala bana kan nämnas som kuriositet att Terjärvfullmäktige invalde honom i idrottsnämnden, där han var sekreterare. Men han invaldes som 18-åring — fastän han då ännu inte var valbar.

Han kom med i kommunalfullmäktige redan 1969 och där sitter han fortfarande. Sedan 1977 har han också en plats i hälsovårdsnämnden. Han är ordförande i ÖSP:s lokalavdelning och sitter även med i ÖSP:s förbundsstyrelse. Han är aktiv inom SFP:s lokalavdelning och är dess sekreterare. Han är också med i MTK:s slaktdjursutskott och i Labors förvaltningsråd. Nils-Anders uppfattar sitt kommunala engagemang som både en plikt och ett stort intresse. Den kommande mandatperioden kommer han att arbeta för den öppna vården, och då speciellt for frågan om hälsocentralen och dess placering. Han ser det naturligt att bäddplatserna placeras i Terjärv — en åsikt som han inte kommer att ändra på. Vidare vill han arbeta för ett allaktivitetshus samt för en fortsatt utveckling av kommunen.

 LOFFE

 
 
Top! Top!