www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Terjärv - tre perioder 05.11.1980
Skrivet av Loffe   
2005-06-02 13:56
I morgon torsdag firar vi Svenska Dagen. Varje år den 6 november minns vi vårt språk och oss jälva med att hissa flagg, sitta på fest eller sticka en nål i bröstet. Vi försöker rycka upp oss på nytt och brösta oss, fastän vi år från år blir mera andfådda. Vår röst blir mindre hörbar för varje dag som går. Svenska Dagen har sitt ursprung i historien och mycket tyder på att den inom en överskådlig framtid kommer att återvända till historien.

Öb har redan presenterat sina luciakandidater. Nu är TUF ute på jakt efter egna luciakandidater. Ifjol upptog föreningen en gammal luciatradition och den utföll väl. Därefter vill man fortsätta i år. Nu efterlyses lämpliga kandidater som fyllt 16 år, har fallenhet för sång och annars lämpar sig för detta. Det skulle vara önskvärt att även sidobyarna skulle ställa kandidater till förfogande, för att ge ett bredare underlag. Ifall någon kommer på någon lämplig kandidat — och som accepterar att ställa upp — kan detta meddelas Marita Albäck på posten tel. 75034 eller privat 75060. Anmälningstiden går ut den 9 november kl. 20.00, så det gäller att skynda på.

En energikris tycks segla upp närmare oss än någon tidigare trott. Traktorägarna i nejden vet inte hur de skall köra, med vad de skall köra och när de skall köra. Man vet inte om det skall vara brännolja eller nafta. Det är bara att hoppas att det inte går så långt att det fordras nafta när man kör framåt och brännolja när man backar. Säkert kommer lagens väktare att börja springa ute på åkrarna och lukta på fordonen. Bäst vore om traktorerna förseddes med två olika bränsletankar, en för brännolja och en för nafta. Då fick man koppla om — rätt bränsle för rätt syssla. Eller koppla om just innan polisen kommer.

Den fjärde i raden av våra kommunalvalda är Leif Bertil Hansson. Han föddes den 10 januari 1953 och han jobbar som banktjänsteman på Terjärv Sparbank. Han är förlovad med frisörskan Barbro Grannabba, 26. Av Bertils fritidsintressen kan nämnas fotboll, orientering och idrott i allmänhet, samt fotografering. Han kom med i fullmäktige redan 1977, varför nästa period blir hans andra i ordningen. För närvarande har han också en plats i idrottsnämnden. Eftersom han spelar med i TUS’ fotbollslag, sitter han också med i fotbollssektionen som sekreterare. Orsaken till att Bertil ställde upp i kommunalvalet var den att han blev uppmanad att göra det.

Då han ställde upp på nytt gjorde han det för att kommunalpolitik blivit intressant. Den kommande perioden vill Bertil arbeta för decentralisering på många områden. Han vill skapa möjligheter till ett meningsfullt fritidsliv i hela kommunen. En intressant fråga som bör lösas är enligt honom planerandet och byggandet av ett allaktivitetshus i Terjärv. Vidare hoppas han att byggandet av bäddplatserna skall påbörjas under den kommande fyraårsperioden.

LOFFE

 
 
Top! Top!