www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Terjärv - tre perioder 13.01.1983
Skrivet av Loffe   
2005-06-02 14:00
Här har man nu legat lågt under hela helgen utan att visa något livstecken i form av en treperiod. Inte ens en period heller. Nu har ett nytt år börjat och jag hoppas detta år skall bli lyckosamt för så många periodläsare som möjligt. Inför ett nytt år förväntar man sig mycket och tror på bättre tider. Men med tanke på den värld vi lever i och med tanke på de ledare som leder oss, tyder mycket på att vi sett den bästa tiden. Speciellt om man ser på det stora hela.

Storpolitiskt har vi kommit i blickpunkten tack vare (eller på grund av, helt beroende på den egna “färgen”) en general från en viss pakt. En och var får ju ha sin åsikt — hoppas man — om det var sant som han, Bernard, sa i sin intervju för Helsingin Sanomat. Enligt vissa bedömare borde inte tidningen ta in dylik västerländsk propaganda. Men vi skall vara glada så länge någon vill säga emot vårt framtida planerade “kommanditbolag”, där vi säkert får ta på oss rollen som tyst bolagsman.

Joel var för en tid sedan in på storpolitiken, och skrev om en Reagenfri vecka. Hän skrev också att Mr. Reagan blivit rädd för sin egen skugga. Det är ju beklagligt, men det finns motsvarande saker. I det andra idealsamhället har man en annan skugga mellan sig själv och den egna skuggan. Och då blir man inte solbränd. Där har man nu också i helgen skyltat med julgubben som önskat gott nytt år per telefon. Då hade man nog svårt att tro på julgubben.

I morgon, fredagen den 14 januari, blir det igen dags för allvetarfrågesporten för pensionärer i sparbankens klubblokal. Det blir fråga om den fjärde omgången. Tredje omgångens slutresultat blev: Kyrkoby 11(30 poäng), Småbönders-Högnabba (28), Kortjärvi-Djupsjöbacka och Hästbacka-Kolam (27) samt Kyrkoby 1 (26). Totalt efter tre omgångar är ställningen: Kyrkoby 11(84), Kortjärvi-Djupsjöbacka (77), Småbönders-Högnabba (76), Häst backa-Kolam (75) samt Kyrkoby 1 (73). Frågesporten börjar vid ettiden och slutar vid fyratiden. Det bjuds på kaffe och dopp samt överraskningsgäster som underhåller. Alla pensionärer inbjuds.

Nästa vecka vankas det mera program från Terjärv TV-1. Närmare bestämt på onsdagskvällen, den nittonde klockan nitton. I programmet bl.a. en fyrspråkig intervju, samt en intressant kronobybo eller kanske två, dock inte som hemliga gäster. Övrigt program framkommer i onsdagens Öb. Liksom lokalradion ber vi om tips från allmänheten om lämpliga intervjuobjekt (även olämpliga tas emot). I motsats till lokalradion utlovar vi ingen ersättning — men ersättning tas gärna emot. Reaktionerna efter “nyårsvakans” sändning visar att terjärvborna (säkert också kronoby- och nedervetilborna, om det kunde ordnas) skulle uppskatta att via den egna tv:n kunna följa med vad som sker på fullmäktigemötena.

Hälsosamt skulle det också vara för de förtroendevalda att se och höra sig själva. I mån av möjlighet kommer Terjärv TV att framdeles försöka följa upp fullmäktigemötena. Från bolagets sida var det uppmuntrande att ledamöterna tog intervjuerna på allvar och gav svar med eftertanke, även om en åsikt blev något i överkant personlig. Men det att m.a.o. (enligt min åsikt) använder “ookryynu bysmani” vid (enligt egen/svarandens/ åsikt) väl avvägda ord som svar på välmenade frågor, gav nog till resultat att svararen spottade i motvind.

Det är beklagligt att det finns folk som inte kan ta seden dit man kommer, utan hela tiden kör i samma nötta spår oberoende på omgivning och sällskap. Att sedan avrunda det hela med en sista varning om total tystnad för ett “TV-bolag” och en periodskrivare, var att ha för god tro om sig själv. Kan dylika uttalanden verkligen skapa bifall i den egna valkretsen?

Så över till något mera tacksamt. Öja-Gust sände en hälsning till tv-tittarna, men för att inte svartsjuka skall bryta ut bland kronoby-, öja- och nedervetildamerna, skall jag inte avslöja innehållet i hälsningen. Hur som helst gick den fram och mottogs säkert med tacksamhet, fastän inte detta bekräftats.

God fortsättning på det nya året, “åm int i rei ha hända byn bark åt skoje.”

LOFFE

 
 
Top! Top!