www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Terjärv - tre perioder 18.12.1980
Skrivet av Loffe   
2005-06-04 01:20
Det var en verklig barnfest på söndagen i ungdomshemmet. Hela salen var fylld till brist ningsgränsen av stojande barn och deras föräldrar. Det är en helt annan värld som dessa barn lever i än vi äldre i vårt stressade samhälle. Den årliga barnfest som arrangeras av lionsdamerna, har alltid varit omtyckt av barn i alla åldrar.

Festen började med att Irja Nyström hälsade barnen och deras föräldrar välkomna. Därefter inledde barn från Djupsjöbacka skola med  läsa en juldikt, och därefter sjöng “tre vise män” en julvisa. Det var Berit Sjölind som arrangerat det hela. Därefter följde ett långt programnummer med barn från barnträdgården under ledning av Doris Ahlbäck.  Först komlucian och hennes tärnor samt fyra stjärngossar. De sjöng Sankta Lucia, samt andra julsånger såsom Stilla natt, Nu tändas tusen juleljus, Lilla Jesusbarnet samt Goder afton. Sedan infann sig tre snögubbar på scenen. Den stora barnskaran som framförde sina sånger gjorde det med olika gester och i danser. Allt genomfördes med stor inlevelse. Sedan uppträdde självaste Doktor Frisk som skulle ta bort en krångelbacill och efter mycket om och men lyckades han till slut. Annat på programmet var besök av två julgubbar, som fort fick slut på sina karameller i den trängsel som uppstod kring dem. Österbottningens Lucia gjorde också ett besök på festen. Sedan följde ringdans under ledning av Bo Nyström. Vidare fick barnen “meta” och delta i olika lotterier, och klä sig i olika mössor och hattar. Att det var en lyckad fest gick inte att ta  miste på. Ack, den som ändå vore barn på nytt och fick leva i deras — kan det tyckas — bekymmerslösa värld.

På självständighetsdagen arrangerades på församlingshemmet kyrkkaffe med försäljning och lotterier till förmån för pensionärshemmet i Terjärv. Allt som allt fick in ca 7.000,-, något somvar ett gott tillskott i kassan.

Som jag tidigare nämnde i en annan period så har Hembygdsföreningens tidning Släkt och Hävd nr. 21 utkommit. Den finns till salu vid Terjärv Handelslag, Br.Storrank, Småbönders Handelslag, handelslags- filialen i Kortjärvi, samt på sparbanken, dess filial och på bankbilen. Priset är endast 15 mk och det är inte mycket för en tidning på 70 sidor.

Som nionde i ordningen om våra kommunfullmäktigemedlemmar har vi en veteran inom kommunalpolitiken Helge Evald Mattias Smedjebacka. Han föddes den 22 mars 1926 i Terjärv. Han är verkställande direktör på Terjärv Sparbank. Han är gift med Berit, 50, född Sågfors. De har två barn, Carola, 22 och Mats-Johan, 12. Helge har många fritidsintressen, men speciellt kan nämnas studier, sång och all slags idrott. Helge har varit och är mycket engagerad i kommunalpolitiken. Han kom med första gången i fullmäktige 1954—60, ochfrån 1960 blev han tillfällig kommunalsekreterare. Hans andra “period” i fullmäktige påbörjades 1965, och den har inte sedan dess fått något avbrott. Ordförande i fullmäktige har han varit i många år. Vidare satt Helge som ordförande i folkskolnämnden 1961—64. Helge har många andra förtroendeuppdrag, och sitter med i många föreningar, styrelser och nämnder samt innehar många revisorsuppdrag, men av periodskäl finns det inte utrymme för dem.

Motiv för Helge att gå in på den kommunala banan var hans stora samhällsintresse. Under den kommande perioden vill Helge arbeta för en lösning av bäddplatsfrågan, med bäddplatser i Terjärv och överföring vid Sandbacka, förbättra lågstadieskolbyggnaden, ett nytt bibliotek i Terjärv, samt ett allaktivitetshus i Terjärv.

 LOFFE

 

 
 
Top! Top!