www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Terjärv - tre perioder 25.04.1987
Skrivet av Loffe   
2005-06-04 01:24
Våren har verkligen kommit och det märker man bäst då man befinner sig ute i det fria. Det enda som ännu kan påminna en om att vintern har varit och farit är det då man får sitta fast i bottenviksisen i 27 timmar och då man får hänga framför TV:n och titta på Finlands svaga framträdande i ishockey-VM i Wien. Inte blir man glad precis och allra minst efter Finlands fega drag gentemot Västtyskland. Finland skulle må bra av att spela i B-gruppen en tid.

Men nu mera lokalt. Som en mera inaktiv anhängare till det redbara statussällskapet Fars Vila, kom det oväntat till min kännedom att våra rudbröder och systrar planerar ett något ovanligt drag mot båda Fars Vila och Kortvans Mört. Jag råkade befinna mig inom samma hörbarhetsområde som en mångårig och smått fanatisk medlem i Söderby Rudor, och där uppdagade han — intet anande att jag har goda kontakter inom FV — att just rudorna inkommande sommar kommer att utmana broderföreningarna på en danskamp i damernas i Kerttusbyiji. Det kan nämnas att just denna rudbroder har ingått hymens band med en f.d. FV-dam. Det var meningen att denna rudbroder — som ofta ses även i vår del av kommunen — skulle ha börjat ett eget smygdansande till kärlekskranka Albatross-toner i Kerttusbyiji senaste damernas afton.

Men han avslöjade att han inte vågade beträda tiljorna där av rädsla för att röja rudornas förehavanden. Nu är SR:s förhoppning den att de två antagonisterna utser sina maskulina kavaljerer som sedan numreras upp på utsatt datum och som sedan sällar sig till de övriga förväntansfulla kavaljererna som där kommer att bida den dam som är snabbast. Till reglerna hör också att rudor inte bjuder upp rudor utan damerna skall vara helt “neutraliserade”. Ett som också är säkert är att varken mörtinnor och damer från FV kommer att kasta några längtansfulla blickar på de uppställda rudorna.

Jag kan ännu inte tro på att en dylik tävling anordnas innan jag fått saken bekräftat från annat håll, för informatören i fråga har ibland en viss förmåga att låta “rein dalagubba” låta som dagens sanning. Sedan tror jag inte heller att den danssjuke och hans rudvänner vågar komma med när det sedan gäller och det på neutral dansbana. Danstävlingar förekommer på många håll i världen, men jag tror detta är första gången arrangörerna i Alapää inte vet att de också samtidigt arrangerar en tävling föreslagen av steppfantaster i Söderby. Endast en utmärkt bemärkt jury kommer att poängsätta de “märkta” männen. Rudorna ställer endast upp till tonerna av Albatross. Det kommer att bli synnerligen intressant att se vilka drastiska åtgärder företas av mörtbossen Zittra och FV-ledaren V. Högnabba. Som ojävig skiljedomare i denna danstävling skulle jag föreslå öjajiggaren K-G Backa eller som han också benämns Öja-Gust. Han skulle säkert behärska den sakkunskap som fordras. Eftersom han också tror att han alltid har bättre tur än han har i verkligheten har han också säkert lätt för att trösta de rudpojkar som sedan inte blir uppbjudna på dansen.

På tal om dans kan det meddelas att purpuriövningarna kom i gång med ett ganska stort antal “veterandansare” och några “försökskaniner” bl.a. undertecknad. Men ännu framförs en önskan om att flera “äldre” damer och herrar kunde ställa upp. Då skulle jag bl.a. slippa att guppa omkring som en värpsjuk höna under figulerandet. Det blir nya övningar i morgon, söndag, men då redan från tvåtiden, och inte halvåtta som förra gången. Eftersom jag inte känner till vem som tidigare dansat purpuri, kan jag inte inbjuda någon speciellt, utan den som minns hur det gick till och ännu orkar igenom alla danserna i ett sträck, är hjärtligt välkommen med. Tillsvidare har ingen anmält sig som skaffare till det planerade bröllopet och det gör en lite osäkert på hur långt man skall gå i planerandet. Ifall det inte finns ett allmänt intresse bakom ett projekt av detta slag, borde planerandet i så fall avbrytas i ett tidigt skede. Men jag tror ändå att intresse finns och jag hoppas att åtminstone en anmäler sig till undertecknad den dag då detta ingår i Öb

Jag började med naturen och jag skall sluta med naturen. Alla känner vi till föreningen Rädda Kaitsjön och den verksamhet den bedriver till allas vår trivsel. Tisdagen den 5 maj håller föreningen sitt årsmöte på Nabba byahem och där kommer man att diskutera olika aktiviteter. Men för att hålla igång verksamheten behövs medlemmarnas medverkan, därför hoppas ledningen inom föreningen på stor uppslutning till mötet.

LOFFE

Senast uppdaterad 2009-09-06 22:42
 
 
Top! Top!