www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Terjärv - tre perioder 26.09.1981
Skrivet av Loffe   
2005-06-19 05:26
"Minns du den sommar?" Så frågade man sig i visan. Nog minns man om man vill. Nu får vi packa ihop och slå igen. Markens avkastning har satts i förvaring i väntan på sämre tider. Trädgårdsmöblerna kastas i halvilska undan i någon vrå. Båtar dras upp och kastas på "rygg" och får vila ut. De har fått lika mycket väta uppifrån som underifrån. Gräsklipparna och tröskorna tystnar snart. Kanske vi känner en viss trygghet — och lättnad — när det hela är över. Vi får liksom gå i ide. Men först skall vi justera kloc­korna.

Den senaste allsångskvällen på UF-lokalen drog mindre folk än väntat, men tyvärr var det för fint väder. Så de som hade jordiska göromål fann ingen anledning att sjunga med, och det är förståeligt. Hur som helst översteg intäk­terna de små utgifterna, vilket gladde speciellt folkhälsan, som fick äran att försvinna med kassan. Ordföranden för Folkhälsan i Terjärv, Rurik Storbacka, presenterade Folkhälsan i stora drag. Folk­hälsan fyller nämligen 60 år detta år, och då har man varit med allt från första början. Folkhälsan har varit en föregångare inom sjuk­vården, och man var först med bl.a. i spädbarnsunder­sökning, mödrarådgivning och allmän hygien i hemmen. Vidare har man försökt med avvänjningskampanjer mot rökning och årliga simkurser. Dessa simkurser som man har varje sommar är en stor kost­nad för Folkhälsan. Enda bidrag får man genom medlemsavgifter och bidrag från kommunen. För den skull var det motiverat att kvällens kol­lekt tillföll just Folkhälsan. En ny brygga står på prog­rammet och till det behövs det pengar.

Många och fina artister uppträdde på kvällen. En "stor" artist var Småbönders Spelmanslag som leddes av Jan-Erik Granbacka, och de framförde sex olika melodier. Sedan överraskades både ar­rangörerna och publiken av en hemlig artist! från USA, nämligen newyorkaren Do­nald Widjeskog. Han presen­terade sina visor på svengelska och sjöng dem på engelska — med lätt småböndersbrytning. Hans fria uppträdande var nog kvällens höjdpunkt. Speciellt hans tolkning av "O sole mio" på engelska hade fått Mr. Presley att hålla an­dan. Som omväxling blev det också musik på saxofon och gitarr av proffsen Stig-Göran Jansson och Jan-Elof Högnabba. De framförde två rivi­ga låtar "Petit fleur" och "Wild Cat Blues". Vidare sjöng Tage Lillrank en tack­sam låt, nämligen "Du ska ha tack". Allsångsledaren Sten sjöng också två visor — "Små nära ting" och "Nocturne". Man kan inte hellerglömma Jan-Erik Granbac­kas känsliga tolkning av kom­positionen "När klosterdör­ren stängs".

Orkestern med mästerspelmännen Onni, Boris, Max och Bertel gjorde bra ifrån sig som vanligt. Folkhälsans damer skötte om serveringen. Nu får småböndersborna bör­ja harkla sig så småningom. I början av oktober månad blir det allsångsafton på Små­bönders UF:s nyrenoverade lokal. Lokala förmågor kan redan anmäla sitt intresse att ta del. Kanske Heimer får ställa upp på ett eller annat sätt.

Fotoklubben som TUF ar­rangerar fortsätter inkom­mande måndag. Då kommer Maj-Britt Björndahl att be­rätta om mörkrumsteknik. Så det gäller för fotointresserade att komma med. TUF:s ung­domskör har också startat, men där lider man brist på manliga sångare. Så det finns möjligheter att gå med i kören, som annars leds av Affe Mylläri. Nästa övning blir i morgon söndag vid tvåtiden.

Nu påstår Öja-Gust att hår på bröstet kan avgöra hela presidentvalet — att det skulle fordras vegetation såväl på läg­re nivå som på hög nivå. Jag tycker nog att det var tillräck­ligt om fullmäktigemedlem­marna skall ha hår på bröstet. Då kunde man ju inte ställa upp i nästa val. Inte känner Öja-Gust till om det går att arrendera Öja valdistrikt?

Nu kan vi även börja köpa bränsle nattetid här i Terjärv. En station har sett till detta, om vi bara har tio-markar i la­ger. Där kan vi använda en sedelautomat och tanka på vil­ken tid på dygnet som helst, om vi skulle gå i andra tankar på dagen.

Trots att vi haft en urusel sommar på många sätt, vill ändå naturen liksom rätta till sitt "dåliga rykte". Nu på höstsidan då allting håller på att dö, tycks det ännu finnas kvar lite liv. Så är det åtminstone hos Ninni och Kalle Åfors. Där blommar nämligen syrenen.

Detta blev en lång period, men kanske jag håller upp i oktober månad. Kanske det är bäst så — då är det nämligen kulturmånad.

LOFFE


 

 
 
Top! Top!