www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Terjärv - tre perioder 29.06.1986
Skrivet av Loffe   
2005-06-19 05:30
Det lyckades igen! Just hemkommen från lokalderbyt TUS—HBK är man en aning stolt över att man är från Terjärv. I den kanske mest motsedda matchen slog TUS till redan från början, och orkade sedan hålla ut trots de många kronobyanfallen. De båda lagens hejarklackar har med tiden "lärt" sig hur man skall sporra sina lag, men ibland tycks de slå över

Speciellt ölpimplarna i fjär­de klass som med ansträng­ning ville ha fram varifrån de var. Tack och lov för det. Hejaramsan "vi är gröna" återkom så ofta, så under­tecknad som ibland angrips av tankspriddhet, trodde plötsligt att han hamnat på de grönas sommarkongress. Men eftersom jag inte såg till några ammande mödrar fick jag finna mig i att befinna mig på divisionfyramatch. De gröna tycks ha ett speciellt frimodigt uppförande, och kanske inget illa i det. Här såg man ett typiskt exempel på var speciellt mellanöl kun­de ha sina konsumenter. 420 betalande och endel obetalan­de åsåg den spännande mat­chen.

Något som jag också har förundrat mig över, och kan­ske också tvivlat på, är bro­der Gusts fristilsgrepp på de två brunbrända nipponflammorna på floden Rhen. Gust skriver att dom ler, men en uppförstoring av fotot skulle nog visa att dom plågas i Gusts valkiga nävar. Så tror jag nog också att det inte är Gust som finns under mös­san. För att tro det borde man nog få något bevis. Jag vet inte hur språkkunnig Gust är, så han fått förklarat för dem att ett famntag skulle vara i antågande. Och att Gust skulle ha gått handgrip­ligt till väga tror jag inte heller passar in i den japanska kulturen och sällskapslivet. Och sedan drar han till med att han charmat dem på bästa öjavis. Det ska bli intressant att höra vem han charmat vid Emet denna lördagskväll.

Terjarv-TV börjar igen röra på sig efter några sab­batsmånader. Avbrottet har berott på endel punktstrejker bland personalen, en del re­sande, men mest kanske att det inte förekommit någon brist  fritidssysselsättning av andra slag. Torsdagen den 3 juli blir det en "friluftssändning" från en tillfällig studio belägen bakom den ordinarie studion.  har också satellitsändningarna kommit med i bilden, och två nya kanaler har nu en tid bjudit på utländsk underhåll­ning i mestadels högt tempo. Den som vill har möjlighet att komma med i sändningen. Det är bara att komma dit och se på, eventuellt bli filmad, intervjuad eller något annat improviserat. Det är bäst att ta tältstol och kaffe med, för bolaget står för ing­enting. Programinslagen är ännu oklara, men diskus­sioner har förts med Husban­det, som då skulle uppträda som studioorkester. De skul­le uppträda då och då. Satel­litsändningarna kommer ock­så att presenteras av någon sakkunnig. En aftonandakt blir det också, samt sång och en hemlig gäst. Napakymppi skulle också vara aktuell, så det är bara att anmäla sig. Några "turistinslag" borde det också bli, men det får tiden utvisa. Ett närmare pro­gram kommer att finnas i tisdagens Österbottning.

Sommarevenemangen står för dörren, och en del av dem kommer att försiggå i Ter­järv. Det senaste påtänkta evenemanget är friluftskonserten vid Forsas den 12 juli. De som kommer att uppträda blir ett tjugotal enskilda sång­are och mindre grupper. Allt är inte ännu klart, eftersom nya artister fortfarande har möjlighet att anmäla sig.

För att få de praktiska arrangemangen att funka in­bjuds frivilliga till ett kort infotillfälle vid Forsas, i mor­gon måndag vid åttatiden. Annons fanns i lördagens tid­ning. Eftersom terjärvborna är vana vid talkoarbete och villiga att ställa upp då nå­gonting arrangeras på orten, kommer de säkert också med i detta projekt. Det är inte fråga om något tungt arbete, utan mest små, men ändå viktiga uppgifter som skulle fördelas på olika personer. Välkommen med och ge din hjälp vid arragerandet av "Kristen sång och musik vid Forsas". Lyckas det detta år, så kunde det bli någon form av fortsättning. Kanske ett årligen återkommande evene­mang.

Detta var allt för denna gång. Hoppas att du som haft din semester hade en bra så­dan. Och du som inte haft någon semester, får man hoppas får en lika bra sådan. Själv får man också semester, vilket torde tyda på att vädret kommer att försämras de när­maste veckorna. Hur som helst — må så gott vad du än gör och var än du är.

LOFFE

 
 
Top! Top!