www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Terjärv - tre perioder 31.12.1992
Skrivet av Loffe   
2005-06-19 05:32
Så har då den alltid emot­sedda julen "avverkats" och nu skall nyårsfirandet klaras av. Av tradition har det varit så att nyåret skall "vakas in". Själv har jag haft den seden att jag vakar in varje ny dag, och börjar den nya dagen med att so­va. Vissa har för vana att sova två dagar i ett sträck genom att både sova före och efter klockan 24.

Julstädningen för många resulterade säkert i att en del tidningar blev över och troligen har dessa packats ihop och förts till något in­samlingsställe. Jag vill ännu på TUS' begäran påminna om den tidningsinsamling som pågår. Broder Heimer nämnde också om denna sak i sin period. De medel som TUS får in genom pap­persinsamlingen används för att hålla verksamheten i gång. Bra vore om tid­ningarna är bra förpackade med plast- eller manillaband. De kan också sättas i lådor, men helst inte i säck­ar. TUS har nio "stationer" i Terjärv. I Småbönders kan tidningarna sättas i rian nära handelslaget, i Högnabba i byahemmets bastu, i Djupsjöbacka i skolans bastu, i Kortjärvi vid tor­ken, i Kyrkoby på Terinits lastbrygga (gamla fastig­heten) eller vid Mini-Maid, i Skogsby i byahemmets ut­hus, i Hästbacka vid Hästbacka-Hallen (ing. från småskolan) samt i Kolam byahemmets slöjdsal. Denna insamling pågår tillsvidare och det insamlade pappret sänds iväg i januari. Så nu gäller det att snabba på med läsandet, bunta ihop, och inlämna allt till någon insamlingsstation. Genom att hjälpa TUS i denna sak, så får ni i er tur någon gång njuta av någon ishockey- eller fotbolls­match.

Läste en kort notis i ÖB om "Är Europa kristet?" Där framkom att 13 procent av finländarna tror på reinkarnation (återfödelse) För 40 år sedan trodde 3 procent. En sak som påskyndar denna reinkarnationsindoktrinering kunde vara våra dataspel. Säkert har den gångna julen gjort att nya dataapparater och dataspel kommit i användning. Med dem får småttingarna nästan med "tutt i mun" vara med om att "Tu er dö!" Man "dör' i spelet, men med en knapp­tryckning dyker man igen upp på arenan och får börja om från början. Man lär sig att få en ny chans. Bättre tur nästa gång. Detta kan tyckas osannolikt och naivt, men spela detta i dina unga år — år ut och år in, fyll på med Science-Fiction-filmer med de mest makabra inslag, fascineras av skolböckernas Big Bang- och Darwin-teorier, kom­pletterade med s.k. sakkun­nig vetenskapsmäns forskningsresultat och du har den reinkarnationstänkande framtidsmänniskan. 

Den gene­rationen lever inte på hop­pet om uppståndelse — den generationen skapar sin egen uppståndelse. Sannolikheten är inte stor, men tänk om den reinkarnationstänkande människan skulle finna en reinkarnerad Hitler i sin nyss födda dotter, något som den da­gen säkert kan konstateras vid den första diagnostiken eller hypnosen. Om du vill omfatta reinkarnationstänkandet får du samtidigt grubbla på vem du har varit i dina "tidigare liv" och vem som återkommit till världen genom dina egna barn. Skall du noggrant sy­na babyns kropp, och om du finner en fläck på krop­pen, genast konstatera att han i sitt forna liv troligen dog genom ett svärdshugg. Eller vore det inte fint att som åldring idag under hypnos framföra Chopins "Barcarole, Fiss-dur, opus 60" utan att i "detta livet" ens ha petat på ett piano. Huvudsaken om man i sitt förra liv var Chopin-tolkare på heltid hos grevinnan Delphine Potocka hösten 1836. Det man inte är har man varit. Detta om detta. Saken är både skrattretande och livs­farlig.

Terjärv-TV väntar i da­garna på en ny koncession (tillstånd att göra TV-sändningarna) från trafikminis­teriet. Blir det inget till­stånd får man packa ihop och börja tala för sig själv framför spegeln. Perioder­na i denna tidning har ock­så mist sin betydelse genom att lokala reportrar finns och det som nu skrivs kun­de gott komma under andra rubriker (kåserier, insända­re). Få ser hur det blir i framtiden.

Gott Nytt År till alla kän­da och okända som man roat och irriterat under åren!

LOFFE

 
 
Top! Top!