www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Terjärv - tre perioder 08.06.1984
Skrivet av Loffe   
2005-06-19 05:36
Så har vi då sommar och sol — och semester. Om jag inte nu har tid att tillverka en period hin­ner jag aldrig. Men nästan alltid blir det som för Albert Engström som sa: "Så fort jag får en stund ledig arbetar jag". Och nu verkar det som om mo­der jord skulle vara så fullproppad av energi, så om det fortsätter med samma fart så får man fort två skördar denna sommar. Gräsmattan växer så man får nästan varje kväll köra över den med maskin, och detta gör att man får för mycket mo­tion.

Men sommaren är ändå en förväntans tid. Semestern. Då återkommer emigranter till sin kära hembygd och får än­nu en gång återknyta bekant­skapen med grannar, vänner och bekanta. Att komma hem på semestern är ett måste för många. Men under det gång­na året kan kanske mycket ha förändrats. Kanske några inte mera kommer hem, och kans­ke en del inte mera finns där hemma då man kommer. Då är det endast gamla minnen som finns kvar från tidigare somrar.

Sommaren kommer att bjuda på olika evenemang av vitt skilda slag. Än­nu är det för tidigt att närma­re gå in på de enskilda tillställningarna. Något som re­dan nu behöver tas upp är den speciella sommarfest som an­ordnas vid Nabba byahem lördagen den 30 juni. Alla byahemsföreningar har redan nu säkert fått inbjudningar med uppmaning om att utse lag som skall delta i en skoj­tävling. Därför bör lagupp­ställningarna meddelas in så fort som möjligt till byahemsbasen Harry Byskata. En an­mälningsavgift tas och den byahemsförening som inte anmäler in sitt lag, får på sig att ligga så ekonomiskt dåligt till att den inte har råd att sända någon. Enligt Byskata är det helt onödigt med någon förhandsträning, eftersom "grenarna" endast är kända för ett fåtal. I laget måste fin­nas åtminstone en kvinna el­ler en man, vad det sedan kan betyda. På kvällen bjuds det också på sång, musik och lot­terier och kanske mycket an­nat.

Dagen efter löps så Terjärv Maraton, ett evenemang som det finns anledning att åter­komma till senare. Likaså hembygdsfesten den 8 juli, något som broder Heimer sä­kert berättar mer om vad ti­den lider.

Något som sker dagen före hembygdsfesten är jätkädagen som arrangeras i stället för hantverkardagen. Alltså lördagen den 7 juli tävlas det i skogshuggning och flottning vid Broända. Programplane­ringen framskrider planenligt, men ett problem som kan uppstå är vilka lag som skall delta. Glädjande var att Fars Vila sin vana trogen genast tryckte på och ansåg sig vara i stånd att prestera ett nästan oslagbart skogshuggarlag. Enligt sagesmannen finns det långa traditioner — och meri­ter i FV just inom skogshugg­ning och stockflottning. Det­ta, som kan tolkas som en ut­maning, borde inte nu gå Kortvans Mörts och Söderby Rudors näsor förbi, utan de borde nappa på kroken. Om sedan FV, KM och SR har möjligheter att få ihop sina lag, kan jag inte heller förstå varför andra byar skulle vara sämre.

Att t.ex. hitta fem personer i Småbönders för denna skogskamp borde inte vara en omöjlighet. Inte heller i andra delar av Terjärv eller i vår kommun. Så upp till kamp bästa skogshuggare, både ni nu aktiva och ni som var med då det "hände sig". Anmäl­ningar kan meddelas in till undertecknad och det så fort som möjligt, eftersom just denna tävling är "temat" för dagen. Om möjligt vore det bra med anmälningar före den 15:e denna månad, eller åtminstone en klarsignal att man kommer att delta.

För att kunna genomföra tävlingen "enligt tradition" behövs endel rekvisita, såsom justissågar, bandknivar, böitlar och kex samt jätkäkläder. Den som har något av ovan­nämnda liggande hemma kunde meddela undertecknad. Klädseln är också viktig eftersom allt kommer att videobandas av Terjärv-TV för kommande generationer, och därför bör allting se "verk­ligt" ut. Det övriga program­met för jätkädagen presente­ras senare.

Alla Öb:s läsare tillönskas en god fortsättning på som­maren !

LOFFE

 
 
Top! Top!