www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Terjärv - tre perioder 16.10.1981
Skrivet av Loffe   
2005-06-19 05:42
Inkommande söndag blir det så dags för allsång på skolan i Småbönders. Småböndersborna har rykte om sig att troget ställa upp då någonting sker i byn. Arrangörerna är de samma och hemliga artister finns som vanligt. Allting är fritt upp förutom "allmosan" och kaffet — så det är tämligen förmånligt.

De sedlar — som vi hoppas kommer — tillfaller oavkor­tat Småbönders ungdomsfö­rening, som säkert kommer att ha användning av dem. Själv kommer föreningen att fira sitt 50-årsjubileum denna månad. I november månad kommer det att anordnas två allsångskvällar i kyrkbyn, och den senare av dem kom­mer att bandas av radion, och komma ut som två separata radioprogram. Så det verkar som om allsång skulle vara på modet, men så duger det också åt den breda allmänhe­ten. ]

På lördagskvällen blir det igen dags för gammaldans i TUF:s lokal. Och denna gång spelar självaste Ramona, något som borde få de minst dansintresserade på benen. Så nu finns det tillfälle att "gni­da på gnidbanan". Så den som vill uppleva lastgamla känslosvall skall nu komma med, och låna sina öron åt "Hjärtesår" och andra känsloladdade kärleksmelodier som förmedlas av denna top­porkester. Ramona är säkert "rama ti" spela, det säger al­la som förstår sig på dansmu­sik. Alla ni som har fotbe­klädnaderna i skick och tak­ten något i minnet, skall kom­ma med och både klämma och släppa loss. Nog måste också vi kunna ställa till med dans, när Öja-Gust kan.

Det berättas annars vilda rykten efter det Öja-Gust ställde till med sin "haradans". Han, Öja-Gust, lär ha skuttat om­kring där och förlett damerna med sega gubbar. Så, terjärvbor, vi är väl överens om att ställa upp till en kulturell gammaldans, och inte göra arrangörerna besvikna en gång till. Överens?

Nästa torsdag håller skogsvårdsföreningen sitt höstmöte och då gäller det för skogsägare att troget ställa upp. Tidpunkten och pro­grammet framkommer ur an­nonsen. Något som speciellt bör påminnas om är den diaserie som kommer att visas. De personer som är intresserade av energifrågor bör komma med. Den diaserie som undertecknad kommer att visa behandlar hemgårdens energibehov. Serien ba­serar sig på Arbetseffektivitetsföreningens publikation nr 230, som tilldelades dem som tog del i den energikurs som anordnades för ett år se dan. Den berättar om användningen av inhemsk bränsle, såsom trä, torv och halm. Serien är för sådana jordbrukare som får sitt bränsle från sin egen mark samt för personer som för sina gårdar planerar värmecentraler som drivs med hem­maproducerat bränsle.

Sändningarna från Terjärv-1 inkommande tisdag kan något förändras. En hallåa har lovat ställa upp och när­mare presentera de fina prog­ram som det bjuds på. TV-bolaget tar sig friheten att kasta om i tidtabellen så det gäller för tittarna att hänga med från början till slut. An­nars gäller tidigare meddelade sändningstider och -program.

Servicen den blir bara bätt­re och bättre. Vi fick börja köpa bensin på natten, och nu får vi snart köpa blomster på andra tider än dagtid också. Om man plötsligt överrump­las av att den lagvigda slår till och fyller år, kan man nu i sista minuten rädda sitt skinn, och handla in en "blområisko" i skymningen. Dessa blommor finns i färdiga buketter, helt enligt tycke och smak. Det gäller att ha jämna pengar att lämna efter sig — liksom ett rent samvete. Det härliga med dylika självbetjä­ningsaffärer är att man kan handla så att man senare får ångra sig. Denna service kan få en positiv verkan, och kan i bästa fall påverka hela nativiteten, och detta, utan att närmare gå in på detaljer. När gav du din blomma en blomma senast? 

LOFFE

 

 
 
Top! Top!