www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Terjärv - tre perioder 11.03.1981
Skrivet av Loffe   
2005-06-19 05:44
Det verkar som om de gamla hälsningsfraserna "Hej", "Ho mår tu?" och andra slitna uttryck håller på att försvinna ur det dagliga kallpratet. Nu har vi fått ett nytt "lösenord" nämligen: "Hor mang kilometär har tu?" Och då syftas det på skidade kilometrar. Men det är ju positivt att vi inte hänger upp oss på ohälsan när vi hälsar, utan har en optimistisk syn på tillvaron, och väntar oss att den vi möter är i topptrim, och inte grunnar på dåliga rygg, huvudvärk eller skoskav. Det är vik­tigt att se positivt på sin hälsa hur dålig den än må vara.

Det verkar som om skid­löpning är vägen till hälsa, samt dagligt samtalsämne amatörer och imitatörer emellan. Skidor tycks höra till standardutrustningen på bi­lar nu för tiden. Masskidtäv­lingar anordnas och drar till sig mängder av fantaster som skidar runt, runt — antingen PP-runt eller Småbönders runt, så snart går det bara runt, runt. När jag skidar går det oftast runt fastän spåret går rakt. "Män kanstje i räätar opp si mä tidn".

Och ännu tycks det inte vara över med skidsäsongen. Inkommande lördag blir det pilskidstafett vid Kortjärvi byagård. Fastän starten går vid ettiden är det ändå fritt fram att staka på till sena natten, för elbelysningen kan kopplas på för eventuella "nattsuddarä". De som vän­tas deltaga är byahemsföreningarna i Hästbacka och Kolam, Skogsbyn, Kyrkoby, Nabba, Kortjärvi, Högnabba och Småbönders. Lagen bes­tår av sju deltagare: fyra herrseniorer, en dam eller flicka, samt en pojke eller flicka flicka, samt en pojke eller flicka under 14 år resp. 16 år. Seniorerna bör orka 5 km och kasta fem pilar två gånger, damerna och de under 16 år skidar 2,5 km och de som är under 14 år endast 1,5 km. De tävlande i de sistnämnda klasserna kastar endast en gång, vilket kan vara tur för dem.

Det fina med denna tävling är att en miss ger en extra st­raffrunda — detta gäller även misserna som missat. Kas­tavståndet är endast fem me­ter och det gäller att träffa en tavla. Pilen kastas i stående ställning och kastaren får inte kasta skidorna till sidorna. Pilkastning i liggande är förbjudet. Egna pilar får inte användas utan "huse bistår". Kasttävlingen är svår, men lätt överskådlig trots att mån­ga åskådare antas hedra med sin närvaro. Pris kommer också att utdelas till de olika etappvinnarna. Sedan tävlas det om ett vandringspris, där tre inteckningar garanterar äganderätten på livstid, och bäst till ligger Småbönders och Kortjärvi med två inteck­ningar var.

Hästbackaby har två andra placeringar. Arrangörsföre­ningen har av artighetstskäl tagit på sig favoritskapet. Två som kommer att göra det surt för dem är de gamla rävarna Yngve Gistö och Greger Hög­lund, som träffsäkert kastar pilen och även skidar snabbt som pilen. Något inträde kommer inte att tas, men lite "klåtranpenga" kan behövas för det bjuds på kaffe och korv. Och vem vet — kanske ett litet utträde istället för inträdet.

Kan ni inte ta del av ovannämnda kanske ni då kan ta del av nedannämnda. SOK och handelslagen i Finland anordnar för tillfället en tävling som kallas "Den kunniga kunden 1981". Mel­lan den 6-14 mars arrangeras en kundtävling, där kunden får fylla i ett frågeformulär. Frågorna berör varusortimenten, kvaliteten och betjä­ningen i affärerna, och de inlämnade svaren blir en sorts kundgallup. Dessa kuponger finns på alla handelslag, och fina pris utlovas. De enskilda handelslagen har egna utlottningar, men alla inlämnade kuponger deltar också i den landsomfattande utlottningen.

Tisdagen den 17 mars anordnar Terjärv Handelslag en kvällssammankomst i ungdomslokalen där det blir en tävling i frågesport med ortens kunniga kunder. Vida­re blir det musik av Husban­det, lotterier, kaffebjudning, samt en tvivelaktiv konsu­mentupplysning av under­tecknad. Så nu har alla en chans att visa att han eller hon ändå är en kunnig kund "å int så lätt handlar si i påsa".

LOFFE

 

 
 
Top! Top!