www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Terjärv - tre perioder 20.03.1987
Skrivet av Loffe   
2005-06-19 05:53
Så har man då återgått till vintertid efter en tvåveckors sommartid på Teneriffa. Tyvärr fann jag inga spår av sköna Helena i den närbelägna fiskebyn. Redan vid sjutiden på morgonen for jag på min första "länk" utefter stranden, men det enda jag såg vid framkomsten var tre raggiga frassar och fyra skrangliga byrackor som rotade i överblivet turistavfall. Här och var såg man se­dan några yrvakna gatucaféägare sopa upp det som fallit av "den rike mannens bord".

Eftersom jag inte hade vetskap om var Helena "lå å svalast för nattä", var det ingen vits att springa runt i al­la receptioner som fanns. På stranden fanns hon inte. Jag kom i retur på eftermiddagen och då var området mellan strandgatan och "fiskeflottan" fullpackat med inoljade mer eller mindre lättekiperade damer och herrar. Att där börja söka en Öb-reporter var helt otänkbart. På morgonen ha­de man där en högtalare, så jag tänkte ett tag lå­na den och hojta: "Köp dagens Österbottning!" Men då skulle säkert skona Helena grävt ner sig i sanden. Men mera om detta någon annan gång.

Nu i morgon lördag avgörs den elfte pilskidningsstafetten vid byagården i Kortjärvi. Sedan ifjol hade skidstadion flyttats i och med att en ny byagård uppförts. Arrangörerna lovar bar med snö, fina spår – eller inga spår – beroende på vilken stil man anlitar. Fri stil tros bli allmän, men det kan ännu finnas de som halkar på med den beprövade grekisk-romerska stilen. Enligt Folke lär denna pilskidningsstafett vara den enda i sitt slag i världen, men någon notering om det finns inte ännu med i Guinness' rekordbok. I fjol firades alltså tioårsjubileum. Starten nu på lördag går ti­digt på dagen, så deltagare som ämnar köra många straf­frundor hinner säkert hem till halvtians TV-nyheter, då starten sker sju timmar tidi­gare. Så att ingen skall kunna fuska är alla pilar vägda och märkta. Det är ungefär tio byalag som skall kämpa om den första inteckningen i sparbankens nya vandrings­pokal. Ifjol for Småbönders i väg med försäkringsförening­ens buckla. Nu är det inte många som tror att småböndersborna upprepar sin fjol­årstriumf. Enligt vissa inofficiella bodrykten från häst­backahållet lär deras lag ligga bäst till, men så kommer de också med två lag.

I ett lag skidar fyra senio­rer, en junior, en dam och en oldboys. Det trevliga för publiken med denna stafett är att man på nära håll får följa med pilkastningen. Ifjol roade sig ett lag med 34 straf­frundor, medan det bästa la­get nöjde sig med att nöta stickspåret 18 gånger. Då lag inbjudits har det ofta varit problem för Kyrkoby, där man haft svårighet att få ihop ett lag. Nu hoppas ar­rangörerna  att Kyrkoby finns med  startlinjen i morgon. Tillsvidare är det oklart vilket TV-bolag som får ensamrätt att sända sta­fetten, men säkert ordnar det sig ekonomiskt tills dess. För­utom själva tävlingen som man skall följa, kan man be­se den nya byagården och där få sig en knackkorv eller kaf­fekopp. Mellan kaffekop­parna kan man sedan beskå­da de inkommande trötta mjölksyre- hämmade skrinnarna och de darrhänta pilkastarna. Ett verkligt nöje för ögat. Väl mött vid Kortjärvi nya skidstadion i morgon.

Den kommitté som förbe­reder sommarens kronbröllop är nu ute efter uppgifter från ortsborna. Det är fråga om rekvisita. Det som efter­frågas är hästar, häckkärror och skaffare. Den som har en häst och eventuellt kan köra den på bröllopet kunde kon­takta undertecknad inom nästa vecka. Likaså de som är ägare till någon häckkär­ra. De enskilda eller par som önskar ställa upp som skaffa­re under bröllopet borde ock­så meddela det inom nästa vecka. Det är inte fråga om att enbart vara skaffare utan man får samtidigt "spela en roll" under bröllopet. Något som också behövs är fat, koppar, glas och andra kärl och bestick som används vid mat- och kaffeservering. Kanske byahemmet har sina lager. Marlen och Lars Hatt har lovat dra en kurs i hur man dansar purpuri och det blir i MI:s regi. De enskilda eller par, unga men särskilt äldre, kan meddela sitt in­tresse till undertecknad eller till bruden Anna-Lena. Kom med du som tidigare dansat purpuri och visa hur man gjorde förr. Anmälningar in­om en vecka. Sedan anmäl­ningstiden gått ut avgörs det när övningarna börjar. Kom med då så kan du sedan i sommar visa vad du kan.

Det kan tyckas att man är tidigt ute, men kommittén önskar få  mycket som möjligt gjort redan nu under vintern. Så vill också kommittén och brudparet se om det finns nå­gon möjlighet att genomföra tillställningen, för allt beror på vad ortsbefolkningen kan ställa upp med. Det kan ock­så nämnas att till huvudskaffare har utsetts Valter Högnabba, Osvald Sunabacka och Holger Furu, samt på kaffe- och matsidan Heldine Granlund och Elsa Byström.

För att ännu kort återgå till periodens början får man tacka de terjärvbor som plötsligt uppenbarade sig på bassängkanten dem 4 mars och vänligen påminde en om att man nu kommit halvvägs på den långa vägen till 80.

LOFFE

 

 

 
 
Top! Top!