www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Terjärv - tre perioder 07.11.1981
Skrivet av Loffe   
2005-06-19 05:54
"Vad far gör är alltid det bästa". Om det uttrycket håller idag vill jag inte uttala mig om, eftersom jag är jävig. Säkert har det föråldrats endel i dessa jämställdhetens tidevarv. Men hur som helst så har vi farsdag i morgon. Denna "be­märkelsedag" som säkert utgått från kommer­siellt håll, har nu blivit en "lönande" tradition. Säkert är det bra med dessa dagar, men bättre vo­re ett helt år. Men en tradition skall man helst inte bryta. Så alla ni som tänker minnas far — minns det i tid. 

 I morgon söndag — fars­dag — finns det också möjlig­het att äta ute i Terjärv. Då kan familjen slippa se det eg­na köket och dess negativa si­dor, genom att för en billig peng (för oss — men av stort värde för mottagaren) äta god köttfärs och där tillhörande annat mat. Det är fråga om missionsmiddagen på försam­lingshemmet. Middagen börjar efter avslutad gudstjänst och pågår till tvåtiden. Någon förhandsbeställning förekom­mer inte i år, utan man kan komma den tid man annars brukar äta där hemma. Priset är endast 15 mk för vuxna och 7 mk för barn. Pengarna går till Kenyamissionen och till Finska Missionssällskapet. Det är missionssyföreningarna i Terjärv som står för ar­rangemangen. Tack värda är älgjägarna som gett kött för detta ändamål. Så alla ni terjärvbor — ta nu tillfället i akt och genom en enkel handling stilla er kortvariga hunger och sämre lottade bröders och systrars långvariga hunger.

Så lite om den skyddsväg som finns vid kyrkan. De som har för vana att parkera utef­ter vägen vid kyrkmuren läg­ger tyvärr inte ofta märke till skyddsvägen och vad som sägs om parkering invid en skyddsväg. Någon meter fri sikt åt vardera hållet skulle göra det säkrare för fotgän­garna, och helst ingen parke­ring mellan skyddsvägen och kyrkgrinden.

Terjärv-1 fortsätter sina sändningar nästa tisdag vid samma tid. Vid halvsjutiden blir det countrymusik i en kvart, följt av 45 minuter skoj från TUF-revyn 1980. Från halv åtta blir det våta bilder i femton minuter och då gäller det surfing på Heimsjön. Som sista programinslag blir det li­te bilsport för dem som är in­tresserade av fart och drama­tik. TV-kvällen blir troligen non-stop, eftersom hallåan p.g.a. en jäktig kommande vecka inte kan ställa upp "in natura". Inlämningstiden för de rätta svaren i frågetäv­lingen har också förlängts med en vecka. Terjärv-1 kom­mer inom kort att variera sina programinslag mera och på så sätt fylla tittarnas olika önskemål.

Generalrepetitionen inför radiobandningen av allsången den 26 november blir nu på söndagskvällen vid halvåtta­tiden på ungdomslokalen. På plats borde finnas det gamla glada gänget, samt en hel del nya, får man hoppas. Publi­ken får nu flera nya sånger att öva in, inför Tor Ahlstrands bandning om några veckor. Den kollekt som uppbärs till­faller oavkortat Finlands Rö­da Kors' lokalavdelning i Ter­järv och dess förstahjälpgrupp. Så pengarna kommer väl till användning och för ett gott ändamål. Därför gäller det för terjärvborna att kom­ma med och ge hals. För att förebygga och lindra heshet finns det kaffe och lemonad och lite tuggverk.

Den 10—11 november hålls en mjölkproduktionskurs i Terjärv. Kursen är säkert både intressant och nyttig, så kom med alla jordbrukare och jordbrukarhustrur. An­mälningarna tas ännu emot av Rurik Byskata, som också ger mera information om kur­sen.

Ja, Öja-Gust skriver att han måste hålla ett vakande vitöga på oss andra skrivare. Men bra har Gust skött sig, och det medger han själv. Så länge till behöver inte Gust hålla ett öga på mig i perio­derna. Eftersom jag inte skri­ver dessa nonsensramsor på kvällarna, blir det morgon­jobb och det blir för stressigt. Så har man också en känsla av att man är ett surrogat och inte gör annat än fyller spalt­utrymmen ämnat för mera värdefullare text. Så man kan väl tänka sig att sluta vid års­slutet.

LOFFE

 

Senast uppdaterad 2005-06-19 13:43
 
 
Top! Top!