www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Terjärv - tre perioder 20.02.1991
Skrivet av Loffe   
2005-06-20 13:09
Så är då skid-VM över för denna gång och för många blev de en stor besvikelse. Jag vet inte vad det beror på men det egna gamla smått fa­natiska intresset för idrott har avtagit betydligt de se­naste åren. Kanske det beror på att jag inte själv ansträng­er mig det minsta för att hålla medelåldersformen. Jag vet inte om man mera vågar sig ut i det vita spåret med dammiga skidor från Falun-VM. Men så lär ju inte heller skidspåret vid sportstugan vara i sådant skick att det skulle locka till några svettiga kretslopp i tallbacken.

Terjärv Centralantennan­delslaget har i dagarna teck­nat ett föravtal med det nors­ka telebolaget NOTEKA för att via satellit få bättre bild på Sveriges kanal 1 och 2. Styrelseordföranden i kabel­bolaget, Jan-Erik Granqvist, har varit mycket på resande fot i västerled, och resultaten börjar synas. Antennandels­laget har också planer på att utvidga sitt servicenät till några "sovstäder" utanför Terjärv centrum. I dag, ons­dag, kommer Terjärv TV att sända ett informationsprogram om antennandelslagets framtida planer. I programmet medverkar Jan-Erik Granqvist, Clas-Eirik Slotte och John-Erik Sandvik. TV-tittarna har också möjlighe­ter att ringa upp och ställa frågor.

I morgon, torsdag, håller Israels Vänner i Terjärv sitt årsmöte, och till det mötet hälsas alla israelvänner välkomna. Det blir samling i sparbankens klubblokal, och förutom sedvanliga ärenden, förevisas också videofilmer om Israel. Israel har sina vänner här i landet, trots att det offentliga Finland stop­pat Exodus via Finland av "säkerhetsskäl". Glasnost i Sovjet har gjort landet "fria­re", med den påföljd att ju­deförföljelse accepteras.

Vi har sugit i oss orden Glasnost och Perestrojka, men snart får vi lära oss ordet Pamjat, som betyder minnet eller hågkomsten. Pamjat är den största antise­mitiska organisationen i Sov­jet. Den grundades 1980 och finns nu i alla delrepubliker och antas ha två miljoner medlemmar. För att räknas som medlem bör man ange namn och adress på minst fem judiska familjer. Det är nu så att det ryska samhället börjar söka efter "synda­bockar" till de dåliga förhål­landena i landet.

Israel har som alltid varit i världens blickpunkt, och un­der några månader har vi fått följa skeendena vid Persiska viken. Israel har hållit en mycket låg profil och varit mycket återhållsamt, något som man får hoppas skall va­ra till landets fördel, när man efter kriget sätter sig till bords för att reda upp en del av härvan. Gorba har nu bör­jat visa en större aktivitet ge­nom sina "fredssträvanden", men jag tror att han vill få ett stopp innan Irak faller sam­man och de allierade kommer på en oväntad rysk närvaro i landet i form av militära "rådgivare". Något som också är lite underligt är att vår vän Ted Turner och hans CNN fått ensamrätt på ett krig. Med lite fantasi kunde man tänka sig att detta bo­lag, CNN, i framtiden kom­mer att ligga bra till då en viss världshärskare behöver ett heltäckande nät för att sprida sin information. Mr. Turner kommer att vara en framtidens man ifall han får vara frisk.

Via denna spalt vill också Maja i blomsteraffären tacka alla dem som bidrog med bå­de större och mindre blommor till det nya vårdcentret. Blommorna har nu planterats om och det är att hoppas att de kommer att trivas på sitt nya ställe, och där bidraga till att omgivningen för de in­neboende blir ännu trivsam­mare.

LOFFE

 

 
 
Top! Top!