www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Terjärv - tre perioder 08.10.1980
Skrivet av Loffe   
2005-06-20 13:11
Det 13:e Forsbacka-loppet löps inkommande lör­dag med start klockan ett. Då gäller det för en och var att bege sig ut i naturen och där stärka sig till kropp och själ. Klasserna är så många att någon av dem borde passa, om man så är aktiv idrotts­man eller närmast passiv motionär. Detta årligen återkommande evenemang har samlat mycket folk. Vad kan vara trevligare än att få vara ut i den fria naturen och där få stressa av sig genom att promenera i egen takt. Tävlingslöparna där­emot är ju vana att känna en viss press på sig, men de får ju skylla sig själva.

Klasserna indelas i 15 km allmän klass herrar, 7,5 km damer, 7,5 km flickor och pojkar under 14, 16 och 18 år, samt 7,5 km för oldboys. Motionsklasserna är två och där kan man välja antingen 7,5 km eller 15 km. De tävlande kommer att erhålla me­daljer. I samband med Fors­backa-loppet anordnas blodt­rycksmätning för deltagarna i motionsklasserna. På det sät­tet får man kontroll på var man står då det gäller den eg­na hälsan. Trots att det erb­juds möjligheter att utöva re­gelbunden motion och trä­ning, blir hälsan inte skött av alltför många. Då är det bara att konstatera resultatet. Man känner sig trött och eländig. "No var hä betar förr tå a sjölv hadd tie hastiheit — å int pedn."

Måndagen den 13 oktober blir det valtent på Ungdoms­hemmet. Då skall de uppställda fullmäktigekandi­daterna sättas på det hala. Därför gäller det för allmän­heten att ha kvistiga frågor till hands, antingen riktade direkt till en speciell kandidat eller till panelen. Eftersom SFP är det enda parti som ställer upp kandidater i det kommande kommunalvalet 19—20 oktober, består pane­len av SFP: are. För att utfrågarna skall bli mera talföra bjuds de på kaffe och dopp. Så alla ni som skall välja i det kommande valet — möt upp på måndagskvällen. Det är bättre att fråga före valet än efter valet.

Ättlingar av ätten Sus scrofa har gästat nejden den se­naste tiden. Dessa vildsinta vildsvin har besökt några går­dar och där kultiverat pota­tisland och ställt till med an­nat förtret. Dessa rariteterna inom den finländska faunan som då och då visar upp sig, kan vara otrevliga typer om de blir behandlade på svinak­tigt sätt.

Jag skulle föreslå att Terjärv Jaktvårdsförening el­ler varför inte Kronoby kom­mun skulle inbjuda mästers­kytten Urkki till en vildsvins­safari i terjärvskogarna, nu i samband med kronobybesöket. Han kunde ju ta gutten Olav med som drevkarl. Då skulle inte Urkki behöva gå över rån för vildsvinjakter. Hur dessa vildsvin har kom­mit hit vet väl ingen, men kanske de följt sin jägare i spåren. Dessa vildsvin är oborstade typer och har för ovana att visa hörntänderna, en prestation som de säkert är ensamma om. Ifall intresset för dessa "svarta får" inom svinsläktet skulle öka, då blir nästa steg att tämja dem och få dem mera civiliserade. Vi kan ju inte skylla på dem, med tanke på varifrån de emigrerat.

LOFFE

 
 
Top! Top!