www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Terjärv - tre perioder 05.10.1980
Skrivet av Loffe   
2005-06-23 12:41
— Den främsta orsaken är nog den att jag kan hjälpa mina medmänniskor genom att ge blod. Vidare tar jag ingen skada av det. Oftare skulle jag också ge blod, ifall det kunde ordnas på närmare håll. Det sade Gunvor Storbacka, en av de 87 som ställde upp vid blodgivning på måndagen.

Hon gav blod nu för åtton­de gången. Hennes man Rurik var också med och gjorde denna beundrans- värda insats. Hans motiv var också de samma.

— Genom att ge blod kan jag hjälpa till, då det behövs blod vid katastrofer, konsta­terade John-Erik Sandvik.

Blodgivningen handhades av Mobila Blodtjänst från Helsingfors. De fick frivillig hjälp av Röda Korsets lokalavdelning i Terjärv. Kon­taktkvinnan Ninni Finell var mycket nöjd eftersom så många kom, och det var myc­ket uppmuntrande. Största delen av donatorerna var från kyrkoby, men också en del från sidobyarna. Men spe­ciellt männen från Småbön­ders saknades, om då detta sedan berodde på lång väg el­ler fel tidpunkt är svårt att säga. Alla som gav blod bjöds efteråt på en stärkande kaffe­kopp och smörgås. Det var de verkligen värda. Vi får vara tacksamma att det finns så­dana, som dessa 87 modiga och osjälviska män och kvin­nor.

Jag själv höll ju på att svimma, redan då jag läste annonsen om blodgivning i Öb.

Terjärv Handelslag håller på med utvidgning av sin hallbutik. Entreprenör är Hans Cederberg. Den 25 no­vember beräknas tillbyggna­den vara klar. Den är i två vå­ningar. I källarvåningen in­ryms järnlagret, medan övre våningen blir för järnavdel­ningen. Där den nuvarande järnavdelningen finns blir det kontorsutrymmen. Ett kall­magasin för byggnadsmate­rial byggs dessutom bakom hallbutiken. Där finns nu också en utvidgad parke­ringsplats för personalen, men även för kunder.

Jag ber att på mångas väg­nar få tacka för Joels "tal till nationen". Orden var väl val­da och gick säkert hem bland läsarna. Joel är också en före­gångare då det gäller att pre­sentera sig. Med ett eget foto. Gör ock du sammalunda, Matt. Men jag tror att Matt har en negativ inställning till fotografer.

LOFFE

 
 
Top! Top!