www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Terjärv - tre perioder 02.10.1980
Skrivet av Loffe   
2005-06-23 12:43
Efter det att allas vår Joel lämnat Terjärv och tre perioder, måste någon fortsätta och gästspela i spalterna. Det vore skada om Terjärv skulle mista sina perioder, och dessa skulle inkorporeras av andra periodskrivare. Vi känner ju till alla slag av inkorporationer och sammanslagningar.

Det var ju beklagligt att Joel som känt så varmt för och terjärvborna, kunde lämna oss så vind för våg. Han som under många år varit  Terjärvs röst. Men som en trogen lärjunge till den Joelska skolan, skall jag försöka hålla i gång spalterna - ifall han börjar vantrivas där i Rödsö, och återvänder hit till denna natursköna trakt. När jag beslöt mig för att vi­kariera för Joel, blev frågan först om jag skulle vara ano­nym. Men så kom jag till samma slutsats som götebor­garen kom till, när stockhol­marna drev med honom om att Göteborg saknade tunnel­bana, och göteborgaren sa: Vi har ingenting att dölja!

Jag vet ju inte hur det förhåller sig med Matt i Nedervetil i den saken. Denne Matt har ju varit ett litet mys­terium för läsekretsen. Så mycket kan jag säga dig Matt - lite för att avslöja mig själv - att jag en gång besökte Gille­stugan, klädd i kvinnokläder för att på så sätt locka fram dig. Fastän jag gjorde mitt bästa och tyckte jag var till min fördel, förhöll du dig ändå kall och likgiltig. Trots signaturen som syftar på någonting av mankön, kan han vara av honkön. Sedan är det lika svårt att avgöra om Matt står för ental eller flertal. Han må ha vilken skepnad som helst, blott han håller sig på raden.

Jakob däremot vet man vem är. Att vi inte gick på samma gång i skriftskolan förstår jag, men jag hoppas ändå inte att generationsklyftan skall vara alltför stor, så att vi inte hålls på samma våg­längd. Alexander som fick si­na jaktmarker minskade av Joel, tycks vara av färskare årgång. Det är bara att hop­pas att pennfäktarna där i Karleby och Gamlakarleby inte börjar trampa varandra på tårna, ifall gräset skulle vara grönare på grannens si­da. Med denna inledande pe­riod vill jag också framföra hälsningar till Heimer i Småbönders, Helge i Söderby, Öja-Gust och andra som genom denna tidning förmed­lar nyheter och åsikter från si­na trakter.

Efter detta skall jag övergå till lite mera 'naturliga' ting. Trots att hösten gör sitt bästa för att de färggranna lövträ­den skall fälla sina blad, ver­kar det som om våren skulle vara på återtåg i Terjärv. Hos Maja och Anton Granholm på Brinkas har törnrosbuskarna börjat blomma på nytt. Samma dag meddelade också Carl-Gustav Sandvik att hans äppelträd börjat vakna till liv på nytt och fått några blom. Förklara det den som kan. Det verkar som om tidigare onaturliga ting blir mera na­turliga. Sommaren har ju va­rit den bästa tänkbara och hösten har inte heller varit så kylig, så det kan ju vara för­klaringen till dessa vårkänslor.

Eftersom jag är ny på are­nan, är det bäst att ta det för­siktigt i början. Tids nog blir det längre perioder, varför jag återkommer när det finns anledning.

LOFFE

 
 
Top! Top!