www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Terjärv - tre perioder 18.03.1981
Skrivet av Loffe   
2005-04-11 09:15

I söndags hade terjärvborna en möjlighet att bese sitt vackra Terjärv uppifrån. Då var det nämligen publikflygning på Heimsjön. Flygvädret var idealiskt, men trots det var det inte många som tog tillfället i akt att “gå till väders”. Det var PE-ER Lento från Laihia som ställde upp med ett litet sportplan. Det blev endast ett 10-tal lyftningar som gjordes på den provisoriskt gjorda startbanan.

Bland dem som vågade sig upp med det sexsitsiga planet var Stig-Gustav Vistbacka och dottern Johanna, 7 år, samt Sten Stenström med dottern Petra, 4 år. De gjorde några rundor över centrum och trakterna däromkring. Stig-Gustav och Sten berättade efteråt att upp- och nedfärden blev lite guppig på den ojämna banan, men att det annars var ett nöje att se allting lite från ovan. Lokaliseringen uppifrån var lätt fastän marken och mycket annat var täckt av ett tjockt snötäcke. Johanna och Petra som också var första gången i ett flygplan konstaterade efter turen att det var roligt och båda två var ense om att de vill en gång till. Priset för en ca 10-minuters “upp”-flykt var 45 mk för fullvuxna och 35 mk för barn, vilket kanske var i högsta laget, men så var det ju också fråga om ett niöje på hög nivå.

Förutom sjukdomstider, lever vi nu också i årsmötestider. Sitter man inte på det ena mötet, så sitter man på det andra. Sitter man inte, på någotdera är man antagligen sjuk. Fjolårets ekonomi genomgås av folk som kallar sig revisorer, och dessa föreslår att styrelser och andra redovisningsskyldiga skall beviljas ansvarsfrihet. Fjolårets verksamhet genomgås, och på många håll är man nöjda med resultatet. Återval som varit på modet inom föreningarna håller säkert i sig en tid till. Att få nytt folk till de olika föreningarna är svårt, varför rutinerade medlemmar får fortsätta av gammal vana.

Men det förekommer också att “säkra” medlemmar inte infinner sig till sin förenings höjdpunkt på året — årsmötet. Så gick det bl.a. för SFP:s lokalavdelning för en tid sedan. Ett mindre antal intresserade visade upp sig, men något som gav interna bekymmer var att endast tre av de tio SFP:arna i fullmäktige mötte upp. Det är nu bara att hoppas att de inte hoppat av sedan de fick sitt förtroende av väljarna. Det kan inte vara hälsosamt för SFP att partiets högsta inom lokalavdelningen visar sådan likgiltighet. Det kan inte engagera den politiskt intresserad allmänheten, om det inte kan engagera partiets ivrigaste förespråkare. Säkert finns det acceptabla förklaringar till att Terjärvs “10 i topp” inte blev fulltalig den aktuella kvällen.

LOFFE


Senast uppdaterad 2005-04-29 14:01
 
 
Top! Top!