www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Terjärv - tre perioder 07.08.1981
Skrivet av Loffe   
2005-04-11 09:26
Så börjar semestern vara ett minne blott för de flesta. Bleka om nosarna har vi fått återgå till våra arbeten och försöka komma in i de gamla nötta gängorna. Kanske vi väntat oss mer av sommaren och semestern, men vi får vara nöjda med vad vi fick. Vi kan ju alltid trösta oss med att det kunde ha varit värre.

De som har sina jobb i Sverige, har nu till största delen lämnat vår ort och de S-märkta bilarna minskar för var dag. Alla har vi på ett eller annat sätt fått ta del av vad som skett i Sverige det senaste året. En del har haft det bra och kanske några har haft det mindre bra. Dessa f.d. terjärvbor är ett välkommet inslag och hör sommaren till. En sommar utan “vatusvenskar” skulle inte vara någon riktig sommar. Så tack alla ni som än en gång kom över viken. Den sommar ni inte kommer — då är det inte som det skall vara.

Ett nytt läsår inleds snart och många skolor slår snart upp sina dörrar för både unga och äldre studerande. Den 17 augusti börjar höstterminen och allt skall vara klart till dess. Terjärv Hemslöjdsskola är en av dessa många skolor, och den börjar samma dag. Innan skolåret kan börja behövs endel förbättringsarbeten göras i skolan. Därför anordnas en talko i skolan i kväll kl.17. Om inte allt blir klart i kväll, blir det en fortsättning i morgon lördag kl.10.

Arbeten som skall utföras är bl.a målning och tapetsering, så det är inte fråga om något tungt kroppsarbete, Några verktyg behöver inte medtagas. Lärare Kaj Lindell lovar att bjuda på kaffe och dopp till dem som ställer upp. Trots att det konstaterats att talkoandan är på nedåtgående, vågar man ännu hoppäs på att terjärvborna är villiga att ställa upp bakom sin specialskola. Det är att hoppas att inte alla tänker och lever i den tron, att andra säkert går dit och att man inte själv behövs. Ju flera som kommer ju snabbare går det undan. Så  bästa terjärvbo! Om du har handalag och tid — dela med dig när det behövs. Annars verkar det som om slöjdskolan skulle gå mot bättre tider. Tidigare har det varit problem att få elever, men nu har ett 30-tal visat intresse för att inleda sin skolgång, men tyvärr har endast tio kunnat beredas plats.

Efter vad jag kan dra mig till minnes så är det endast periodbrodern Joel som vågat visa en bild av sig i perioderna. Jag tycker att det är berättigat att läsarna bör få se hur dessa ordbrukare ser ut, så att de lättare kan skapa sig en (rniss)uppfattning om personerna i fråga. Speciellt gäller detta tänkbara beundrarinnor. Nedan finns en bild av Loffe *). För att inget misstag skall ske, bör det påpekas att det är undertecknad som är klädd i hatt  Bilden visar ett högtidligt tillfälle då viktiga papper undertecknas mellan finska staten och Fars Vila.

LOFFE
------
*) Bilden som censurerats är den, där undertecknad  ber om autografer av Johannes och Kyllikki Virolainen då de besökte hembygdsfesten.
Senast uppdaterad 2005-04-29 14:02
 
 
Top! Top!