www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Terjärv - tre perioder 14.02.1981
Skrivet av Loffe   
2005-04-12 13:01
Det drar ihop sig till revypremiär i Terjärv, och närmare bestämt lördagen den 21 februari. Från den dagen och några veckor framöver, finns det möjlaghet för den som är intresserad att få sig ett gott skratt. Årets revy, som ännu är namnlös, avviker i flera avseenden från de tidigare revyerna. Men hur — det får tillsvidare förbli en hemlighet. Men det lovas mycket sång och dans, varvat med
roliga sketcher.

Före jul sändes ett frågeformulär till varje hem, angående allmänhetens intresse för ett eventuellt allaktivitetshus i Terjärv. Nu har kommittén granskat de inlämnade formulären, och kan lämna en rapport om detta. De frågor som skulle besvaras skulle ge en bild av om allmänheten var intresserad av ett dylikt projekt. Och så verkar det, eftersom 97% av de som kommit in med sina svar, varit av den åsikten att ett allaktivitetshus behövs. 94% ansåg att ett sådant hus skulle byggas vid sportstugan eller i anslutning till den. Övriga förslag var vid gamla och nya sportplanen, samt vid skolan. 55% önskade att huset skulle inrymma en stor fest- och bollsal, samt simhall, stora köksutrymmen, samt en speciell konditions och styrketräningshall. Av de tillfrågade som inlämnade svar var 94% villiga att satsa dagsverken och stockar. Detta tyder på att talkoandan ännu inte helt dött ut i vår nejd. 26 olika namnnförslag framkom, och det dominerande namnförslaget var idrottsgården. Kommittén som stått bakom gallupundersökningen tackar alla som visat intresse denna sak.

I samband med opinisundersökningen utlystes en tävling, och vid dragningen tillföll de fem prisen följande personer: Edvin Byskata, Per Sjölind, Jack Granholm, Gustav Sandkulla och Linnéa Forsén.

Hälsorådet Alfons Vuojärvi avslöjade vid en presskonferens att det snart drar ihop sig till skidtävling mellan Fars Vila, Kortvans Mört och Söderby Rudor. Angående tiden för när det hela skall gå av stapeln, det ville han inte säga. Endast att det troligen blir på eftermiddagen. Var det hela skall försiggå ville han inte heller avslöja. Säkert har han en överraskning i bakfickan. Han var dock av den åsikten att tävlingen borde gå så sent som möjligt på våren, eftersom tävlingen går på eftermiddagen och kvällen då skulle vara ljusare. På så sätt skulle alla hinna i mål före mörkrets inbrott.

Hälsorådet sa också att bästa lag vinner, vilket är sant. Han verkade ha stor respekt för motståndarna, vilket man alltid bör ha. Så nu gäller det för mörtar och rudor att börja hårdträningen. Fars Vila har den favören att tävlingarna går på — för dem — känd ort, medan de övriga lagen hamnar och träna i olika förhållanden, för att på så sätt gardera sig. Undertecknad, som enligt hälsorådet har äran att höra till Fars Vilas krets, anser sig icke värdig att representera dem i den kommande kampen, eftersom vintersäsongen endast uppvisar tre skidade kilometer. Men Fars Vila har många fina skidlöpare, så det garanteras en hård kamp mellan lagen.

Loffe
Senast uppdaterad 2005-04-29 14:06
 
 
Top! Top!