www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Terjärv - tre perioder 17.08.1982
Skrivet av Loffe   
2005-04-13 10:37
“Det är måndagmorgon och mitt huvud känns så tungt”, så sjöng Povel Ramel, och nog stämmer det. Att sedan få igång tankeverksamheten är inte heller så lätt, men det gäller att få ihop en period. Ju längre man är borta ur spalterna desto svårare är det att komma tillbaka. Hur perioden blir får vi se.
 
Så har då Terjärv Äggandelslag gått till historien. Den 10 augusti upplöstes andelslaget, och till det beslut kom man till på en extra andelsstämma. Äggandelslagets verksamhet som började i juli 1931, hade som uppgift att "..i samtliga byar av Teerijärvi kommun grunda och upprätthålla en mottagningsstation för ägg och andra fjäderfäprodukter från medlemmarnas hönsgårdar samt genom att sälja eller konservera dessa varor säkerställa en jämn och förmånlig avsättning för dem...". Så stod det i andelslagels stadgar §2.

Vid grundandet måste varje medlem i andelslaget erlägga två mark för varje höna som medlemsavgift. Av insatsen erlades genast en mark, medan återstoden inkasserades under det första verksamhetsåret från ägglikviderna. I oktober varje år skulle en medlem inlämna uppgifter om antalet höns. Beroende på om antalet ökat eller minskat, justerades medlemsinsatsen. I andelslagets första styrelse satt Elis Granholm, Elis Björk, Oskar Holm, Valter Wistbacka och Vilhelm Bodbacka, och som suppleanter Frits Lytz och Albin Wickman.

Terjärv Äggandelslag var en filial till Österbottens Äggcentral. Andelslaget upphörde i praktiken redan på 50-talet, då ägghandeln blev mindre lönsam. Andelslagets sista disponent var Karl Byskata. På andelslagets extra andelsstämma den 10 augusti beslöts det också att alla tillgångar — ca 9.500 mark — skulle doneras till det planerade allaktivitetshuset i Terjärv. Det blev ett verkligt ‘‘ boägg”.

Efter avslutad semester återkommer Terjärv TV med nya sändningar. Nu på torsdag blir det en sändning från Harjumasten. Kvällen inleds med andlig sång och musik av Sommarkyrkan. Sedan blir det  “square dance” med ungdomsföreningens dansare. Dessa amerikanska danser uppfördes vid sommarens country konsert vid Emet. Olav Fagernäs kommer att gästspela som imitatör. Han kommer att ge ett referat från damernas 5 km på skidor i Holmenkollen i bästa Enzio Sevón-stil. En hemlig gäst dyker upp som vanligt. Ett allmänt TV finns på Bar Pärlan, och den är speciellt reserverad för dem som inte kan se Terjärv TV hemma.

Största delen av kvällen kommer ändå att gälla insamlingen ‘‘Österbottningarna för cancer- vården i Vasa län”. Terjärv TV vill med terjärvbornas hjälp — ännu en gång — göra en insats för förbättrad cancervård i vårt eget län. Det är Vasa läns Cancerförening som står bakom insamlingen. I en vädjan som undertecknats av bl.a. vår landshövding och många andra heter det: "I vården av elakartade tumörer har man under de senaste åren haft betydande framgångar. Mången, som insjuknat i cancer, kan med dagens vårdmetoder bli alldeles symptomfri. En förutsättning är dock att tumören upptäcks i ett så tidigt skede som möjligt samt framför allt att effektiv vård kan ges. För vården av cancersjukdomar i Vasa län står till förfogande en 15 år gammal koboltkanon. Med hänsyn till vårdens effekt är den inte mera den bästa möjliga. En arbetsgrupp i medicinalstyrelsen har föreslagit att en modern vårdapparat, en lineäraccclerator, skulle anskaffas till vårt län år 1984. Den nya apparaten skulle jämte övrig behövlig utrustning samt erforderlig byggnad kosta ca. 10 miljoner mark.

Vasa läns Cancerföreuing r.f. grundade i tiden Vasa läns Strålhem och anskaffade den nuvarande koboltkanonen. Föreningen känner bekymmer över den nuvarande situationen och anser, att den föreslagna tidpunkten måste vara bakre gräns för anskaffning av den nya apparaten...’’

I den medborgarinsamling, som redan inleddes den 1 april och pågår till 31 mars 1983, kommer medlen att användas för att förbättra vårdsituationen på strålbehandlingsavdelningarna.

Före insamlingen sänds ett kort program under rubriken “Kärlekens lov”. Det är Rose- Maj och Erik Granvik som berättar om bakgrunden till boken, samt läser vissa stycken ur den. De berättar om ett svårt id — hon som cancerpatient och han som anhörig. Men trots stora motgångar som hade kunnat bryta ned dem båda, vände de allt till en seger över cancern. Det tack vare förtroende för läkarna och deras tekniska apparatur, men kanske mest genom en optimisisk livssyn, ett hopp om att bli frisk, samt en stark Gudstro.

Cancern verkar för många både främmande och skrämmande. Enligt statistiken kan var fjärde person någon gång i framtiden få cancer i någon form. Därför är det viktigt att du tar del i denna insantling. Din 20, 50 eller 100 mark — vad du än ger — kan verka nycket idag, men kanske du efter några år kan vara tacksam för att du gav det. En insamling kan inte komma dig närmare. Om du ger ett bidrag kan du inte förlora — hur än din framtid ser ut. 50 mark räknar man inte på då man får cancer och behöver hjälp, och 50 mark ger man gärna om man får vara frisk. Så du som bor i Terjärv — eller var som helst — slå en signal för denna sak, ring 968—75 533.

LOFFE

Senast uppdaterad 2005-04-29 14:08
 
 
Top! Top!