www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Terjärv - tre perioder 21.12.1990
Skrivet av Loffe   
2005-04-15 11:44
Vi lever nu i en tid då förhoppningarna stiger, och en och var dras vi med i den konstlade och kommersiella julruschen. I nutidens samhälle finns det ingen möjlighet att komma ifrån julförberede- lserna, för hela tiden finns de runt omkring oss. Om vi så går på vägen, gatan eller i butikerna, eller lyssnar på radio, ser på TV eller läser tidningarna. En del reser bort till södern för att få en ändring på årstiderna. En del i vårt samhälle ser med bävan fram emot julen — kanske den första julen när någon anhörig saknas vid julbordet. En jul som inte blir som förr.  Så finns det också människor som upplever ensamheten just under de stora högtiderna. Vi kanske vet var dessa människor finns, så må vi under julen sända dem en omsorgens tanke.

Det är inte många dagar kvar av detta år — ett år som säkert går till historien som ett omvälvningens år vad gäller de stora världshändelserna. Olika folkgrupper har sökt och söker sin frihet, endel har kommit en bit på vägen, medan andra igen tycks kämpa förgäves. Det kalla kriget lär ha gått till historien, och ljusa framtidsutsikter spås för det förenade Europa. Över det stora hela lever vi i en fredlig värld, trots att det nu och då dyker upp orosmoln på himlen. Vi tycks nu ha kommit till att vi har mera gemensamt än vad som skiljer oss åt.

Trots att det blir bättre förbindelser mellan folken, går vi ändå en dyster framtid till mötes, i form av långvarig lågkonjunktur med en stor arbetslöshet som följd. I dess följe kommer sedan mänskliga depressioner och tragedier, oroligheter och anarki. Vilket fult ord — ett ord som man trodde hörde till det förgångna — men som kommer att bli lika använt i folkmun som perestrojka, glasnost och integration.

Det påtalas att det borde bildas krisgrupper i vårt samhälle, och då tänker man i första hand på krisgrupper som bistår vid större olyckor. En sådan kunde gott bildas också på vår ort. Den osäkra framtiden gör att det under kommande år kommer — eller bör — uppstå krisgrupper för de mest skilda grupper och områden inom vårt samhälle. Detta för att man skall vara redo den dagen då vårt samhälle inte får vara som idag.

Eftersom vi hör till denna gemensamma värld får vi också delta, både i med- och motgång — då det gäller framtiden. Må vi därför denna jul tänka tillbaka på allt gott som vi fått vara med om, och samtidigt hoppas att de kanske slitna fraserna om ett gott och lyckosamt nytt år 1991, inte enbart blir ett önsketänkande.

Till slut vill jag tacka alla dem som följt med perioderna under året. Likaså vill jag tacka andra periodare samt ÖB för det gångna året. God Jul och Gott Nytt År till Er alla!

Jag slutar med en tankvärd dikt skriven av Nils Bolander. Må diktens ord skapa reda i den världsliga viller- valla vi är en del av.

En enda sak vill jag be om,
när julen tänder sitt ljus —
inte om stämning och julfrid
och orglars mäktiga brus.

Inte om kostbara gåvor
och festliga, dignande bord,
inte om vänners gamman
och sövande, fromma ord.

En enda sak vill jag be om
på Betlehemsstjärnans fest:
att Barnet, som allting förvandlar
må bli mitt hjärtas gäst.

LOFFE

Senast uppdaterad 2005-04-29 13:56
 
 
Top! Top!