www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Terjärv - tre perioder 23.12.1986
Skrivet av Loffe   
2005-04-16 09:33
"Igår kom julpaketen hemifrån. Fyra billaster hämtades från Raivola. Vi pryder vår stuga med remsor av kreppapper i blått, rött och guld under taket. Torrskaffningen består utöver det vanliga av 100 gram skinka, en bulla, pepparkakor, kex, salt sik, 17 cigarretter, kryddlimpa och karameller, fem man om en halvliters flaska brännvin. Många bytte ut ransonen mot tobak eller karameller. Lassi Lassila klädde ut sig till jultomte och gick till officerskorsun för att överlämna batteriets julgåva till batterichefen som tack till en värderad chef. Gåvan var en bok ´Ära ditt fädernesland´ och en papperskniv av silver.”

Så skrev sergeant Alvar Finnäs i sin dagbok den 24 december 1942. Utdraget ur hans dagbok finns i den nyss utkomna historiken “Tigerns sektion 1941—1944”. Den nästan 190-sidiga minneshistoriken innehåller mycket läsvärt. Det är ingen historik med statistiska uppgifter, kartor och sådant. Bruno By fält säger i förordet om boken: “Det som ´Tigerns sektion´ vill ge är minnesbilder och interiörer från korsur och stridsplatser, av samvaron vapenbröder emellan, av den stämning och anda som rådde och skapade begreppet ‘Tigerns sektion´ ". Det digra verket är prisbilligt om man jämför med andra böcker. Gåvan är en lämplig julgåva till dem som var med, men även till dem som inte behövde vara med. Historiken kan köpas i nejdens banker.

Byakamp i frågesport blir det tisdagen den 30 december i sparbankens klubblokal i Terjärv på kvällen. På årets nästsista dag, men så gäller det också att kora årets byalag. Tävlingen sänds eventuellt som den första direkta tv-sändningen över kabelnätet från den större studion. Meningen har ju varit den att frågesporten skulle sändas direkt i tv, men ännu är det oklart om kablarna kopplats till den aktuella dagen. Om saken inte hinner ordnas tills dess, blir det så att frågesporten börjar medan en eventuell bandning gör att tv-sändningen börjar senare. Sändningstider framkommer i tv-programmet i Öb den 30 december. Förutom de lag som ställde upp i fjol vill också Skogsby vara med på ett hörn och kämpa om en inteckning i bucklan. Vad gäller laguppställmngarna hänvisar jag till min tidigare period. Väl mött den 30 december.

Som tidigare nämnts i ett Öb-reportage planerar vi i Terjärv ett kronbröllop till den 4 juli nästa sommar. Det första steget mot altaret blir nu att ha en informationskväll för intresserade med “djesbospraktik” och där diskutera bröllopet i stora drag. En kommitté skall också utses bland de närvarande. Kommittén kommer under våren att mera i detalj planera de olika skedena, utse olika ansvarspersoner osv. Nu vet jag att det finns sådana personer som varit skaffare vid otaliga bröllop och som vet hur allt skall gå till. Det är just sådana personer som nu efterlyses. Den första “djesbosträffen” försöker vi hålla måndagen den 5 januari vid sjutiden och i sparbankens klubblokal. Så att du inte skall glömma tiden, återkommer vi senare i föreningsspalten nästa år. Gamla bilder från olika bröllop kunde också gärna inlämnas till undertecknad. Uppge om möjligt tid och plats, vilket har stor betydelse. Din insats behövs för att få paret  Anna-Lena och Uffe gift.

Detta var årets sista period. Det gångna året har varit omväxlande, som alltid, med bättre och sämre tider. Det sämre vill man gärna glömma, medan man vill minnas det bättre. För många har kanske året inneburit sorg, man har kanske mist en familjemedlem eller en vän. För dem blir det säkert svårt  —speciellt nu inför julen. Låt oss därför inte glömma dem som denna jul firar en annorlunda jul.

Till slut vill jag tillönska alla periodare, alla man mött under året och alla Öb-läsare en fridfull jul och ett lyckosamt nytt år 1987!

LOFFE

Senast uppdaterad 2005-04-29 13:47
 
 
Top! Top!