www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Levande eller död församling
Skrivet av Johan Candelin   
2006-08-26 11:01
    Levande eller död församling
  Johan Candelin

Vad beror det på att kyrkan idag både växer och dör snabbare än någonsin tidigare i historien? Läs MKV:s ordförande Johan Candelins analys med temat "Livets och dödens kännetecken". Analysen baserar sig på observationer och intervjuer i alla världsdelar. 

Livets kännetecken i församlingen:

 1. Församlingen högaktar Guds Ord som absolut norm för lära och liv
 2. Församlingens "Ande-dräkt" är bönen om väckelse och själarnas frälsning
 3. Församlingens längtan är att höra vad Gud säger och att göra vad Gud säger oberoende av vad människor säger
 4. Församlingen DEMONSTRERAR Guds rike, PROKLAMERAR Guds rike och INVITERAR till Guds rike (precis som Jesus)
 5. Församlingen proklamerar Jesus som den enda vägEN till frälsning för en förtappad mänsklighet
 6. För församlingen är den kristna tron INSIKT
 7. Församlingen undervisar allvarligt om den kommande yttersta domen och nödvändigheten av syndernas förlåtelse
 8. Församlingen satsar på Jesuscentrerad evangelisation, undervisning och mission
 9. Församlingen leds av människor som är personligt kristna och öppna för Andens ledning
 10. Församlingen förväntar sig stora ting av Gud


Dödens kännetecken i församlingen:
 1. Församlingen menar att Bibeln främst är en historisk bok som endast delvis kan vara relevant idag
 2. Ordet "väckelse" är ett främmande ord och används mycket sällan
 3. Församlingens längtan är att vara populär, demokratisk och att alla skall tala väl om församlingen
 4. Församlingens verksamhet kretsar inte kring Gudsrikestankar, den vill i stället stöda ALL slags andlighet (även icke-kristen)
 5. Församlingen menar att Jesus kan vara EN väg till frälsning, men undviker ordet "frälsning" och talar i stället om "mening"
 6. För församlingen är den kristna tron ÅSIKT
 7. Församlingen undviker allt tal om dom, nåd och förtappelse eftersom människor då kan bli irriterade och arga
 8. Församlingen har ingen evangelisation och gör missionen enbart till "dialog"
 9. Församlingen leds av människor som inte har en personlig tro på Jesus
 10. Församlingen är ganska rädd för att Gud skall börja göra "stora ting" utan att först fråga församlingsrådet


Johan Candelin
Ordförande
Martyrkyrkans vänner  27.01.2006
Senast uppdaterad 2006-08-26 11:12
 
 
Top! Top!