www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
De tio budorden
Skrivet av Katekes   
2005-05-20 23:50

Luthers lilla katekes

 

Första huvudstycket: Guds tio bud

Första budet

Jag är Herren, din Gud. Du skall inte ha andra gudar.

Vad betyder det?

Vi skall frukta och älska Gud mer än något annat och i allt förtrösta på honom.

Andra budet

Du skall inte missbruka Herrens din Guds namn, ty Herren skall inte låta den bli ostraffad, som missbrukar hans namn.

Vad betyder det?

Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte förbannar eller svär vid hans namn eller använder det till vidskepelse, lögn och bedrägeri, utan åkallar det i all nöd, ber, tackar och lovar.

Tredje budet

Tänk på vilodagen, så att du helgar den.

Vad betyder det?

Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte föraktar predikan och Guds ord, utan håller det heligt, gärna hör och lär det.

Fjärde budet

Hedra din far och mor.

Vad betyder det?

Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte föraktar våra föräldrar och överordnade eller retar dem till vrede, utan hedrar dem, tjänar dem, lyder dem, älskar och uppskattar dem.

Femte budet

Du skall inte dräpa.

Vad betyder det?

Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte skadar vår nästa till hans liv utan bistår och hjälper honom i all nöd.

Sjätte budet

Du skall inte begå äktenskapsbrott.

Vad betyder det?

Vi skall frukta och älska Gud, så att vi lever rent och hedersamt i ord och gärningar, och att man och hustru älskar och hedrar varandra.

Sjunde budet

Du skall inte stjäla.

Vad betyder det?

Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte tar vår nästas pengar eller ägodelar, eller tillägnar oss dem genom ett oärligt handlande, utan hjälper honom så att hans ägodelar och affärer befrämjas och beskyddas.

Åttonde budet

Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.

Vad betyder det?

Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte förråder, förtalar eller ljuger om vår nästa, utan försvarar honom, tänker och talar väl om honom och tyder allt till det bästa.

Nionde budet

Du skall inte ha begärelse till din nästas hus.

Vad betyder det?

Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte med list försöker få vår nästas arv eller hus, eller under sken av lag och rätt tillägnar oss det, utan hjälper honom att behålla det, som tillhör honom.


Tionde budet

Du skall inte ha begärelse till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, inte heller till hans boskap, inte heller till något annat som tillhör din nästa.

Vad betyder det?

Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte lockar ifrån vår nästa hans hustru eller någon som arbetar hos honom, utan påminner alla om att vara trogna och göra sin plikt.

Vad säger nu Gud om alla dessa bud?

Så säger han:

Jag, Herren, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig, men som gör nåd mot tusenden, när man älskar mig och håller mina bud.

Vad betyder det?

Gud hotar att straffa alla dem, som överträder dessa bud. Därför skall vi frukta för hans vrede och inte bryta mot hans bud. Men han lovar sin nåd och allt gott åt alla dem, som håller dessa bud. Därför skall vi älska honom, förtrösta på honom och gärna leva efter hans bud.
Senast uppdaterad 2005-05-21 00:34
 
 
Top! Top!