www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Herrens bön
Skrivet av Katekes   
2005-05-21 00:33

Luthers lilla katekes

Tredje huvudstycket: Herrens bön
 

Fader vår, som är i himmelen.

 

 Vad betyder det?

Gud vill härmed uppmuntra oss att vi skall tro, att han är vår rätte Fader och att vi är hans rätta barn, för att vi skall be frimodigt och med fullt förtroende som goda barn till sin käre far.

  

 Första bönen

Helgat varde ditt namn.

 

 Vad betyder det?

Guds namn är heligt i sig självt, men vi ber i denna bön, att det skall hållas heligt också bland oss.

 När sker det?

När Guds ord lärs rent och klart och när vi som Guds barn lever efter det. Hjälp oss med detta, käre himmelske Fader! Men den som lär och lever annorlunda än Guds ord lär, han vanärar Guds namn bland oss. Bevara oss därifrån, himmelske Fader!

  

 Andra bönen

Tillkomme ditt rike.

 

 Vad betyder det?

Guds rike kommer av sig självt även utan vår bön, men vi ber i denna bön, att det skall komma också till oss.

 När sker det?

Det sker, när vår himmelske Fader ger oss sin helige Ande, så att vi genom hans nåd tror hans heliga Ord och lever saligt här i tiden och sedan i evigheten.

  

 Tredje bönen

Ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden.

Vad betyder det?

Guds goda och nådiga vilja sker även utan vår bön, men vi ber i denna bön, att den skall ske också hos oss.

 När sker det?

Det sker när Gud bryter ner och förhindrar varje beslut, vilja eller tanke som inte tillåter, att vi helgar hans namn eller att hans rike kommer, t.ex. djävulens, världens eller vår egen köttsliga vilja. Det sker också, när han styrker och bevarar oss i sitt ord och tron till livets slut. Detta är hans nådiga och goda vilja.

  

Fjärde bönen

Vårt dagliga bröd giv oss i dag.

 

Vad betyder det?

Även om vi inte ber om det ger Gud dagligt bröd åt alla, också åt de onda människorna. Men vi ber i denna bön, att han skall lära oss att uppskatta vårt dagliga bröd och ta emot det med tacksamhet.

 Vad menas med dagligt bröd?

Allt det, som hör till vårt livsuppehälle, t.ex. mat och dryck, kläder, hus och hem, pengar och ägodelar, god make och snälla barn, god överhet, goda samhällsförhållanden, god väderlek, fred och frihet, hälsa och arbetsförmåga, goda skolor, goda vänner och grannar m.m.

  

 Femte bönen

Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.

 

 Vad betyder det?

Vi ber i denna bön, att vår himmelske Fader inte skall se på våra synder och för deras skull vägra att höra våra böner. Vi är inte värda att få något, som vi ber om, och vi kan inte heller förtjäna det, men vi ber, att han skall ge oss alltsammans av nåd. Ty vi syndar varje dag på många sätt, och vi förtjänar inget annat än straff. Så vill också vi av hjärtat förlåta dem, som syndat mot oss, och gärna göra gott mot dem.

  

 Sjätte bönen

Och inled oss icke i frestelse.

Vad betyder det?

Gud frestar ingen, men vi ber ändå i denna bön, att han skall beskydda och bevara oss, så att djävulen, världen och vårt eget kött inte bedrar oss och lockar oss bort från den rätta tron till en falsk tro, förtvivlan eller andra svåra synder. Men om vi drabbas av sådana frestelser, är det vår bön, att vi inte skall falla utan till sist övervinna och behålla segern.

  

 Sjunde bönen

Utan fräls oss ifrån ondo.

 

 Vad betyder det?

Vi ber i denna bön som en sammanfattning, att vår Fader i himlen skall frälsa oss från allt ont till kropp och själ, och att han, när vår sista stund kommer, skall ge oss ett saligt slut på detta livet och hämta oss från denna jämmerdal till sig i himmelen för sin nåds skull.

  

 Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.

 

Vad betyder Amen?

Det betyder, att jag skall vara säker på att vår himmelske Fader godtar dessa böner och hör dem. Ty han har själv befallt oss att be på detta sätt och lovat att höra oss. Amen, amen, det betyder: Det är sant och visst, så skall det bli!
 
 
Top! Top!