www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Vad är mirakelkursen "A Course in Miracles"?
Skrivet av Loffe   
2005-06-06 07:52
 

 

VAD ÄR MIRAKELKURSEN
“A COURSE IN MIRACLES"?

 

 

Den konsumentorienterade kulturen i västvärlden har blivit ett bisarrt “växthus” av olika religioner. En “planta” som rotat sig väl och har funnits med några decennier i detta orangeri är en diger lunta - en tredelad volym - och heter “A Course in Miracles” (en kurs i mirakler) även förkortad ACIM. Verket består av en lärobok, en arbetsbok och en lärarhandledning. Trots lite förhandsreklam spreds kursen snabbt i västvärlden och mottogs med stor entusiasm l New Age-kretsar, men även av sökande människor som inte funnit svar i vad den traditionella kristendomen haft att bjuda på.

Historien till det hela fick sin början då “kursen” blev “dikterad” till en ateistisk judisk psykolog som hette Helen Schucman, genom en röst som identifierade sig som Jesus. Före det hade Schucman haft ett otal mystiska upplevelser och studerade Edgar Cayces liv och lära, och det var vid den tiden denna inre röst började tala till henne. (Edgar Cayce räknas som en av 1900-talets största medier). Den numera avlidne Schucman har varit biträdande chef för psykologiska avdelningen vid Presbyterian Hospital i New York och biträdande professor i medicinsk psykologi vid Columbia Universitet. Under sina livliga drömmar och fantasifulla visioner sända “från andra sidan “gjorde Helen Schucman noggranna handskrivna anteckningar över sina dagliga samtal (channeling) som började sommaren 1965 och fortsatte i dryga sju år. Den inre rösten sa till henne “Detta är en kurs i mirakler. Var god och anteckna”. Den gången beskrev hon den inre diktamen hon mottog som mental, att den var klar och rösten sade vad målet var för kursen att “undanröja alla hinder till medvetenheten om kärlekens närvaro, vilken är din naturliga arvedel”. Tema var att ingenting verkligt kan bli hotat, att ingenting orealistiskt existerar. Den inre rösten använde ett bibliskt språkbruk. Schucman var tveksam i början men uppmuntrades av kollegan, psykologiprofessorn William “Bill" Thetford.

(Channeling eller kanalisering som är en New Age-variant på gammaldags spiritism är en förmåga att nå kontakt med en övernaturlig verklighet - hur overkligt det än kan låta. En form av gamla tidens orakel. En som aktivt håller på med channeling är skådespelerskan och den mycket lästa författarinnan Shirley MacLaine).

Dessa meddelanden stenograferades och nedskrevs av William Thetford, och slutresultatet blev ett omfattande manuskript. Verket omfattade en textbok på 622 sidor, en arbetsbok på 478 sidor innehållande 365 lektioner, en för var dag, samt en lärarhandledning på 88 sidor som förklarar begrepp och terminologi. År 1975 publicerades “kursen” av stiftelsen The Foundation for Inner Peace som ligger i Tiburon, Kalifornien. Arbetet organiserades av Bill Thetford, Schucman och några trosfränder bl.a. av en grand-old lady inom metafysiken, Judith Skutch. Ingen författare till verket framkommer i boken, fastän texten sägs komma från den bibliske Jesus, som talar i första person.

Sedan dess har den 1.188-sidiga (engelska versionen) kompakta boken sålts som kursmaterial. Förlaget Arkana/Penguin Books publicerade boken i England år 1985. I Europa distribueras boken bl.a. av den skotska New Age-kommuniteten Findhorn. Det svenskspråkiga materialet kom ut i slutet av 80-talet och distribueras av stiftelsen Stjärnsund i Dalarna som har den svenska rättigheten och som också arrangerar kurser. ACIM studeras också inom svenskt näringsliv och t.o.m. landstinget i Hallands län har gjort studiematerial baserad på denna kurs. Stiftelsen En Kurs i Mirakel i Sverige, håller kurser på Rinkesta Slott i Ärla sydost om Eskilstuna. Där hålls helgseminarier, grundkurser, årskurser och temaveckor för 1.300 kronor/helg inklusive kost och logi. Det utannonseras som en “mirakulös väg till självkännedom och inre frid”. Veckokurser erbjuds också på kursgården Deva Center i Lertorpet i Värmland under ledning av Tomas Frankell och Ami Hedberg. Johan Wretman är också en välkänd svensk mirakelman (är även lärare i reinkarnationsterapi eller past-lifetherapy). ACIM har översatts till ca 20 språk och den sammanlagda upplagan beräknas gå på ca en halv miljon exemplar. År 1986 hölls en festival i Honolulu kring denna kurs, sponsrad av The Unity Church, som är en av förkämparna i USA. Även välförsedda bibliotek i Finland (även Karleby stads bibliotek) har denna bok på sin hylla för religion, likaså större bokhandlare i landet som följer med den nya tiden. Vidare puffas det för denna kurs i New Age-påverkade tidskrifter som bl.a. “New Age Journal”, “Psychology Today”, men även i våra hälsotidskrifter “Hälsa”, “Må Bra” och “Voi Hyvin”.


SYND FINNS INTE

Man kunde säga att denna hinduiskt influerade lära passar sådana som inte tycker om chanting (monotont sjungande), att klä sig underligt eller att inte hänge sig åt vegetarianism. Kursen påminner till en del om Christian Science, och likheterna är många mellan de två. Denna kurs riktar sig till personer som har trasiga förbindelser och kriser bakom sig - hustrur utnyttjade av sina män, föräldrar förbittrade över sina barn eller personer som inte funnit det de sökt i den “organiserade” kristenheten. Som balsam på såren erbjuder denna kurs befrielse från förbittring, bedrägeri och “hemlig” väntan på förlåtelse - eller hämnd. Många människor har intygat att kursen har ändrat deras liv och detta är den stora lockelsen.

Dess popularitet kan också bero på att den erbjuder västerlänningen en text som baserar sig på österländska läror i en form som är förenlig med den historiska världssynen och som är vanlig inom den judisk-kristna uppfattningen, samt det moderna tänkandet inom psykologin. Kursen har blivit som tidigare nämnts som en modern version av Christian Science, men också som en omskrivning av Nya Testamentet och en kristen version av Vedanta, en gammal hinduisk lära (blott ett existerar i universum - vårt själv, själen/atman, som är identisk med världssjälen/brahman).

Grunden till det hela är att vi förlåter de som attackerar oss eftersom vi inte kan skadas och attacker är inte möjliga. “Du kan varken skada eller skadas” sägs det i introduktionsboken. Vi förlåter oss själva, eftersom synden inte är verklig och eftersom Gud inte gör och verkligen inte kan hålla oss skyldiga. All skuld är enbart ett påfund i dina tankar”.

Kursen börjar med de budskap som tillskrivs Jesus. Deras “Jesus” sade att apostlarna missförstod hans korsfästelse, och att de t.o.m. lade orden i hans mun, speciellt om synd och dom, vilket är “motsatsen till allt det jag lärde”. Sedan försäkrar Jesus att varje person, till sitt verkliga jag, är syndfria Guds söner, lika honom. Han säger “att ingen straffas för synder, och att Guds söner inte är syndare”.

I kursen mottager vi försoningen genom tro, vilket betyder att acceptera det faktum att synd, förräderi, lidande, ondska och t.o.m. döden är illusioner. “Det finns ingen synd” står det i arbetsboken. “Förlåtelsen känner igen det du trodde att din broder gjorde mot dig, men som inte har skett. Den förlåter inte synder och gör dem verkliga. Den ser att där inte finns någon synd”. I kapitlet om syndens overklighet sägs: “När du frestas att tro att synd är verklig, minns det: Om synd är verklig, då är varken Gud eller du verklig”. Det betyder också då att Jesu Kristi roll som vår frälsare är onödig, eftersom det inte finns någon synd.

Förlåtelsen består i upptäckandet av att inget ont hände från första början, orsakad varken av dig eller någon annan. Ytterligare kan sägas att t.o.m. förlåtelsen själv “är en illusion... i motsats till alla andra illusioner så leder det bort från felet och inte emot det’.

Andra saker som anses vara “overkliga” och “hallucinationer” är tiden, skedda och kommande händelser, förändringen, världen, kroppen, födelse, död, orsak och effekt. Helt enkelt det att “världen som du ser Inte existerar”. Eleverna blir lärda att bejaka att “jag uppfann den värld som jag ser” och “vad du tror är sanning för dig”. Vidare sägs att den Helige Ande lär att “det inte finns något helvete. Helvetet är endast vad vårt ego har gjort med det nuvarande”.

Kursen har också några bisarra påståenden om Guds natur. Till exempel så “kräver inte den Helige Ande” och “Gud lär Inte”, utan istället säger man att “Gud förstår Inte ord, för de gjordes av separerade sinnen för att hålla dem i separationens illusion”. l kapitlet “Tiden för återfödelsen” sägs att “det är i din (läsarens) makt, att fördröja den perfekta föreningen av Fadern och Sonen”.

Om Gud inte lär eller förstår ord, då måste detta verk på nästan 1200 sidor komma från andra källor. Kanske från den undre världen? Kursens “troende” blir lärda att bejaka att “Gud är med mig. Jag kan inte komma på skam”. Läsaren blir tillsagd att han och Gud är allt som existerar: “Gud skapade ingenting förutom dig och Ingenting förutom du existerar, för du är en del av Honom. Vad kan existera förutom Honom? Ingenting — eftersom ingenting utan Honom är verklig”. Eller Gud är ofullständig utan oss människor.

Även julen och påsken och reinkarnationen tas upp och angående påskfirandet sägs att “påsken är en tid för din frälsning, tillsammans med min (Jesus?)”Vad gäller reinkarnation bör en vis läraren inte ta ställning idag, detta för ‘ undvikande av att sekteristiska kontroverser blir som en extra börda. “Betyder detta att en Guds lärare inte själv skall tro på reinkarnationen? Självfallet inte!”

Det sägs att mycket kan vara svårt att förstå och att tro, men att man inte skall ifrågasätta utan acceptera idéerna som de framläggs. Inget mera fordras av eleven. Under de praktiska övningarna skall man både med slutna och öppna ögon upprepa de föreslagna tankarna att “Jag är välsignad som en Guds Son” , “Jag är Guds helige Son själv”, “Guds Son är du”, “Min frälsning kommer från mig... inom mig är världens frälsning och min egen”, “Jag är hans Son för evigt”, “Frälsningen kommer från mitt eget Själv”. “Jag är en ande, en helig Son. ..fri att frälsa världen”, ‘När jag är helad är jag inte helad ensam...av Guds ende Son, som är mitt egna jag”. Ibland är det svårt att komma på vem denna SON är, om det är Jesus eller läsaren. Är han (Kristus) den ende hjälparen. “Nej, för Kristus tar många skepnader med olika namn tills deras enhet kan bli uppfattad”. Om himmelriket sägs det att “det finns inget behov av hjälp för att komma ln i himmelriket - något som du aldrig lämnat”.


MODERN GNOSTICISM

Kursen är i allra högsta grad en gnostisk uppenbarelse. Gnosticism (från grekiskan “Gnosis” kunskap,vetande,insikt) är en teologisk riktning, som var nära att splittra den kristna kyrkan under dess första generationer. Gnostikerna förnekade att den fysiska världen skapades av Gud och i stället skapade man en “mindre skapande gud”. Istället lärde man att den fysiska världen var en dröm skapad av människan. Kursen håller med om detta att “världen som du ser är en Illusion av världen. Gud skapade den inte. Världen är en falsk förnimmelse. Den är född av misstag”.

Den fysiska kroppen - hos gemene man - döms också som en illusion. Sålunda förnekade också gnosticismen Guds människoblivande. Jesus accepterade man som gudomlig, men hans framträdande i sin fysiska kropp anser man vara fantasi. Men i Johannes första brev 4:24 står det bl.a. “att den som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud, men var och en ande som inte bekänner Jesus, han är icke av Gud”. På samma sätt så förnekar kursen att den fysiska kroppen är verklig. “Kroppen är en dröm” står det i arbetsboken. Sålunda förkastar man idén om Jesus “kommen i köttet”. Kroppen är liksom ett “stängsel” som Guds son inbillar sig att han har byggt.

Det är en gnostisk lärosats att åtskilja Jesus-människan från Kristus. Den tidiga gnosticismen ansåg Kristus vara en ande eller ett medvetande som “bodde” i Jesus. Den kristna kyrkan motsäger denna irrlära i 1 John.2:22 “Vilken är lögnaren, om icke den som förnekar att Jesus är Kristus?”

Christian Science (“kristen vetenskap” — en etisk-religiös rörelse som sysslar med botande av sjukdomar genom tro) och dess grundare Mary Baker Eddy avskiljde Jesus (människan) från Kristus (den gudomliga) och ACIM har samma åsikt. Kristus anses enbart vara ett tillstånd av medvetenhet. I handboken sägs att “Är han Kristus? O,ja, tillsammans med dig”. Kristus är för dem “självet som vi delar...Tanken som fortfarande dröjer Inom oss”. Vidare så hävdar man att varje person också är Kristus “Du är själv Guds helige son”.

Den gnostiska föreställningen var att frälsningen i grund och botten nåddes enbar genom gnosis, nämligen genom kunskap, upplysning eller en ny förnimmelse, istället för att tro på Jesu Kristi död och uppståndelse. Kursen framhåller att: “alla våra synder tvättas bort genom att vi inser att de enbart var misstag”. Den gnostiska föreställningen om frälsningen kunde Inte vara klarare: “Genom förnimmelse finns de medel genom vilken världen blir frälst från synd, för synd existerar inte” (handboken).


MÅNGA TROR PÅ MIRAKEL

Efter det att intresset för Christian Science minskat något verkar det som om en annan villfarelse stigit upp för att ta dess plats. Som dess föregångare - överraskande nog - så tvivlar ACIM på något viktigt som mat och medicin. I arbetsboken sägs det bl.a. att “tror du verkligen att du skulle hungra om du inte har hopar av gröna papperslappar (nämligen sedlar) och hopar av metallbrickor (mynt). Tror du verkligen att ett liten runt piller (ex.vis antibiotika) eller någon form av vätska (vaccin) som sprutas in i dina ådror genom en vass nål kommer att skydda dig från sjukdom och död... Det är vansinne att tro på sådant”. Nej, det är vansinne att föreslå sådant

Kursen fortsätter att göra intryck på människor. En av de mest aktiva inom ACIM i USA, Marianne Williamson (som fått stor uppmärksamhet i Newsweek), håller lektioner för välfyllda auditorier, där man kunde se kändisansikten såsom Michael Jackson, Madonna, Dolly Parton och Warren Beatty. T.o.m. Oprah Winfrey lovprisade Williamsons presentation av kursens böcker och försäkrade att de i framtiden kommer att nå en mycket stor publik. Denna Marianne Williamson har också skrivit boken “Åter till kärleken” som varit 35 veckor på New York Times bästsäljarlista och sålts i en miljon exemplar. I 25-årsåldern genomgick Marianne en både fysisk och psykisk kris. Då kom hon i kontakt med ACIM, studerade den och “kom ut ur helvetet”.

Redan nu beräknas det att över 1.5 miljoner amerikanare har studerat kursen. Denna Marianne Williamson började sin verksamhet i Los Angeles 1983 med små grupper men nu har verksamheten spritt sig lavinartat och nu föreläser och kursar hon även Internationellt. Hon räknas av gelikar som 90-talets Moder Teresa och som en profet inom New Age. I sin biografi säger hon bl.a. “att om man ägnar sitt liv för Gud, då börjar ens andliga gåvor att blomstra.. De börjar användas för högre syften".


MIRAKULÖST?

Trots den kristna terminologin som används i A Course in Miracles är det i grund och botten en antikristen bok och inte någon statusfylld och helig bok som förespråkarna vill framhålla. För kristna gäller det i första hand att understryka de stora skillnader som finns mellan texten i den av den Helige Ande-inspirerade Bibeln och den kanaliserade texten i mirakelkursen, när man vill föra ett samtal med någon som blivit påverkad av kursen. Denna kurs läses helt okritiskt av många sökare som vill ha ett snabbt svar, om man nu kan finna ett snabbt svar i en bok på 1200-sidor.

Orsaken till att även kristna kan godkänna dylikt material är det att de fundamentala bibliska kunskaperna har urvattnats både av oss själva, av den ljumma kyrkan och omvärderingarna i samhället.  De skarpa konturerna på kristendomen har försvunnit och kvar finns en luddig och dimmig syn. Människan av idag har blivit osäker på det andliga och har svårt att avgöra när man kommer in på stickspår. Förtroendeingivande och mycket lästa gurun idag som Deepak Chopra, Shakti Gawani, Annastina Vrethammar,  Anna Granberg, Elaine Mayland, Louise L Hay m.fl. har övertagit gårdagens vägledare som Hus, Luther, Melanchton, Zwingli, Calvin, Knox, Fox, Wesley, Spurgeon, Moody, Graham, m.fl.  Man kan nästan ändra på det kända talesättet och säga att “vi inte mera minns vad vi hade, men inte vet vad vi får”.


Är “A Course in Miracles” mirakulös? Nej, närmare  mirakel lös!Elof Granholm
1995

Senast uppdaterad 2006-01-22 18:52
 
 
Top! Top!