www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Sluta häda i reklamen
Skrivet av Leif Olson/Dagen   
2005-08-29 13:45
Sluta häda i reklamen

Att driva med kristen tro och kristna symboler tycks vara helt i sin ordning i svensk tv-reklam. Blasfemi är en alltför lättköpt poäng i reklamutbudet. När bredbandsföretaget Glocalnet i sin tv-reklam vill berätta att deras priser är lägre än konkurrenternas anser deras pr-makare att det passar med något riktigt hädiskt.

I filmen bälgar komikern Robert Gustafsson i sig vinet ur en nattvardsbägare. Han ”ska på fest”. Slutklämmen i sekvensen är att detta ”låga” beteende inte går att jämföra med Glocalnets ”låga priser”. Det ska uppfattas som ett skämt, tydligen.
Upprörda tittare har hört av sig till både tidningar och Glocalnet och sagt att reklamen är ovärdig.
Och se, en vd-asssistent hos Glocalnet har tagit åt sig av kritiken och lovar att dra in reklamfilmen – så länge människor sörjer över katastrofen i Sydostasien.
Vd-assistenten visar med detta att hon inte förstår. Blasfemiska inslag i reklam berör alltid kristna, oavsett om kriser och katastrofer inträffat här hemma eller ute i världen. Nattvarden är den kristna kyrkans mest heliga ceremoni, ett sakrament som rör Jesu lidande och död och därför det mest centrala i den kristna tron.
Låt bli att häda över huvud taget, Glocalnet! Lär av reaktionerna på den aktuella reklamfilmen och dra längre slutsatser än den tillfälligt vacklande vd-assistenten.

Leif Olsson

Publiceringsdatum:
2005-01-05

Senast uppdaterad 2005-08-29 14:15
 
 
Top! Top!