www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
"Domedasgsprofetior"
Skrivet av Profetiskt & Aktuellt   
2005-09-03 14:29

"Domedagsprofetior"

 

När kommer Jesus tillbaka och när infaller den stora domedagen? Vi har fått en hel del tecken att hålla utkik efter och som ska visa oss när tidpunkten för detta närmar sig, men själva dagen (eller timman, som det står i Bibeln) ska vi inte kunna räkna ut när den infaller: "Men om den dagen och den stunden vet ingen något, icke ens änglarna i himmelen, ingen utom Fadern allena." (Matt. 24: 36)

Trots detta har det genom historien funnits människor och sekter som påstått sig veta exakt när Jesus ska komma tillbaka och när jorden ska gå under. Här nedan följer en lista med några av det datum mellan år 500 och år 2239 som man pekat ut som domedagen...

 

500
En katolsk präst påstod att Jesus skulle återkomma detta år. Han hade räknat ut detta genom att studera måtten på Noaks ark...

 

1000
Det fanns väl knappast en levande själ - åtminstone inte i västvärlden - som inte trodde att något katastrofalt skulle inträffa den 1 januari år 1000...

 

1186
De s.k. "Toledo breven" uppmanade alla att gömma sig i grottor och uppe i bergen. Världen skulle förstöras och bara ett fåtal skulle överleva...

 

1420
Taboriterna från Tjeckoslovakien hade förutspått att varje stad skulle förgöras av eld. Endast fem fästen uppe i bergen skulle klara sig...

 

1544
Jordens undergång skulle inträffa detta år - om man använde sig av en biskop Usshers räknesätt som utgår från att jorden skulle ha skapats år 4456 f. Kr. (med arkeologiska belägg för att Noaks flod skulle ägt rum år 2800 f. Kr.).

 

1666
För invånarna i London blev detta ett fruktansvärt år - 100.000 dog av pest och den stora branden drabbade staden samma år. Inte blev det bättre av att prästerna påminde dem om att årtalets tre sista siffror utgjorde "vilddjurets" tal...

 

1809
Mary Bateman, som specialiserat sig på spådomar, hade en "magisk" höna som la ägg med profetiska budskap skrivna på dem. Ett av budskapen gick ut på att Jesus skulle återkomma detta år. Den kalabalik hon lyckades skapa med detta påstående, tog inte slut förrän en objuden gäst tryckte upp ett ägg i hönans äggledare. Mary Bateman hängdes senare efter att ha förgiftat en av sina rika kunder. Om hönan "såg" hängningen förtäljer inte historien...

 

1814
Spiritisten Joanna Southcott påstod att hon, genom jungfrufödsel, skulle föda en andra Jesus Kristus detta år. Hennes buk började svälla och det gjorde även antalet besökare hos henne. Men datumet för den påstådda födseln kom och gick utan att hon födde en ny Jesus och hon dog kort därefter...

1843-1844
Jesu återkomst skulle inträffa under denna tid, enligt bibelstudier utförda av William Miller, grundare av Millerism-rörelsen. En spektakulär meteorskur år 1833 gav hans påståenden en rejäl skjuts framåt. När inget hände den 21 mars 1844, som Miller påstod var den dagen Jesus skulle återkomma, satte anhängarna sitt hopp till ett nytt datum - 22 oktober. När även detta datum passerade utan att något hände, gick Millers rörelse under...

1874, 1878, 1881, 1910,1914, 1915 och 1918
Alla dessa år har pekats ut av C. T. Russell, Jehovas Vittnen, som det år då världen skulle gå under...

1920, 1925 och 1940
Sedan fyllde J. F. Rutherford, även han Jehovas Vittnen, på med dessa år. Och som om det inte räckte, lät Rutherford t.o.m. bygga ett hus i San Diego åt de "återvändande apostlarna". Huset såldes 1943...

1953
Någon gång under augusti detta år skulle världen gå under, enligt David Davidsson, författare till boken "The Great Pyramid, its divine message"...

1957
Jehovas Vittnen gör ett nytt försök att pricka rätt - tidningen Vakttornet basunerar ut att mellan den 16 och 23 april skulle världen gå under, och "flera miljoner människor" skulle "förgöras av eld"...

1960
Enligt Piazzi Smyth, en skotsk astronom, skulle världen gå under före 1960 års utgång. Teorin framfördes i hans bok "Our Inheritance in the Great Pyramid", som senare låg till grund för pyramidologins spridande...

 

1967
När judarna återtog hela Jerusalems stad i det s.k. Sexdagarskriget 1967, påstod många predikanter att "hedningarnas tid" nu var slut...

1970-talet
Världens ände - enligt Moses David (tidigare David Berg), grundaren av den religiösa gruppen The Children of God. Han förutspådde att en meteorit skulle träffa jorden i mitten av 1970-talet och ta död på allt liv i USA...

1975
Återigen kom Jehovas Vittnen, denna gång genom Frederick W. Franz, med ännu ett årtal. Året baseras på "6.000-års jubileet av Adams skapelse i lustgården", som lär ha inträffat år 4026 f. Kr...

 

1982
Världens skulle gå under när planeterna stod på rad och en kraftfull dragningskraft skulle förgöra jorden...

 

1984
Enligt George Orwells bok "1984" - en klassiker värd att läsa...

1984-1999
Världskatastrofer och världens ände, enligt Bhagwan Shree Rajneesh, "guru" i Rajneeshrörelsen. Han förutspådde att världsomfattande översvämningar, jordbävningar, vulkanutbrott, kärnvapenkrig m.m. skulle inträffa och att Tokyo, New York, San Francisco, Los Angeles och Bombay skulle förstöras totalt...

1986
Slaget vid Armageddon - enligt Moses David. Sovjetunionen skulle besegra Israel och USA och ett kommunistiskt världsherravälde skulle skapas. 1993 skulle sedan Kristus återvända till jorden...

 

1988
Edgar Whisenants bok "88 Reasons Why the Rapture is in 1988" kom ut bara någon månad innan det s.k. uppryckandet skulle ske enligt honom, men lyckades ändå skapa stor förvirring i många församlingar. De fanns t.o.m. de som lät ta mått på sig för att få ut vingar i rätt storlek...

 

1989
Edgar Whisenant gör ett nytt försök ett år senare och släpper boken "89 Reasons Why the Rapture is in 1989", men försäljningen gick inte så bra den här gången...

 

1991
En grupp i Australien förutspådde att Jesus skulle komma till hamnen i Sydney klockan nio på morgonen den 31 mars 1991...

 

1991
Ledaren för "Nation of Islam", Louis Farrakhan, påstod att kriget mot Saddam Hussein skulle vara "slaget vid Armageddon - det sista kriget"...

 

1991
Menachem Schneerson, en rabbin född i Ryssland, påstod att Messias skulle komma den 9 september 1991...

 

1992
En koreansk grupp som kallades för "Mission for the Coming Days", ställde till rejäla problem för kyrkan i Korea hösten 1992. De påstod att det s.k. uppryckandet skulle ske 28 oktober det året. Detta hade man kommit fram till genom s.k. nummerologi. Som stöd för sin teori visade man även upp suddiga, "spöklika" fotografier...

 

1993
Om år 2000 skulle vara slutet på en 6.000-årig period, måste det s.k. uppryckandet ske detta år, då den "sjuåriga vedermödan" måste tas bort från 2000 = 1993. Detta påståendet spreds av flera "profetforskare"...

1994
Jordens undergång skulle ske detta år enligt - ja, just det! - Jehovas Vittnen... Året baseras på antagandet att Psalm 90:10 definierar en generation som 80 år och 1914 + 80 ger 1994. Och man räknar och man räknar...

 

1994
F. M. Riley påstod i sin bok "1994: The Year of Destiny" att det s.k. uppryckandet skulle ske detta år...

 

1994
Pastor John Hinkle från Christ Church i Los Angeles lyckades hetsa upp många då han gick ut och sa att han fått en uppenbarelse från Gud. Enligt denna uppenbarelse skulle Gud "rycka ut det onda ur världen" den 9 juni detta år...

 

1994
Harold Camping förutspådde i sin bok "Are You Ready?" att Jesus skulle komma tillbaka i september 1994. Han använde sig av s.k. nummerologi för att komma fram till detta datum...

1995
Slaget vid Armageddon skulle inträffa detta år, enligt David Koresh, sektledaren i The Branch Davidian Group i Waco, Texas. De bytte namn på sitt kollektiv från "Mt. Carmel" till "Ranch Apocalypse", eftersom de trodde att den slutgiltiga striden skulle hållas vid deras byggnad och inte vid platsen Armageddon i Israel som bibeln lär. Detta hade de räknat ut skulle ske under 1995. Tyvärr utvecklades detta till en verklig tragedi i form av ett 51 dagar långt ställningskrig mellan sektmedlemmar och polis. Den 10 april 1993 dog 76 av sektens medlemmar i en brand som orsakades av ett anfall från USA:s federala polis mot ranchen...

1996
Den 23 oktober skulle jorden gå under enligt James Ussher, irländsk biskop. Datumet baseras på antagandet att jorden skapades 23 oktober 4004 f. Kr. och att jorden skulle bevaras i 6.000 år...

 

1996
Spiritisten Sheldon Nidle från Kalifornien påstod att slutet skulle komma då 16 miljoner rymdskepp och änglar skulle komma till jorden den 17 december detta år. När datumet passerat, påstod Nidle att han inte tagit fel på datumet, utan att änglarna placerat oss i en "holografisk projektering", för att bevara oss och ge oss en andra chans...

1997
Antikrist ankomst och världens undergång, skulle enligt "Super Dave the Wonderchemist" ske. Han tog det "magiska" numret 1331 och la till talet 666 ("vilddjurets" tal) och fick det till 1997...

 

1997
När Yitzhak Rabin och Yassir Arafat skrev under fredsavtalet vid Vita Huset den 13 september 1993, var det många som trodde att det var början på den "sjuåriga vedermödan" som bibelns profeter varnar för. Genom att lägga till de 1.260 dagar som profeten Daniel talat om, kom man fram till att den 27 februari 1997 måste vara den sista dagen...

 

1997-1999
Fruktansvärda översvämningar skulle inträffa någon gång under dessa år, enligt Vladimir Sobolyohavs, rysk vetenskapsman. Analyser av profetior från ryska helgon, Nostradamus m.fl. visade att jordens axel skulle vridas 30 grader någon gång under dessa år. Detta skulle dränka Skandinavien och Storbritannien, men Sibirien skulle klara sig. Rymdvarelser skulle sedan gripa in och leda världen in i den "fjärde dimensionen". För tillfället gömmer sig dessa varelser, eftersom vi människor skulle bli slöa och lata om vi visste att de fanns...

1997
Den 8 mars skulle världens ände inträffa, enligt den religiösa sekten The Vortex of the Star of David...

1997
10 april skulle ankomsten av antikrist inträffa, enligt Dan Millar och Bob Wadsworth, två "profet forskare". De hade förutspått att antikrist skulle uppstå i Vatikanstaten i skepnad av påven Petrus II. Detta sedan de "tolkat" kometerna Hyakutakes och Hale-Bopps banor 1-30 april under åren 1996 och 1997, då de bägge korsade stjärnan Algol i stjärnbilden Perseus. Kometernas banor bildade ett "nästan perfekt kors". Algol betyder "djävulsstjärna" på arabiska och Perseus huvud är känt som "satans huvud" på hebreiska...

1997
Den 29 augusti skulle domedagen inträffa enligt filmen "Terminator 2"...

1997-1998
Tidens ände skulle inträffa någon gång under dessa år, enligt International Association of Psychics. 92% av organisationens 120.000 medlemmar hade haft samma vision om tidens ände: Profeter och helgon skulle leda de troende i säkerhet. Haven skulle minska och öknarna växa. Skördarna skulle slå fel och skapa massvält. Människor över hela världen skulle drabbas av mental och känslomässig kollaps, vilket skulle leda till ökad kriminalitet och mer våld. Vädret skulle förändras och naturens grundlagar sättas ur spel. Djävulska demoner skulle synas mitt på dagen. Krig, pest och allmänt elände. Slutligen skulle hela människosläktet försvinna omkring år 2001...

1998
Världens ände - enligt Centro, en religiös organisation som främst är aktiv i Filipinerna. De rekommenderade att man skulle dra sig tillbaka till en "säker plats"...

1998
Den 5 juli skulle världen gå under, enligt Church of the Subgenius. Männen från planeten X, eller XISTS, skulle komma till jorden och skriva ett avtal med "Bob" och sedan ta upp "Ordained SubGenii" (de som bär "rätt kort") i sitt osynliga rymdskepp och sedan skulle de förstöra resten av jordens befolkning, mycket, mycket sakta..."Bob" är J. R. Dobbs - ledare och överstepräst för Church of the Subgenius, Living Avatar of Slack, the Saint of Sales...

 

1998
En taiwanesisk sekt i Garland, Texas, förutspådde att Jesus skulle komma tillbaka den 31 mars detta år. Sektens ledare, Heng-Ming Chen, påstod att sektmedlemmarna skulle få en inbjudna till ett besök ombord på Jesus UFO. Sekten ändrade sig senare och påstod nu istället att Gud skulle uppenbara sig på kanalplats 18 i varje TV på jorden. Men Gud upptäckte - i sista minuten - att flera av kabel-TV bolagen i USA placerat Playboy Network på kanalplats 18 och Gud drog då tillbaka sitt framträdande, då han inte ville att de troende skulle se på porrfilm...

 

1998
Staten Israel hade funnits i 50 år den 30 april 1998 och detta måste ju bara vara början på "vedermödan"...

 

1998
Marilyn Agee, som skrev boken "The End of the Age", siktade in sig på 31 maj 1998. Då var det 6.000 år sedan Adams dagar. Agee räknade ut att det s.k. uppryckandet skulle ske på pingsten. Hon räknade även ut att den Helige Ande inte föll över lärjungarna förrän 50 dagar efter Jesu uppståndelse, så hon la till 50 år till 1948 (staten Israels födelse) och fick så fram 1998. När datumet sedan kom och gick utan att något hände, kan man ju tycka att hon borde dragit sig tillbaka, men nej då. Hon pekade ut nya datum: den 7, 14 och 21 juni, samt ett tiotal andra datum...

 

1998
Nummerologi - eftersom tre gånger 666 blir 1998...

 

1999
Marilyn Agee återkommer med nya datum för Jesus återkomst och det s.k. uppryckandet - den 21 eller 22 maj...

 

1999
Spiritisten och f.d. nyhetsuppläsaren Charles Criswell King sa redan år 1968 att världen skulle gå under den 18 augusti 1999...

 

1999
I januari skulle världen få besök av rymdvarelser - enligt påven Johannes XXIII. Enligt Sun Magazine (970724), förutspådde Johannes XXIII att rymdvarelser skulle komma i "vagnar av flammande stål" och dela med sig av sina "avancerade kunskaper". Vi skulle kunna leva i 150 år eller mer och de flesta sjukdomar skulle försvinna...

1999
Den 6 augusti skulle "det sjätte inseglet brytas" enligt Branch Davidian-sekten. Fem månader av "stora plågor" skulle drabba världen, enligt deras tolkningar av bibelns profetior...

1999
Den 11 augusti skulle antikrist framträda enligt Sun Magazine (970527). Antikrist påstods leva i Mellanöstern och den 11 augusti skulle han visa sig för världen...

 

1999
Philip Berg, en rabbin vid Kabbalah Learning Center i New York, förutspådde att slutet eventuellt skulle komma den 11 september 1999, när en "boll av eld skulle förgöra hela mänskligheten, alla djur och alla växter."

1999
Det slutgiltiga kriget vid Armageddon skulle inträffa den 19 december, enligt Dotson Meade, "bibelexpert"...

2000
Tredje världskriget skulle börja detta år, enligt Michael Drosnin, författare till boken "The Bible code". Han påstår att han har hittat ett "gömt meddelande" (kodat) i de fem första böckerna i bibeln, som förutspår ett tredje världskrig, vilket inkluderar ett världsomfattande kärnvapenkrig...

2000
Den 1 januari skulle domedagen inträffa enligt en profetia från 1961, som påven Johannes XXIII framfört. Enligt påvens profetia skulle en terroristgrupp från Libyen spränga en atombomb i en större europeisk stad. Detta skulle bli början på ett sex månader långt krig där miljontals människor skulle dö...

2000
Den 1 januari skulle satan själv träda fram, enligt William Cooper, ledare för en milisgrupp i St. Johns, Arizona. Gizapyramidens "hemliga kammare" skulle öppnas, dess hemligheter avslöjas, och satan skulle träda fram och den amerikanska milisen skulle starta ett krig...

 

2000
Den 5 maj detta år skulle samtliga planeter stå på rad och världen skulle drabbas av jordbävningar, vulkanutbrott och andra otäcka saker. Detta skulle ske p.g.a. den kraftiga dragningskraften som skulle "dra sönder" jorden...

 

2000
Den 21 september skulle Jesu andra återkomst inträffa, enligt Dan Millar. Fyra "stora händelser" skulle inträffa just denna dag:
- "The Sidereal Day" nollställs (?????)
- Judiska nyåret, om man räknar enligt den kananitiska kalendern som användes i gamla Israel innan den Babyloniska fångenskapen
- Judisk "jubileums fest" enligt ett "meddelande från jungfru Maria till fader Stefan Gobbi"...
- Höstdagjämning
...och tydligen var Jesu återkomst ingen "stor händelse" då...?

2000
Den 25 december skulle det 1.000-åriga paradiset börja, enligt påven Johannes XXIII. Enligt Sun Magazine (970724) ska påven ha förutspått att Jesus skulle uppenbara sig i himlen ovanför New York. Han skulle utropa det "1.000-åriga paradiset", som dock skulle föregås av sex månaders stor sorg.
 Tänk att Jesu "vikarie" här på jorden (som påstås vara "ofelbar"!) kunde profetera så fel. Kan det vara så enkelt, att alla påvar varit och är falska profeter...?

2001
Kaos i världen - enligt Jack Van Impe, författare till boken "On the Edge of Eternity". Han förutspådde bl.a. att: Islam skulle ha vuxit sig mycket starkare än kristendomen och en enda världsdominerande kyrka, ledd av demoner, skulle ha skapats. Israel skulle ha återinfört tempelritualer med djuroffer detta år och år 2001 skulle världen att ha ett "globalt kaos". Nåja, det där sista var ju (nästan) rätt...

2001
Atlantis skulle återuppstå - enligt Charles Spiegel, pensionerad psykologiprofessor. Hans predikningar förutspådde Atlantis återuppståndelse i Karibien någon gång under 2001. Kort därefter skulle 1.000 utomjordiska varelser från planeten "Myton" landa där med 33 rymdskepp och sprida "ny kunskap" till mänskligheten...

 

2003
Maskinerna skulle ta över och starta krig mot mänskligheten, i alla fall enligt filmen "Terminator 3 - Rise of the Machines"...

 

2004
Armageddon och Kristus återuppståndelse - enligt Arnie Stanton. Den 16/9 1997 hölls den fjärde judiska festivalen som sammanföll med en månförmörkelse. Han citerar Lukas 21:25-26 där det står: "...tecken skola ske i solen och i månen och i stjärnorna, och på jorden skall ångest komma över folken...". Själv anser han att de senaste månförmörkelserna är de sista kända astronomiska tecken som förebådar en sju års (360 dagar/år) nedräkning till Armageddon och Kristi återuppståndelse på jorden. Enligt hans beräkningar skulle Kristus återkomma några månader innan 29/9 2004, då asteroiden Toutais svepte förbi nära jorden. Detta skulle då betyda att det s.k. uppryckandet redan skett år 1997, då det ska ske c:a sju år innan slaget vid Armageddon...

 

 

Här kommer fler, framtida, datum att hålla reda på:

2012
Kometnedslag - enligt Michael Drosnin, författare till boken "The Bible code"...

2012
22 December ska "Världens ände" inträffa, enligt vissa tolkningar av Mayafolkets beräkningar...
Enligt Mayafolkets skapades världen vid Venus födelse (13 augusti 3314 f. Kr.) och de beräknade att den skulle upphöra efter 13 "baktuner". Mayakalender har följande uppdelning:
en månad = 20 dagar
1 år = 360 dagar (18 månader)
1 katun = 7.200 dagar (20 år)
1 baktun = 144.000 dagar (20 katuner)
De uppskattade att världens ände skulle inträffa någon gång kring vintersolståndet (julen) år 2012...

 

2016
Allt liv utrotat p.g.a. biologisk krigföring, enligt professor Lloyd Cunningdale. Under utgrävningar efter "the Donner Party Disaster" (en grupp nybyggare som blev insnöade i Sierra Nevada bergen 1847) hittade professorn och hans studenter en "tidskapsel" med påstådda förutsägelser om framtiden. Traditionell krigföring kommer att överges till förmån för biologisk krigföring. År 2016 kommer en sjukdom att sprida sig och ta död på alla människor på jorden...

2017
Andra amerikanska inbördeskriget - enligt filmen (hahaha!) "Barb Wire", med bl.a. Pamela Anderson...

 

2011-2018
Under de senaste årtiondena har Jack Van Impe förutspått att "nästa år sker uppryckandet". Men nu har han bytt taktik. I stället för att förutspå händelsen en eller ett par år framåt i tiden, har han nu tagit rejäla kliv framåt i tiden. Han har räknat ut att en generation är 51 år. Om man lägger ihop 51 med 1967 (då israelerna fick full kontroll över Jerusalem) så får man 2018. Sedan ska man dra av sju år för "vedermödan", så hamnar man i år 2011...

2047
14 september - mänskligheten kommer att utrotas, enligt The Church of BLAIR. Hela mänskligheten kommer förmodligen att utrotas kl. 03:28 GMT . "Gudarna" kommer att dra tillbaka sin "skyddande hand" över människorna om vi inte slutar vara så "normala"... Om vi inte skärper till oss kommer Astro-lemurer (rymdvarelser i form av lemurer med regnbågsfärgade kroppar) att attackera människosläktet och klubba oss alla till döds med gigantiska burritos...

 

2060
Sir Isaac Newton, kanske Storbritanniens största geni genom tiderna, lyckades efter 50 år och 4.500 väl använda sidor i anteckningsblocket räkna ut att apokalypsen inträffar år 2060...

2239
Jordens undergång kommer att inträffa detta år, om man använder sig av biskop Usshers metod, men utgår från den judiska kalendern (där jorden skapas år 1, vilket motsvarar år 3761 f. Kr.)...

 

 
 
 
Top! Top!