www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Julevangeliet (munsalamål)
Skrivet av Bibeln / Lars Huldén   
2006-03-26 08:37

 

 

JULEVANGELIET

 

Lukas 2:1-20

 

 

På Munsalamål översatt av Lars Huldén

 

 

1.   He va han tiin, tå e kååm åådäs fråån tjeisan, Agósstos, att allihåop i heila väädin sko måsst leta skriiv åpp se po in lissto såm e sko gaàas ett tå e sko krävas inn skattin.

2.   He dee va fössta skattskriivninjin å hon jåodist po han tiin, tå Kviriìnios va stååthalldar i Syyrien.

3.   Tå fåor allihåop ti han staan, såm vart holldi såm teiras, åssta leta skattskriiv se.

4.   Å Joosef, såm höört ti Daaviidas slekkti, han fåo fråån Naasaret i Galileéen åpp ti Jodeéen,  ti Daaviidas staan,  såm heitä Bettlehemm,

5.   åssta leta skriiv åpp se, å me sse hadd an Mariia, såm an va fylå'va mää å såm ventta lihlbååni.

6.   Å jysst ttå di va tää, så hadd on gaai tiin uut,

7.   å så fikk on in påik, å he va fössta bååni hennas. Hon linnda an å laa an iij in jito iij i stall, fy he finndist it na ruum ot dem i jessjiväriíji.

8.   Sama nattin så låå e na fååvaktara po uutmark it så langt ifråån å vakta fåårhåopin.

9.   Mitt i ahltihåop så ståo in Härrans engäl räätt framfy dem, å Härrans hääliiheit bara strååla åkring dem, å ti vart jåo så grömt rädd.

10.  Men engäln saa ott dem.: "lidasin it vara rädd. Fy, si ni, ja kåmmbä me i glaadi bååd ot edär, å he e in tokan gläädji så an räkkär ot ahlt fålk.

11.  I daa ha in frällsa vaari föödd ot edär i Daavidas staan, å he e han såm e Mesiías, HÄRREN.

12.  Å dähää ska ni haa ti märk: Ni kåmmbä ti hitt i båån såm jysst ha vaari föödd å ä lin­da å liggär iij in jito."

13. Å me ti sama så va in heilan himmelskan häär tää lame engäln, å allihåop så priisa di Guud å sjongd:

14.  "Ääron i himmeln ot Guud,
å frääd po jåolin ot tem såm an a vääld uut."

15. Tå englan hadd fari taan å åpp i sjyyjin, saa fååvaktaran ot varaadär: "Vili gaa ti Bettle­hemm åssta skåda va såm ha sjeedd täär, å såm Guud ha läätt åås fo veta."

16. Ti jikk tiidååt så fåort di kona, å så hitta di Mariia å Joosef å bååni såm låå i jiton.

17. Tå di hadd siitt e, så tala di åmm va engäln hadd sakt ot dem åm he di bååni.

18.  All såm höört e ondrast ååt va fååvaktaran saa.

19. Mariia laa e på järta å fonndäära mytji påå e.

20.  Å fååvaktaran jikk tibaak ti sett å priisa å råosa Guud fy va di hadd fååi höör å sii; ahltihåop stemmd me he såm hadd vaari sakt fy dem.

Senast uppdaterad 2006-03-26 08:37
 
 
Top! Top!