www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Släktforskning i Svenska Österbotten 2 (2)
Skrivet av J.L.Birck   
2005-09-25 02:54

Släktforskning i Svenska Österbotten 2(2)

 
 

Holm, Uno Johannes, Kronoby. Släktutredning utförd för bonden Johan Jakobsson Holm, Kronoby och hans hustru Maria Fagerudd fr. Larsmo. — Manus.

Huldén, J. J., lektor. Husbönderna på Norrbacka. —
— Österbottningar i vardagsdräkt, Hfors 1934. Häggblom, Leif. Släkten Gyllenberg i Österbotten. —
GSÅ XXIX.  

Högnäs, Hugo, fil.dr. Släkten Granberg—Högnäs i Nedervetil (i koncept).

Ikäläinen, Mona, hum.kand. Antavla för Mona Ikäläinen. — Opubl.
— Släkterna Ikäläinen (tidigare Ikäheimonen), Knuutinen, Pasanen, Vesterinen i Kamula by el. Nilakka i Pielavesi, sedermera Keitele. — Opubl.
— Släktlinjer på Byggmästars, Sämskar, Slussnäs, Holm, Sandvik, Styrmans, Käld, Björnvik, Björn, i Larsmo och Eugmo. — Opubl.
— Släktlinjer i Kylänpää (Lassfolk) i Purmo, Niss i Ytterpurmo (Forsby), Kristola i Bennäs, Skepparnabba i Lepplax, Frantz i Katternö, Skutnäs i Pedersöre. — Öpubl.
— Antavlor o. familjer för ättlingar till finska emigran­ter i Minnesota, Michigan, Washington. — Opubl
— Anteckningar om namnen Pentala (sjökapten) och Tallgren (sjöman) i Uleåborg. — Opubl.
— Kemijärvi: forskningar  ang. gårdsgrupperna Kängas, Sejsovaara, Suopunki, Kostamo, Jaakkola, Peltoperä, Ruopsa i Överby o. Storby. — Opubl.
— Kajana: forskningar ang. släkterna Ryberg, Böök, Kempainen. — Opubl.
— Kuhmoniemi: forskningar ang. Kurkinen, Immonen, Huusko m. fl. i Kattermo by. — Opubl.
— Sideby: forskningar ang. gårdsgrupperna Kars, Lass­folk, Hanses, Högbacka. — Opubl
— Lappfjärd: forskningar ang. Teir, Ingves, Vittisbofjärd. — Opubl.
— Padasjoki: forskningar ang. Oravisjärvi i Outtikoski.
— Opubl. Väärälä. — Opubl.
— Ylivieska: forskningar ang. Haivilä, Knuutila. — Opb.
— Alavieska: forskningar ang. Takkunen, Tikkanen, Wizel på Tanhuala. — Opubl. 

]uthman, August, Närpes. Forskningar rörande Ivars­gården i Närpes och släkten Westermark. — Opub

Kaila, Y. P. I. Kailan suku. Gustaf Johanssonin (vanh.) ja Johanna Emelie Schalinin esivanhemmat ja jälke-läiset. — Hfors 1947.

Kaitfors, Osvald, Nedervetil, släktutredningar under arbe­te: släkten Kaitfors, Nederveti

Kass, Ines, folkskollärare, Pedersöre. Släkten Kråka-Kråknäs från Katternö i Pedersöre. — Stenc. i
Släkt och bygd nr 4, J:stad 1959.
— Vägen till Tarvos (Pedersöre) och vägen från ... — Släktutredning (medarb. Gösta Näse, Rurik Åker­holm) stenc. i Släkt och bygd nr 6 och 7, J:stad 1961, 1962, forts, tryckt i Släkt och bygd nr 8, J:stad 1962.
— Släkter på Kass i Katternö (Pedersöre). — Opubl.
— Släkter på Katt i Katternö (Pedersöre). — Opubl.
— Släkter på Kråknäs i Katternö (Pedersöre). — Opubl.
— Släkter på Pihl i Katternö (Pedersöre). — Opubl.
— Släkter på Timonen i Dalabäck, Kållby (Pedersöre).— Opubl.
— Släkten Tarvos i Östensö (Pedersöre). — Opubl.
— Släkten Käcko—Klubb i Östensö (Pedersöre). — Opubl.
— Släkten Torp i Kållby (Pedersöre).
— Frans hemman i Katternö (Pedersöre) och dess åboar. — Stenc. i Släkt och bygd nr 9, J:stad 1965. 

Klackars, Johannes, fil.mag. Boken om Malax: Släkten
Köping i Malax. Prästsläkten Arrenius. Krogerus, W. Limatius-suvun alkuperästä. — Aurora 1922. 

Lagström, Hugo, lektor, Björneborg. Släkten Laggar från Kantlax by i Munsala socken. — Särtryck ur Vasa­bladet 1937
— Släkten Vitick från Karleby. — Särtryck ur Vasabla­det 1938
— Släkterna Räf från Munsala socken. — Särtryck ur Vasabladet 1939.
— Några Nykarleby borgarsläkter före stora ofreden: Beyer, Bockmöller, Bryggare, Broms, Elfving, Ferling, Forsman, Högbacka-släkten, Kluvensik, Matts Anderssons släkt, Manselius, Mårten Sigfridssons släkt, Ryss, Rörvik, Schepper, Witting. — GSÅ X.
— Släkten Hauki från Karleby. Gamlakarleby 1948.
— Släkten Träsk från Hirvlax by i Munsala socken. — Särtryck ur Vasabladet 1948.
— Släkten Branting. (Gamlakarleby 1939). — Övertr. från Österbottningen.
— Släkten Löfving i Björneborg. — Genos 1948.
— Förteckning över Hugo Lagströms skrifter avskrivna av Arbetarinstitutet i Gamlakarleby. Björnvik A och B, Broända, Björk I—II, Brännkärr, Blomberg, Björndahl, Björkbacka, Byskata, Brandt, Bastubacka, Borgarbacka, Borg, Clemola, Alapää, Cygnel, Döfnäs, Finnilä, Fordell, Friis, Djupsund, Andersson, Granberg, Gåsjärvi, Haals, Hällis, Hassinen, Hästbacka, Hakalax, Höglund, Heinola, Hög­backa, Heikinniemi, Hannila, Jubbila, Kaustinen, Korpilainen, Kotka, Krokvik, Kala I och II, Kahelin, Knippare, Kronlund I och II, Kaino, Kuli, Kivijärvi, Korp, Kiviniemi, Kyntzell, Kankkonen, Lång, Lill-krokvik, Lillkåla, Lillkotkama, Löfman, Lind­qvist, Loulubacka, Lindebäck, Larick, Lund, Lidsle, Lågland, Möller, Myrskog, Murick, Ny­ström I och II, Näcksund, Notjärvi, Närvilä, Niskanen, Nabbala, Olsson, Pelo, Pulkkinen, Präst, Porko, Pasanen, Paavola, Peitzius, Rahm, Rank, Rasmus, Räf, Rönnberg, Raije, Reipsar A och B, Remeli, Svedielin, Qvikant, Slotte, Suontakainen, Sveins, Snabb, Saari, Salo, Storsalo, Simonsbacka, Stopp, Sandbacka, Store I och II, Savela, Storbacka, Skrabb, Still, Saukko-Alberi, Stenhagen, Storåivo, Sandqvist, Staudinger, Sträng, Skytte, Skog, Skuthälla, Sipola, Skog­lund, Strömbäck, Tast I, II, III, IV, Tylli A och B, Tjäru, Tuomisalo I och II, Vidnäs, Vester, Närvilä, Ventersnäs, Viklund, Visur, Virkkala, Vihlman, Wal-lin, Viko och Vikander, Varg I och II, III, Vidie-skog, Wewilius, Wije, Wenelius, Wentus, Wargman, Westring, Wefvare, Ventjärvi, Asmus, Honga, Släktnamn i Karleby på 1500-talet.
— Släktutredningar i manuskriptet, som förvaras i Släktforskarföreningens i Jakobstad arkiv. Hemman i Öja: Peldo 1550—1750, Saari 1549—1700, Bodö 1600—1760, Släkten Cygnel, Kort I 16601750, Kort II 1550—1800, Näcksund 1650—1800, Knif I 1549—1820, Sveins 1633—1720, Djupsund 1549 —1900, Backa 1560—1750, Tjäru 1549—1900, Lill-krokvik 1549—1940, Krokvik 1683—1800, Haga 1633—1800.
— Hemman i Karleby: Hassinen 1633—1700, Biskop 1549—1900, Rimme 1705—1749, Harald 1560— 1800, Vitick 1580—1900, Korpelainen 1685—1850, Runtujärvi 1686—1850, Räihä 1684—1760, Prest 1655—1800, Lytts 1549—1800, Vester 1605—1750, Hauhtonen 1655—1712, Karre 1781—1850, Haukilax 1549—1900 (publicerad i Öb.?), Hilli 1725— 1900, Huhtala 1580—1900, Heikkilä 1678—1800.
— Hemman i Terjärv: Granö 1549—mitten av 1700-talet, Kolarn 1550—1800, Raval 1549— början av 1800-talet, Widjeskog 1599—1700, Hästbacka 1549 —1800, Svartsjö 1690—1750, Keurkall 1575—1800-talets början, Rank 1500—1750, Kortjärvi 1613— 1730, Emet 1550—1800, Byskata 1549—1900, Skyt­te 1620—1700, Storbacka 1724—1764.
— Hemman i Munsala: Släkter i Kantlax by å nedannämnda hemman från äldsta tid till början av 1900-talet. Nyby, Knuts, Laggar, Räf, Spåra, Back, förut Kråka, Skytt.
Landgren, Folke. I Släktkalender IV, Hfs 1963, är föl­jande släkter med anknytning till Österbotten utred­da: Damstén, Fortelius, Gyllenberg, Hedman (Vasa), Myréen, Möller (Sagu—Lemo—Gamlakarlebysläkten, Sölvesborgsläkten, Åbosläkten), Portin (Pedersöre), Strömsnäs (Pedersöre), Taxell.
— Släkterna Gestrinus—Gestrin. — Genos 1946 s. 49—54. 

Lilius, Rafael, posttj.man, Kristinestad. Samlat komplette­rande tilläggsuppgifter och biografiskt material röran­de släkterna Alcenius och Lilius. — Opubl.

Lind, Einar, folkskollärare, Lappfjärd, Dagsmark. Följande arbeten föreligger tämligen kompletta i koncept: Kamb hemman och släkt i Yttermark, Närpes, Uljens hemman och släkt i Yttermark, Närpes, Teir hemman ;. och släkt i Kaldnäs, Närpes, Klemets hemman och släkt i Dagsmark, Lappfjärd, Storkull hemman och släkt i Dagsmark, Lappfjärd, Lillkull hemman och släkt i Dagsmark, Lappfjärd, Rosenback hemman och släkt i Dagsmark, Lappfjärd, Korsbäck hemman och släkt i Dagsmark, Lappfjärd, Lillsjö hemman och släkt i Dagsmark, Lappfjärd, Pärus hemman och släkt i Lappfjärd. Lantmätaren Petter Johan Bergentins efterkommande. Rotesoldaten Johan Hammarbergs efterkommande.
— Påbörjade men ej fullständiga arbeten: Lillandt i Tjock, Jossandt i Lappfjärd, Ebb i Lappfjärd, Holm i Lappfjärd, Dåhli i Lappfjärd, Ådjers i Lappfjärd, Björses i Lappfjärd m. fl. 

Lindh, Erik. Släkten Hedman. — Släktbok. Ny följd 1:1. Hfors 1941.
 
Lindström, Irma, Gamlakarleby. Sammanställningar och publikationer i tidn. Österbottningen, Gamlakarleby. Årg. 1950 nr 225, Katrina gravgård i Gamlakarleby, Årg. 1952 nr 93. Den s.k. Strandgården i Gamla­karleby jämte tomten. Årg. 1952 nr 190, Om Krim­krigets dagar 1854 m.m. Årg. 1953 nr 47. Avskrift av Henrik Rahms anteckningar. Årg. 1953 nr 55.. Tillägg av senare data till anteckningar. Årg. 1953 nr 65. Eric Johansson Rahms annotationer. Årg. 1953 nr 82. Eric Johansson Rahms efterkommande. Årg. 1953 nr 128, 161. Johan (Johansson) Rahms memoirer. Årg. 1953 nr 168. Tillägg av senare data till Johan Rahms memoirer. Årg. 1953 nr 170. Avskrift av Carl Fredric Rahms anteckningar. Årg. 1953 nr 245, 271. Anteckningar gjorda av flere inom släkten Rahm. — Årg. 1954 nr 32. Anteckningar gjorda av flere inom släkten Rahm. Årg. 1954 nr 40. Forts, av Anteckningar (Rahm). Årg. 1954 nr 78. Kopia efter en stamtavla påbörjad den 13 aug. 1785. Årg. 1954 nr 102. Brev skrivna på 1700-talet. (Släkten Rahm). Årg. 1954 nr 112. Originalbreven skrivna på tyska 1798, 1801 av S. N. Jiirgens. (Släkten Rahm). Årg. 1954 nr 119, 127, 133, 144, 152. Avskrift av Kom­munal- och adresskalender för Gkby 1887. Årg. 1954 nr 267. Ett hundraårsminne (Barkskeppet Odessa kapten Henric Wiklund, kapades i Hull av engels­männen under Krimkriget). — Årg. 1955 nr 26, 33. Minne af Enke-Fru Rådmanskan Johanna Lovisa Rahm född Harnack Vid Dess Graf den 13 Januari 1803 af N. J. Ahlbäck. Arg. 1955 nr 50. Tacksägelse öfver kaptenskan Frederica Lovisa Artemjeff född Rahm. Årg. 1955 nr 149. En gren av Henrik Rahms ättlingar. Årg. 1955 nr. 235, 242, 253. Handelsman­nen i Gamla Carleby Henrik Rahms minne. Vid dess graf den 20. okt. 1799 av Frans M. Frangén. — Årg. 1956 nr 215. Anteckningar av Rådman Carl Ferdinad Rahm. Årg. 1956 nr 280. Om Otto Conrad Sovelius (Rahm-ättling.) — Årg. 1958 nr. 137. Om Hans Petter Winge och hans möblemang. — Årg. 1961 nr 192. Tillbaka till midsommar. Om 2 gamla fotogra­fier från "Willan" i Rödsö 1894 och från Kräkilä 1895 med midsommarfirare. — Årg. 1962 nr 260. Gamlakarleby-barken Salarna och den vita marmor­pelaren som gravvård på Marie gravgård. Kapten Ju­lius Wiklund. Antavla för Johan Evald Lindström. — Manuskript. Antavla för Irma Maria Lindström—Löwenmark. — Manuskript. 

Luden, Levi, mekaniker, Sundom. Under utredning kapellanen i Wittisbofjärd Henric Luden och Maria Chri­stina Renner samt deras efterkommande. Genealo­giska anteckningar rörande släkterna Luden, Renner, Tummulin, Harf, Nordman, Dikman mil.

Lundell, Svante, grosshandlare, Skellefteå. Artiklar publi­cerade i Skelleftebladet åren 1942—46. Lövångersätt­lingar i Finland: Östen Johansson-Möller, Blacke by, Lövånger. Karl Jakob Lindqvist, Gammelbyn, Löv­ånger. Karin Pehrsdotter Rönlöf, Lövånger. Bröderna Nils, Johan & Hans Nilsson, Böle by, Lövånger. Bröderna Johannes och Petrus Olofsson, Vebomark. Petter Högdahl, Hökmarks by, Löfångers socken. Abraham Johansson Blackstedt, Nolbyn, Lövånger. Johan Nilsson, Lövånger. Maja Kajsa (Catharina) Persdotter Eriksson, Nolbyn, Lövånger. Nils Wallin, Gammelbyn (?), Lövånger. Bröderna Petter Gustaf och Anders Holm, Avan, Lövånger. Maria Margareta Gärding, Gärde by, Lövånger. Karin Pehrsdotter Rön­löf, Lövånger
Artiklar införda i Västerbottens-Kuriren 1942—1946. Västerbottens ättlingar i Finland: Släkten Larsson-Turdin från Norums by, Bygdeå socken. Olof Sjö­ström, Umeå. Jon Larsson, Teg, Umeå socken. (Te­gengrenarna). Soldaten Petter Östman, Mo by, Nord-maling. Släkten Marklunds i Finland (Pedersöre) anfäder och kvarvarande fränder i Sverige Abraham Hellman, Holmön. Lovisa Johansdotter Brännholm, Ratan. Lantmätarna Petter och Jonas Gedda från Lövångers socken. Katarina Helena Nordbrandt, Byg­deå. Erik Mattsson Lövblad sedermera Lövdahl, Sä-var. — Bygdeå. Soldaten Per Nilsson And, Umeå. Katarina Karin Gärding, Gärde by, Lövånger. — Vasabladet 2/7 1944. Sursilliana. Referat av ett före­drag av S. Lundell. — Västerbottens-Kuriren 17/5 1946. Väster- och Österbottniska bomärken, artikel av S. Lundell. — Norra Västerbotten 3/9 1949. Väc­kelserörelserna på ömse sidor Bottenviken. Artikel av S. Lundell. — Skelleftebladet den 5/8 1951. Väs­ter-Österbotten i radio i höst. Av doktor Olof Fors-sén, Stockholm med medverkan av S. Lundell. — Västerbottens-Kuriren den 3/1 1952. "Tjocka släk­ten" öst-väst Bottenviken. Radioreferat av S. Lundell. — Norra Västerbotten 27/2 1954. Lövångersättlingen som blev Finlands jordbruksminister. (Professor Nils Westermarck). Längre artikel av S. Lundell. — Vasa­bladet midsommar 1947. Släktskapsbanden över Bott­niska viken. Referat av S. Lundells föredrag i Vasa för cirka 800 personer. — Skelleftebladet den 21/11 1952. Släktförbindelserna Sundom—Lövånger. Artikel av S. Lundell.
Radioföredrag. Föredrag i svensk radio i samband med invigningen av Österbottniska stugan i Lövånger midsommar 1949. — Föredrag i svensk radio med Olof Forssén i juli 1951. — Radioföredrag om för­bindelserna mellan Öster- och Västerbotten den 3/9 1959 i finsk radio. — Dito om Lövånger den 25/10 1959. — Radioföredrag i samband med bottniska da­gar i Vasa i juni 1948. — Radioföredrag i Vasa om färgarsläkten Holm från Avan, Lövånger, 10/11 1959. Ytterligare utredda släkter. Släkten Fjellström till Österbotten från Lövånger. Släkten Gros i Vasa, Ös­terbotten, från Skråmträsk, Skellefteå socken. Släk­ten Ulfves från Lappfjärd i Österbotten. Släkten Varfving i Finland, från Bygdeå. Släkten Hedström i Nykarleby, från Umeå. Släkten Stolterman till Fin­land från Stöcksjö, Västerbotten. Släkten Rönnberg i Gamla Karleby från Burträsk. Soldaten Per Hen­riksson Åström Elg, i Österbotten från Norrbotten. Släkten Levong i Finland från Lövånger. Lantmäteri-släkterna Vestermark, Fattenborg, Höjer, Lövendahl och Bergentin. Alla till Finland från Lövångers soc­ken. Släkten Marklund i Finland från Drängsmark by, Byske socken.
Dessutom har genealogiska artiklar under årens lopp varit införda i nedanstående tidningar. Österbott-ningen, Gamla Karleby. Jakobstads Tidning, Jakob­stad. Österbottniska Posten, Nykarleby. Minst ett 20-tal artiklar. Vasabladet, Vasa. Närpes Tidning, Närpes. Syd-Österbottningen, Kristinestad. Tryck. Västerbottens läns hembygdsförenings årsbok år 1948. sid. 154—167. Bottnisk frändskap. Jakob­stads Tidnings julnummer PEDERSÖRE 1960. Orga­nist och sjömanssläkten Marklund i Pedersöre. Genea­logiska Samfundets i Helsingfors tidskrift Genos, nr. 4. 1959. 93—103. Förbindelserna mellan Öster-och Västerbotten i genealogisk belysning. Genealo-gisk Tidskrift, Stockholm, årg. 3. 1948, haft. 2—3. Släktförbindelserna mellan Västerbotten och Öster­botten
— Kommande artiklar. Norrländsk Tidskrift, åren 1966— 1967. Jacob Tegengren, Vörå, död. Skald, psalmist m.m. Hugo E. Pipping, Helsingfors, professor, akade­mikansler. Nils Westermarck, Helsingfors, professor. Harald Öhqvist, Helsingfors, generallöjtnant. Släkten Holm i Uleåborg. Peter Sandelin, Helsingfors, för­fattare. Bertel Långhjelm, Helsingfors, överdirektör för Wärtsiläkoncernen, bergsråd. Samtliga ovanståen­de ättlingar från Västerbotten 

Lunelund-Grönroos, Birgit. "Clenodium Gabrielis Aspegren". Anteckningar i en gammal bibel. — Genos nr 3 1951.

Mannil, Ragnar, fil.mag., kanslichef, Helsingfors. Material om släkterna Ruths, Burman—Mannil och Skrifvars i Vörå; Finne, Kagg m. fl. släkter i Maxmo; Slussnäs —Nyman i Larsmo—Pedersöre.
— Woldemar Backman, en levnadsteckning. — Öster­bottniska Samfundets årsbok 1965 

Marklund, Kermit, Daniel Marklund o. hu Christina Hele­na Storbäck, släktutredn

Mitts, Ernst Aug., skolråd, Sundom. Släkten Clemetsöhem i Sundom, krönika tr. i Clemetsöbladet nr 1. mars 1965.

Nordgren, Bertil, distriktschef, Irsta, Västerås. Utredning av släkten Rusk i Närpes omfattande tiden omkr. 1550—1962. — Stencilerad, 56 s.
—  Färdigställt en av f. prosten K. I. Nordlund utförd utredning av släkten Norrgrann i Närpes, omfattar tiden omkr. 1600—1930.
— Under utredning släkterna Rusk i Sverige avseende tiden omkr. 1290—1890. 

Nyberg, Einar, Karleby, släktutredningar  under arbete: släkten Qvikant, Karleby. Ny grann, Birger, Karleby, släktutredningar under arbete: släkten Qvikant. Nybo, Ragnar, Karleby, Storby. Släktutredningar under arbete: släkterna Thorn, Nyby, Laggar, Räv, Näs, Laggnäs och Damskata i Munsala.

Nygren, Erik, folkskollärare, Nedervetil, Murick. Släkt­utredningar under arbete och delvis publicerade i Österbottningen (Gkby): Hästbacka, Slotte, Bastbac­ka, Kainberg och Nygren
— Utgivit Slotte släktbok, tr. i Gkby 1965. 

Nygård, Helli, Gamlakarleby. Under utredning: släkterna Nygård, Asmus, Pelo i Karleby.

Nygård, Viking. Släkten Kortjärvi (förgr. Lassas—Ahl-sved). — Under arb.

Nyholm, Hans, cigarrmästare, Jakobstad. Följande hem­man och släkter i manuskript: Jofs hemman i Ytteresse by. Två Jakobstadssläkter Bagg och Gumse. Mård hemman i Ytteresse by. Anders Mattsson Mård-Jofs 1678—1756 och Brita Olofsdotter 1680—1766 samt deras efterkommande. Matts Henricsson Högnäs-Holländer och Greta Magdalena Christophersdotter Steen-Holländer samt deras efterkommande. Matts Jakobsson Sandnabba och hans efterkommande på manliga linjen. Sandnabba hemman i Purmo.
— Följande antavlor: An tavla för Maria Amanda Matts­son, Hugo Alexander Nyholm, Maria Alexandra Kronholm
— Rådman Johan Arfwidsson Bagg i Jakobstad, publice­rad i Pedersöre jul- och hembygdsblad 

Nyholm, Leo, jur.pol.mag., Uppsala, Släktnamn i Jakobstad före stora ofreden. Släkt och bygd nr 8, J:stad 1962.
— Apotekaren Gustaf Libecks härstamning. — Tidn. Österbottningen 13. 11. 1956.
— Johan Lybeck och skeppet i Jakobstads kyrka. — Tidn. Österbottningen 23. 1. 1963.
Befolkningen i Jakobstad 1653—1714 (manuskr.).
— Släktutredningar i manuskript: Arvolander (Ar­vola) i Uleåborg, Engman (Vasa—Jakobstad), Gum­se (Granberg) i Storkyro—Brahestad—Uleåborg, Häggström (Vasa—Kvevlax), Josander (Jusander) i Siikajoki—Brahestad—Göteborg, Lybeck (Libeck) se ovan, Olsbo (Jönköping, Brahestad—Jockas), Rot-hoff (Jakobstad), Walmqvist (Jakobstad—Vasa— Helsingfors), Wikblad, Wijkman, Wichtman) i Stock­holm—Brahestad—Jakobstad 

Nylund, Erik, fil.mag., rektor, Släkterna Kock från Hirvlax by i Munsala. Särtryck ur Vasabladet 1955.
— Släkten Pelat från Mona by i Munsala  socken. Sär­tryck ur Vasabladet 1958
— Släkten Essevius från Lappajärvi socken, omfattande släktgrenarna Lassfolk i Esse, Loilax i Munsala, Hol­gers, Ståhl och Björk i Kronoby samt Sandvik i Terjärv; tillsammans c:a 475 tabeller. — Opubl. 

Nysten, Lilly, f. Hjulman, Kristinestad, "Blad ur Kristine-stads sjöfartshistoria", (Kristinestad 1949, Tryckeri- och Tidnings Ab:s tryckeri, särtryck), omfattar från 1700-talets början till 1800-talets slut namnen på 213 sjökaptener jämte genealogiska och andra data.

Näse, Gösta, kontorschef, Helsingfors. Cederbergiana. — Stenc. i "Släkt och bygd" nr 1, J:stad 1957.
— Pedersöre båtsmän på Jouxholmens skeppsvarv i Kro­noby 1676, Kronoby bönder dito, (namnlistor i artikeln "Kronans skeppsvarv på Joux- eller Cronholmen" i Släkt och bygd nr 2, stenc. i J:stad 1957.
— Järnkorset på Trubbholmen. — Tr. i Österbottningen 1957.
— Gärdsgårdsträtan vid Gloet. — Tr. i Österbottningen 1957.
— Bönderna i Bråtö åren 1713 och 1723. Tr. i Öster­bottningen 1957
— Hopsalabönderna före och efter stora ofreden. Tr. i Österbottningen 1957.
— Paras by kring stora ofreden. Tr. i Österbottningen 1957.
— Norrbybönderna under stora ofreden. Tr. i Österbott­ningen 1957
— Tvisten  om Snåre hemman enligt dokument från 1735. Tr. i Österbottningen 1957.
— Åtal mot arbetsolustiga timmerman Carl Johansson Löfbladh av år 1744. Tr. i Österbottningen 1957.
— Lepplaxbönderna och stora ofreden. Tr. i Österbott­ningen 1957
— Utredningar om följande hemman och släkter i Kronoby: 1/ Andtbacka, 2/ Bjon, 3/ Bjong, 4/ Broända, 5/ Byskata, 6/ Bäck, 7/ Cronlund, 8/ Döragrip, 9/ Finnholm, 10/ Finnilä, 11/ Forsnäs, 12/Harabacka, 13/ Holgers, 14/ Hästö, 15/ Kivijärvi, 16/ Lillbjörk, 17/ Lillskrubb, 18/ Lybeck, 19/ Lyttare, 20/ Masaholm, 21/ Merijärvi, 22/ Myrskog, 23/ Norrby, 24/ Näse, 25/ Riska, 26/ Rudnäs, 27/ Sandbacka, 28/ Skuthälla, 29/ Slotte, 30/ Snåre, 31/ Spik, 32/ Still, 33/ Stjinat, 34/ Storskrubb, 35/ Stora, 36/ Stråka, 37/ Ståhl, 38/ Sunde, 39/ Svin­krok, 40/ Wiis, 41/ Wikar
Familjenamn med anknytning till ovanstående enligt hänvisningsnummer: Bjolin se 13, Bjongbacka se 3, Björkfors se 24, Björkman se 15, Björk se 15 och 24, Björkström se 15, Boholm se 32, Brunell se 7, Bäckström se 38, Enroth se 24, Finne se 19, Forss se 26, Fredriksson se 9, Gripenberg se 2, Gripström se 8, Grundvall se 15, Hellman se 28, Hellman se Knifvilä, Henriksson se 33, Holmqvist se 24, Holm­lund se 33, Holmström se 33, Hummel se 4, Häggblom se 15, Karumo se 24, Kastell se 21, Kronqvist se 15, Koskenniemi se 13, Larson se 25, Lindmark se 15, Lindqvist se 9, Lindvall se 15, Lill vik se 41, Lundqvist se 15, Lundström se 36, Lyttbacka se 19, Löfkvist se Löfbacka, Löfroth se Löfbacka, Lövsund se 19, Norrman se 23, Nylund se 37, Nynäs se 24, Renfält se 25, Riska se Lill—Krokvik, Riska se 31, Rudbäck se 15, Rudström se 6, Rönnbacka se 24, Rönngård se 25, Sjölind se 21, Storing se Kaptens, Strandvall se 15, Sundström se 9, Törnqvist se Knif, Westerholm se 24, Westö se 14, Wikman se 41, Åkerlund se 28, Åstrand se 36, Ödal se 14.
— o. Jansson, Erik, Gammalt tingsprotokoll från Norr-Lepplax av år 1757. — Stenc. i Släkt och bygd nr 5, Jrstad 1960.
— Vägen till Tarvos (Pedersöre) och vägen från . . . (medarb. Ines Kass, Rurik Åkerholm).
— Släktutredning stenc. i Släkt och bygd nr 6 och 7, J:stad 1961, 1962; forts, tryckt i Släkt och bygd nr 8, J:stad 1962. 

Näsman, Nils, teol.dr. Vasa, Släkten Clemetsöhem 1722— 1860. — Tryckt i Vasabladet 1963, särtryck. Utred­ningen kompletterats av ett arbetsutskott inom släkt­kommittén

Olin, Håkan, reklamchef, Helsingfors, Stamtavlor för släk­terna Ekman och Olin, bägge från Kristinestad, upp­gjorda 1961, 1962.
— Kristinestadssläkten Olin. — Tryckt i häftformat på Tryckeri o. Tidn. Ab, Kristinestad 1963. Ingått som följetong i tidn. Syd-Österbotten, Kristinestad 1963.
— Släkten Nordlund, tr. 1963? 

Pass, Anders, kyrkoherde, Purmo, Utrett bondesläkten Pass, häradsdomar Ivar Raks släkt, släkterna Björk­lund och Nyman på Sisbacka, släkten Persson på Nybränn samtliga purmosläkter. — Opubl.
— Hembygdsböckerna Purmo-boken I, tr. Jakobstad 1963, Purmo-boken II, tr Jakobstad 1964. 

Peltokangas, Viktor W., Vasa, Pedersöre sockens Lappajärvi Capell (Sjöbygden) 1663—1751. Födda, vigda, döda, samt ett antal antavlor i vilka ingår släkter från detta område. — Opubl.

Pettersson, Paul, Pettersson, Ethel, Jakobstad, Släkt- o. hemmansutredningar (under arbete) i Pedersöre: Fla-tanabba, Karby, Pörkenäs, Sundby; i Lepplax (Peders­öre): Emtö, Finne, Lunabba, Rif; i Forsby (Peders­öre): Pellinen, Urbans; i Esse: Mård, Påvals, Rund­backa, Värna; i Larsmo: Fagernäs, Bosund, Sandvik; i Nykarleby lförsaml.: Kovjoki (Lukus), Soklot; i Jeppo: Kaup; i Karleby: Lågland.

Polin, Julius, Mina mödernesläkter Malm och Roos. — Äbo 1945.

Pulkkis, Emma, Gamlakarleby, Lars Frijs i Karleby och hans ättlingar. — Tr. Gamlakarleby 1956. Opublice­rade utredningar: Perkas gårds historik, släktkrönika, Erik Brandt. Hannes Hagströms släkt, krönika. Anni
Hagström, f. Lillbjörk i Kronoby, krönika. Levi Sun­delins härstamningslinje, Karleby, Storby. Matts Hartell, utredning i krönikeform, Hakalax. Mayrik Hartell, f. Hagström, släktkrönika, Hakalax, Hans Hans­son Björkbacka och hans ättlingar i Karleby, släkt­krönika. Edvin Franzén, släktutredning. Astrid Fran­zén, f. Indola, släktutredning. Den yngre släktens på Ahlskog (Lars, Karl och Hans) förfäder. Brita Andersdotter Tjäru—Backa—Riska och hennes efterkommande. Majoren Michael Savela, släktutredning. Dr Johan Rauma och hans förfäder i Kallis, Karleby och Kaustby, släktkrönika. Bredskärs gårds historik i Rödsö, Karleby, och släkten Möller, krönika. Matts Mattsons ättlingar i Vitsar, Karleby. Bröderna Johan och Magnus Brandt, Linnuspera, Karleby, släktutred­ning. Rudolf Hillströms härstamning från Seltisbacka och Närvila i Karleby, släktkrönika. Annie Krokfors härstamning från släkten Korpilainen i Korplax, Kar­leby, släktutredning. Bröderna Axel och Lennart Sto­re Linnuspera, släktutredning. Släkten Jubbila i Kaustar, Karleby, släktkrönika. Släkterna Holm och Hägg, Linnuspera, släktutredning. Edna Mäkelä, f. Asmus, hennes förfäder i Kallis, Karleby. Släkten Nabbala, Storby, Karleby, släktutredning. Släkten Borgarbacka-Kulla, Såka, släktutredning. Petter Grewes ättlingar i Vitsar, Karleby, släktutredning. Artur Borgs förfäder, Palå, Karleby, släktutredning. Henry Hagström (Haukilax), Palå, släktutredning. Axel Donatus Kankkonen (Haukilax), Palå, släktutredning. Sanfrid Nordström, Såka, släktkrönika. Vhfd. E. Uno Pulkkis fäderne, släktkrönika. Vhfd. E. Uno Pulkkis möderne, Kainå i Nedervetil, släktutredning. Emma Pulkkis, f. Nylund-Hästö (den yngre släkten på Hästö), Kronoby, släktkrönika. Emma Pulkkis' möderne Lybeck, Kronlund, Hästö, den äldre släkten, släktutredning. Ernst och Evert Tylli, Kaustar, Karleby, släktutredning. 

Rancken, Einar, Släkten Rancken i Finland. — Hfors 1928 Rancken, J. Oskar L., Släkten Rancken i Finland jämte närmaste förbindelse i äldre tid i synnerhet genom familjen Klöfverblad. — Vasa 1882. — Ätten Reeth nr 598, en bit adelshistoria och bidrag till en genealogi å svenska riddarhuset — Vasa 1884.

Renlund, Ines, Släkten Hästbacka (förgr, Smedjebacka). Under arb.

Renlund, Sven, kyrkoherde i Esse, Släktutredning för släk­ten Kort-Kurtén från Öja. (Avskrift i Gamlakarleb
Arbetarinstituts ägo.) Renvall, R. A., Stamtavla öfver slägten Runeberg. —  H:fors 1880. 

Roos, Gustaf, Krönikan om Jakobstads—Roosarne. — Stockholm 1935.

Rosenholm, G., folkskollärare, Solf, Under utredning föl­jande släkter som varit verksamma i Solf som präster, .. militärer och ämbetsmän: Arenius, Aronius, Bergudd, Bergman, Borg, Bruneli, Bäck, Calamnius, Collander, Cloos, Feyer, Forseen, Gallenius, Grabb, Gronovius, Gronov, Herlin, Hobin, Helsing, Hällström, Laxenius, Lindman, Mathesius, Meörling, Nett, Peschell, Svart, Thodén, Turdin, Tysk, Uhmin, Uhlstadius, Werander, Winge, Zederman. Solfsläkten Remahl—Rimahl—Rimal under utredning.

Rosten, Eino, fil.mag., Vasa, Upprättat historik över tom­terna och gårdsägarna i Gamla Vasa sedan början av 1700-talet med stöd av lagfartsprotokoll. Kortregister över invånarna i Gamla Vasa ända sedan 1600-talet med födelse-, kristnings-, döds- och begravningsdagar samt dödsorsaker och faddrar. Jämsides upprättat yrkesregister. — Opubl.

Rundt, Hans, dipl.ekonom, Helsingfors, Antavla för Joel Rundt (berör släkterna Rundt, Biggas, Kock, Warg, Lassila m.fl. i Nykarleby lkm och Pedersöre. — Opubl.
— Antavla för Toni Rundt, f. Forss (berör släkterna Ruths, Forss m.fl. i Vörå). — Opubl. 

Rönnqvist, Rolf, dipl.ing., Vasa, Utredning av egen släkt och härstamning genom sju släkted, med anknytning på fädernet till Lavast, Lustig, Löf, Mutta, Pesonen, Kankos, Stråka, Öst, Holgers, Finnilä, Lukus, Harald, Näs, Sigfrids, Vik, Lill-Silvast; på mödernet till Nord­berg, Brännars, Smeds, Höijer, Klärck, Kastus, Här-tuls, Kulp, Härtus, Sippus, Ström, Bertils, Antolis, Ohlis.

Sandberg, Tyra o. Fride, Terjärv, Släkten Sandkulla. — Under arb.

Sandberg, Tyra, Terjärv, Släkten Hästbacka i Nedervetil (förgr. Nygård å Terjärv—Hästbacka). — Opubl.

Sandelin, L. H., Släkten Sandelin i Finland. — Tammer­fors 1923. Tillägg och rättelser till "Släkten Sandelin i Finland. Tammerfors 1928.

Sandell, John, Karleby, Såka, Släktutredningar under ar­bete: Borgmästars, Lill-Sandsund, Lillkrokvik, Bodö, Östberg

Sandlund, Bror Axel, Släkten Sandlund, handskriven bok med illustrationer, ägare apotek. Ernst Sandlund, Kristinestad.

Sandlund, Ernst, apotekare, Kristinestad, Antavlor för släk­ten Sandlund. Kompletteringsarbete av dem pågår

Sandvik, Uno, Terjärv, Släkten Kolam (förgr. Bexar— Sandvik). Antavla. — Opubl.
— Släkten Stål (förgr. Kortjärvi—Sandvik). — Under arbete.
— Släkten Kortjärvi (förgr. Djupsjöbacka—Sandvik). — Under arbete. 

Silander, Viktor, Gamlakarleby, Släktutredningar i manu­skript: Karleby-släkterna Indola, Räbb, Kort, Hällis, Runttujärvi, Kotkamaa, Hassinen, Heinola och Sträng.

Sjöberg, O. R., Kort biografiskt slägterregister öfver ätten Sjöberg i Österbotten. — Vasa 1902.

Schalin, Zachris, Skalden Topelii härstamning på fädernet. — Genealogica 1918.

Sidbäck, Börje, redaktör, Vasa, Forskat i pörtomsläkterna Sidbäck, Åberg, Sjöblom och Åback.

Skogman, Axel, kommissarie, Vasa, Under utredning släk­terna Skogman och Öman (Sideby, Ömossa)

Skrifvars, Uno, lektor, Vasa, Antavla för Uno Skrifvars. Däri ingår släkter från Munsala, Kronoby, Terjärv och Vetil.I manuskript. Antavla för Gun Forsgård, med tjänstemannasläkter. I manuskript. Antavla för R. R. Eklund. Under arbete. Antavla för professor Karl-Gustaf Fogel. Under arbete. I de två sistnämnda antavlorna ingår släkter från Munsala, Pedersöre och Larsmo. Antavlor för medlemmar av släkten Kamis från Vörå under arbete.

Skullbacka, Alfons, Terjärv, Släkten Granö (förgr. Skull­backa). — Under arb

Släktforskarföreningen i Jakobstad, grupparbete: Gravskrif­ter på stadens gamla gravgård. — GSÅ XXXVII, särtryck
— Gravskrifter på Pedersöre gravgårdar. — Opubl. 

Smeds, Ester Maria, Vasa, Tölby, Under utredning släkten Smeds i Korsholm och Solf.

Smeds, Helmer, professor, Helsingfors, Släkten Smeds— Ribacka—Båsk i Petalax. — Manuskript.

Sten, Uno V., lantmäteriingeniör, Vasa, Släkten Smeds— Ribacka—Båsk å Prost nr 12 i Petalax. Släkten Sten å nr 3 Åmossa och nr 1 Ribacka i Petalax samt nr 17 i Övermalax by i Malax socken. Släktförgre­ningar till Strömbäck i Närpes, Ahlbäck i Smedsby mil.

Storå, M. försäljningschef, Jakobstad, Släkten Granroth i Pedersöre. — Tryckt i Jakobstad 1963.
— Kisor hemman och släkt. — Stencil, i Släkt och Bygd nr 1, J:stad 1957.
— Storgård i Edsevö och dess första kända bebyggare.
— Stencil, i Släkt och Bygd nr 3, Jrstad 1958.
— Soldaten Anders Ahlman och ättlingar i Kållby (Lill-kåll, Vörsten, Sträng. — Stenc. i SI. o. B. nr 3, J:stad 1958.
— Bredarholm hemman i Edsevö och släkten Bredarholm
— Stencii. i Släkt och Bygd nr 4, J-.stad 1959.
— En släkt Gunnila i Bennäs. Stencil, i Släkt och Bygd nr 5, J:stad 1960.
— Kalvholm hemman i Katternö, Pedersöre, och släkten Kalvholm. — Stencil, i SI. o. B. nr 7, J:stad 1962.
— Släktutredningar i manuskript: Nicklin (Jakobstad), Sundqvist (Jakobstad), Fagernäs, hemman och släkt (Larsmo), Sandvik, hemman och släkt (Larsmo), Strömsholm (Larsmo), Östman (fr. Isakas, Peders­öre), Hansten, Hansteen, Hanstén (Pedersöre). 

Strömsnäs, J. A., tullförvaltare, Jakobstad, Joseph Johans­son, ägare till Lovö hemman, och dess släkt. — "Pe­dersöre" 194
— Hur bebyggelsen kom till. — "Pedersöre" 1948.
— En "arvsförening" i Kovjoki (1701). — Stenc. i "Släkt och bygd" nr 1, J:stad 1957.
— Släkterna Slotte—Damstén—Nyman. — Stenc. i Släkt och bygd nr 2, Jakobstad 1957.
— Cederbergiana. Daniel Larsson och Brita Sigfridsdotter samt deras efterkommande, av Solfrid Cederberg.
GSÅ 24 år 1940. En del rättelser och tillägg. — Stenc. i Släkt och bygd nr 3, J:stad 1958.
— Gästgivars i Sundby. — Stenc. i Släkt och bygd nr 4, J:stad 1959.
— Finnol i Överesse i äldre tid. Hemman och släkt. — Stenc. i Släkt och bygd nr 5, J:stad 1960.
— Nyback och Back hemman i Överesse och sambandet med släkten Sursill. — Stenc. i Släkt och bygd nr 6, J:stad 1961.
— En Terjärvsläkt och dess förgreningar i Esse. — Stenc. i Släkt och bygd nr 7, J:stad 1962.
— Några Pedersöresläkter. — Tr. i Släkt och bygd nr 8, J:stad 1962.
— Släkten Gästgivars i Sundby (Pedersöre). — Opubl.
— Släkten Strömsnäs (Jakobstad—Pedersöre). — Opubl
— Den gamla släkten på Olkafolk i Kållby. — Tr. i "Pe­dersöre" (Jakobstads Tidnings jul- och hembygdsbok) 1965 

Sumelius, Rafael, Om släkten Herpman. — Genos 1948. Sundbäck, August, Från flydda tider (Sunds hemman i Yttersundom). — Public, i Murmurssunds Allehanda julnr 1956.
— Ur Smedes-släktens liv (släkten Staffans). — Public, i M.A. julnr 1960. 

Sundell, Hugo, Gamlakarleby, släktutredningar under ar­bete: Sunde, Sundell

Sundfors, Bjarne, Gamlakarleby, Öja, Antavla under arbe­te: Sundfors—Näcksund

Sundin, Johannes, Solf, Ödemarkstorpet vid Brändas ändan (släkten Klemetsö). — Public, i Murmursunds Alle­handa julnr 1962.

Sweins, Werner, Gamlakarleby, Utgivit boken "Öja Kom­muns historia och hembygdsbok", tryckt å Österbott-ningens tryckeri 1961. Släktutredningar under arbete: Sweins, Kort och Bodö i Öja.

Söderstöm, Eric Olof, kammarråd, Helsingfors, Tullförval­taren Olof Söderström (5/9 1788—14/3 1836). Hans härstamning och ättlingar. — GSÅ 25 (1941).
— Öja-släkten Söderström, en släktstudie. — Werner ; Söderström Oy, Borgå 1960. 

Tammenkukka, Ellen, Gamlakarleby, Under utredning: Släkten Källström.

Teir, Håkan, folkskollärare, Gamlakarleby, i manuskript: Lantmäteriingenjören Nils Molanders (f. 14. 6. 1874 d. 19. 12. 1955) antavlor. I manuskript: Emil Norr­backs i Sideby släktutredningar för: Mats Simonsson Hanses, f. 18.5. 1756, Johan Ericsson Hanses, f. 21.10. 1818, Erik Johansson Pellfolk, f. 3. 5. 1738, Johan Johansson Pellfolk, f. 6. 7. 1749, Matts och Magda­lena Hedkroks avkomlingar (publicerats i Syd-Öster­botten 1937), Anders Johansson (Stor-) Teir, f. 1734, Matts Thomasson Högback, f. 1724, Matts Mattsson Kars, f. 1742, Erik Mattsson Kars, f. 1759, Matts Mattsson Jossfolk, f. 1761, Erik Mattsson Jossfolk, f. 1747, Simon Simonsson Lassfolk, f. 1724, Anders Vikéus, f. 1745, Jakob Andersson Lillteir, f. 1693, Per Jakobsson Vesterback, f. 1738, Erik Josefsson Långfors (Engelholm), f. 1812, Matts Jo­hansson Appelö, f. 1715, "Släkten Norrback i Sideby . och Lappfjärd", publicerats i Syd-Österbotten 1938— 1939.

Tujulin, Erik, häradshövding, Vasa, Utredning (ej full­ständig) av släkten Tujulin. Antavla över syskonen Fredrik, Anna-Mi, Elsa, Erik, Gustav och Eva Tujulins förfäder. Antavla över syskonen Fredrik, Sigrid, Gertrud, Tyra, Eva och Erik Hartmans förfäder.

Urbans, Runar, fil.mag., Helsingfors, o. Finne, Johan, Ja­kobstad, Gustav Persson Finne, stamtavla, tr

Wallén, Carl-Johan, dipl.ek., Vasa, Antavla för Carl-Johan Wallén. Däri ingår släkter från Korsholm, Solf och Larsmo. I manuskript: Antavla för Ann-Maj Sjö­strand. Släkter från Kvevlax, Korsholm och Maxmo samt Vörå. I manuskript: Släktutredning av släkten Sjöstrand från Vassor i Kvevlax. Under arbete. I ovannämnda arbete förekommer bl.a. delar av släkter­na Humbla-Rodas, Söderström, Stenbäck, Hoff, Storm—Perus, Clemetsöhem, Fors—Heir—Sjöstrand, Finne, Söder, Sund, Backholm, Nelin, Hojar—Häll­ström, Karlas—Grims och Rosenqvist

Walli, Harry W., En byggmästarsläkt från Backa i Öja. Familjerna Backa, Backlund, Backman, Höglund, Ja-kobsen, Jakobssen, Lillkrokvik, Lundblad, Nygård, i Riska, Wiklund, Witick mil. från Karleby. — Gamlakarleby 1941.
— Släkten Sneckendahls ursprung. — Genos 1939.
— Släkten Byskata från Teerijärvi. — Manuskr.
— Utredning över bondesläkterna i (Karleby), Kronoby och Teerijärvi för tiden 1600—1750, uppställd efter gårdarna. Kronoby: a) Knivsund by, b) Långö by, c) Poras by, d) Hopsala by, e) Norrby, f) Söderby, h) Ytterbråtö. Terijärvi: j) Kyrkobyn, k) Hästbacka by, 1) Kortjärvi my, m) släkter från Pedersöre. — Manuskript.
— Granö från Teerijärvi. — Genos 1939, 1940, von Wendt, Ernst, Rosen från Gamlakarleby. Personhistorisk skiss ur släktkrönikan om Frans Mikael Fran­zén, Lilli Roos och deras ättlingar. — Våra kvinnor 1924 

Wentin, Georg, Gamlakarleby, Släktutredning under arbe­te: Wentin, Ventjärvi

Wentus, Torsten Johannes, Gamlakarleby, Under utred­ning: Släkterna Wentus och Rasmus i Karleby

Wermasvuori (Masalin), Albert, Masalinin suku 1641 — 1941. — J:kylä 1939.

Wester, C. A., kyrkoherde i Nedervetil, Släktutredningar för Nedervetil-släkterna Pelo, Slotte och Saarukka. Avskrifter i Gamlakarleby Arbetarinstituts ägo.

Westerlund, Elly, folkskollärarinna, J:stad, Släkten Keurkall till 1880-talet (förgr. Träisk och Gistö utarbe­tade, förgr. Döfnäs och Strömsnäs under arbete.
— Antavla för Elly Westerlund berör, de flesta Terjärv-släkter, särskilt Döfnäs, Hästbacka, Vidjeskog, Skytte —Sandvik, Österbacka, mil. — Opubä.
— Antavla för Bertel Furu—Nelly Furu i Terjärv, berör bl.a. Esse-släkterna Hatt—Högkull och Wärn samt släkter i Kronoby. — Under arb. 

Widjeskog, Immanuel, Terjärv, Släkten Vidjeskog (Terjärv), antavla och tabeller. — Opubl.
— Släkten Kupila i Evijärvi. — Opubl.
— Släkten Storbacka (Småbönders) i Terjärv. — Under arbete.
— Släkten Vistbacka (Småbönders) i Terjärv. — Under arbete.
— Släkten Furu (Småbönders) i Terjärv. — Under ar­bete, i Släkt och hävd, nr 9, 1965 

Wiik, Harald, redaktör, Vasa, "Från Vassor till Monte Carlo", anteckningar om släkten Wiik i Vassor, Kvevlax och en grens väg ut i världen. — Särtryck ur Vasabladet 19. 10. —62.

Wik, William, direktör, Jakobstad, Utredning av byggmäs-tarsläkten Rijf och drag ur dess verksamhet. — Opbl.

Wilskman, Atle, släkterna Holstius, Wegelius i Släktbok I tr. i H:fors 1916 släkterna Appelgren, Engström, Gammal, Kurtén, Westzyntius i Släktbok 1:2 tr. i H:fors 1914; släkterna Hasselblatt, Lybeck, Synnerberg i Släktbok 11:1 tr. i H:fors 1918; släkterna Saxen, Tegengren, Thodén, Sohlberg i Släktbok 11:2, tr. i H:fors 1920. Släktböckerna ingår som nr 107, 107:2, 138:1, 13&:2 i SSLF.

Wirkkala, Ilmari, Erik Cainbergin, "Suomen ensimmäisen kuvanveistäjän sukutietoja. — Genos nr 4 1958.

With, Anders, Släkten With i Purmo. — Opubl.
— Bäcksbacka-släkten i Purmo. — Opubl.
— Gravskrifter kring Purmo kyrka. — Opubl. 

Voipio, P. J., Kaupunginvälskäri Daniel Åkermanin suku. Tiedoituslehti sukulaisille. Julkaisija: sukutoimikunta Taakko Orkamaa, Aarno Orkamo, Reino Orkamo, Pentti Voipio (toimittaja, osoite Helsinki-Töölö, Kis-kontie 16). Sex häften utkomna för tiden 1. 6. 1958— 21. 11. 1960.
— Boråsin—Kokkolan Åkerman-suku. — GSÅ 38, Åbo 1965. 

Åberg, Ragnar, affärsman, Vasa, Stamträdskarta å Åberg i Oravais, Kimo, med förgreningar till Vasa och Sve­rige

Åkerblom, K. V., folkskollärare, fil.dr., Kvevlax, Borgmäs­tare och rådmän i Nykarleby 1620—1680. GSÅ XI. 1680—1750. — GSÅ XII.
— Stadsskrivare i Vasa på 1600-talet. — GSÅ X.
— Vasa-släkten Backman. — GSÄ XIV—XV.
— Släkterna Bränder och Laurén i Kvevlax. — Genos 1949.
— Medlemmar av släkten Sonck i Vasa. — Genos 1940.
— Wassorsläkter behandlade i Kvevlax historia och i Wassor bys historia av K. V. Åkerblom.
— Släkten Bagge i Oravais, utredning och stamträd ägs bl. a. av kh. Nils Bagge, Sideby.
— Kommunalrådet Levi Jerns släkt. — Opubl.
— Samlat ett omfattande geneologiskt material, icke be­arbetat 

Åkerholm, Rurik, bonde, Pedersöre, Vägen till Tarvos
(Pedersöre) och vägen från . . . (medarb. Gösta Näse, Ines Kass). — Släktutredning stenc. i Släkt och bygd nr 6 och 7, J:stad 1961, 1962, forts, tryckt i Släkt och bygd nr 8, J:stad 1962.
— Katternö (Pedersöre) jordebokshemmans natur och storlek. — Opubl.
— Katternö kartor genom tiderna. — Opubl.
— Kass hemman (Pedersöre) från en rök till nutid. — Opubl.
— En släkt Kass på Joxholmen i Katternö. — Opubl.
— Rurik Åkerholms o. hustru Doris', f. Kråkström, antavlor. 

Åkö, John, Gamlakarleby, Antavlor under arbete: Åkö, Granqvist, Granvik. Släktutredningar under arbete:  Tohan Hansson Lillvikar—Tjäru—Åkös efterkommande (f. 18. 8. 1760 hu. Cajsa Mattsdotter Tjäru f.1770).

Åström, Sven-Erik, professor, Helsingfors, Gabriel Peitziuksen (1682—1752) elämäntarina hanen poikansa kertomana. — Genos nr 2—3 1952.
— Släkten Heikels äldsta generationer. — Genos 1942.
— En gren av Uleåborgssläkten Hoffrén. — Genos 1944.
— Nyländer från Uleåborg. De äldsta släktleden. — Ge­nos 1943 

Österberg, Erik, typograf, Vasa, Klemetsöborna flyttar — ger rum åt Vasa stad (släkten Clemetsöhem), Publ. i Vasabladet 1960.
— En torpare i Klemetsö på 1800-talet (släkten Clemetsöhem). Publ. i Vasabladet 1962.
— Klemetsö by under 500 år 1414—1860 (Bl.a. släkten Clemetsöhems öden 1777—1860). Publ. i Vasabladet 1963, särtryck. 

Österlund, Edit, Terjärv, Släkten Rank (förgr. Kortjärvi). — Under arbete.
— Släkten Wirkkala (förgr. Kortjärvi—Österlund). — Under arbete.
— Släkten Hästbacka (förgr. Björkbacka—Skytte—Sand­vik), på tabeller. — Stencil, i Släkt och Hävd, organ för släktforskarna i Terjärv, nr 6—8 och följ. nr.
— Avskrift av In- och Utflyttade i Terjärv församl. åren 1728—1759 och åren 1805—1890. Häftet katalogi­serat— Den tredje släktgrenen.

Senast uppdaterad 2005-09-25 08:27
 
 
Top! Top!