www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Finländskt material i Ramselearkivet
Skrivet av Mats Wigardt   
2005-10-15 03:39

Finländskt material i Ramselearkivet

 

I Ramsele är det förflutna samlat under ett tak. Här finns kyrko­böcker från hela Sverige och delar av Finland överfört på lättillgängliga mikrokort. Det är hos SVAR, Svensk Arkivin­formation, man lättast nystar upp sina rötter.

På Kyrkoesplanaden i Vasa finns ett minnes­märke över arkitekten Carl Axel Setterberg, som kanske mer än någon annan satt sin prägel på stadens utformning. Setterberg föddes den 14 au­gusti 1812 i Eds socken i svenska Södermanland. Efter studier vid De Fria Konsternas Akademi i Stockholm utnämndes han 1840 till stadsarkitekt i Gävle där han under elva års tjänstgöring satte sin signatur på såväl badhus, la­sarett och fängelse som på många privata byggnader och kyrkor.

När Vasa skulle byggas upp igen efter den stora branden 1852 blev det Carl Axel Setterberg som fick uppdraget att som stadsarkitekt, sedermera även länsarkitekt, ta sig an utformningen och upp­byggnaden av det nya Vasa.

Uppgifterna om Carl Axel Set­terberg finns att hämta på andra sidan Bottenhavet, hos SVAR i ångermanländska Ramsele. Här kan man också enkelt ta reda på hur många som kunde läsa i hans hemby, vilka som emigrerade till Amerika, vem hans morfar var gift med. Och så vidare.

Tidigare har alla dessa uppgif­ter varit spridda över hela landet, och möjligheterna att för gemene man jaga rätt på handlingarna i olika arkiv och bibliotek har va­rit mycket begränsade.

Nu finns däremot allt vetande om svenska folket, från 1686 och framåt, samlat under ett tak. Ramsele, med sina knappt 2 000 invånare, har blivit släktforskar­nas självklara samlingsplats med tusentals besök varje år. Inte minst från USA kommer regel­bundet ättlingar till utvandrarna till Ramsele för att söka. sina svenska rötter.

På en brant pipa ovanför Faxälvens dalgång, och med utsikt över kyrkan från 1200-talet, lig­ger det vackra SVAR-huset som sedan 1994 varit Sveriges obe­stridda arkivcentrum. I forskarsalen sitter släktforskare från hela landet, koncentrerat böjda över anträdets olika förgreningar; en kunglig pipa här, en dräng med kvinnotycke där, en häxa, en sol­dat i Karl XILs armé...

För en släktforskare är varje dag full av överraskningar. Har man väl en gång börjat nysta i sitt förflutna kan det vara svårt att sluta.

Hos SVAR, Svensk Arkivin­formation, finns nu husförhörslängdernas alla uppgifter om födslar och dödsfall, vigslar och dop, vilka som flyttade och vart de tog vägen lätt åtkomliga på mikrokort.

Sedan Gustav Vasas regering finns också skattelängder och fogderäkenskaper. Dessutom regementsrullor, domböcker och befolkningsstatistik.

- Men vi har också mycket ma­terial från Finland, bland annat från Tornedalen, från delar av Vasa län och från Åland, berät­tar Märit Färnlöf, projektledare på SVAR.

Stora delar av Sveriges och Finlands historia är gemensam. Under många år styrdes svenskar och finnar av samma kungar, samma fogdar och samma lagar. Livsvillkoren var knappa i båda länderna, skattetrycket tungt att bära, oavsett vilket språk man talade. Och i kyrkoböcker och skattelängder kan man följa människorna bakåt genom åren, till den tid då otaliga finska medbor­gare valde att bryta ny mark i avlägsna delar av Sverige. Hos SVAR finns dessutom ett register över de finska barn som kom till Sverige under kriget - och vart de tog vägen.

För att ytterligare öka använd­ningen av det digra arkivmateria­let hos SVAR - enbart i forskarsalen finns över en miljon mikrokort, pågår nu ett projekt som ska lägga grunden till ett "nät­verk för nordiska rötter".

-Har man bara en trådända att börja nysta i, till exempel uppgifter om när och i vilken församling en person är född, kan personer bosatta i Finland också komma hit för att dokumentera sina svenska förfäder, försäkrar Märit Färnlöf.

Några förkunskaper är heller inte nödvändiga. Väl framme i Ramsele är det bara att starta re­san bakåt i tiden. Forskarplatsen är gratis, men måste bokas i förväg, och ger tillgång till allt material som finns hos SVAR. Vill man ha hjälp att komma igång köper man ett startpaket som inkluderar en första kompetent handledning.

Och när det börjar spritta i benen och huvudet behöver luftas väntar vildmarken utanför knu­ten med fiske, jakt, bär och svamp.


Mats Wigardt /Vbl

Fotnot: Från Umeå är det knappt tre timmars bilresa till Ramsele. Telefonnumret till SVAR är 0623-72500.      

 

Senast uppdaterad 2005-10-15 03:43
 
 
Top! Top!