www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Räkning
Skrivet av anonym   
2005-11-19 10:58

När Maria Blev Lagad
 

Avskrift av en räkning från år 1835, som gäller diverse reparationer
i Nyreds kyrka i Värmland.

Målaren skrev följande räkning:

R Ä K N I N G

 

Ändrat de tio budorden, samt betydligt reparerat det sjätte............................ 2:25

Gjort ny näsa på den ene rövaren på korset,
samt utsträckt hans fingrar..............................................................................1:35

Upputsat Pontius Pilatus, satt nytt pälsverk kring mössan,
samt nystrukit honom både fram och bak.......................................................3:16

Satt nya vingar på ängeln Gabriel, samt färgat de främre................................1:42

Omstrukit översteprästens piga tre gånger..................................................... 0:24

Insatt en ny tand i den fete mannen, samt reparerat tuppens stjärtfjädrar.........1:08

Utvidgat himlen vid påsken en halv aln, samt ditsatt 15 nya stjärnor...............7:32

Förbättrat helvetets eldar, samt gjort djävulens ansikte litet hemskare ...........2:18

Försilvrat Judas silverpenning........................................................................0:30

Lagat en spricka på Jungfru Maria.................................................................1:17

Förbättrad Maria Magdalena, som var mycket illa åtgången,
samt delvis fördärvad......................................................................................5:-

Givit Moses mera uttrycksfulla drag och snyggat upp hans broder Aron.........1:32

Översett de sju vise männen, samt förbättrat dem här och där.........................1:-

Gjort nytt hår på kyska Susanna.....................................................................1:12

Gjort världens ände något längre....................................................................3:24

Gjort den gödda kalven ren, som var mycket smutsig....................................2:06

Gjort nya skor på Elie hästar, samt noga utprickat vägen till himlen..............1:24

Inlagt mera vishet i Josefs ansikte, samt fernissat Potifars hustru....................6:-

Summa riksdaler riksmynt...........................................................................41:45

 

Mellerud den 2 november 1835

 


Senast uppdaterad 2005-11-19 11:27
 
 
Top! Top!