www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Warg
Skrivet av L.Nyholm   
2006-02-05 17:50

GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Tiedonantoja - Meddelanden

Warg

LEO NYHOLM

Trots sin litenhet har släkten Warg i Gamlakarleby visat sig vara problematisk. Den har tyckts sakna både början och slut.

Handlanden Anders Jakobsson Warg gifte sig i Gamlakarleby 25.11.1686 med Karin Mårtensdotter Hucka. I stadens rådstugurättsprotokoll finns inga uppgifter om nya borgare och ges alltså ingen upplysning om hans härkomst. I fortsättningen förekommer han också oftast med namnet Hucka, eftersom han var gift med Karin Hucka och övertagit svärfaderns gård. När sonen Anders föddes 1696 kallas han endast Anders Jakobsson.

Känner man till detta varierande namnbruk så kan man dock fastslå att från Anders Jakobsson Warg eller Hucka härstammar den senare släkten Warg.

När det gäller att spåra Anders Jakobsson Wargs härstamning kan man också tänka på den lätthet med vilken han antog hustruns släktnamn. Att en måg antar namnet på den gård till vilken han gifter sig är vanligt bland allmogen i Västra Finland och i Österbotten. Man kan därför utgå ifrån att Anders Jakobsson var hemma från en gård i någon socken i närheten av Gamlakarleby. Namnet Warg ger därvid vägledning. Utan svårighet hittar man därför Anders Jakobsson i 1683 år mantalslängd som son till Jakob Josefsson Warg eller Hästbacka i Terjärv. Att detta är enda gången han är nämnd på Hästbacka är förståeligt när man vet att han ett par år senare flyttade till Gamlakarleby.

Fadern Jakob Josefsson Warg var född på Warg hemman i Kaustby, men kom som måg till Hästbacka i Terjärv när han gifte sig med bonden Karl Matssons dotter Gertrud. Hemmanet kom så småningom därför att få namnet Warg. På Warg i Kaustby är ägarlängden följande:

Anders Andersson, husbonde 1549–51
hans änka Kerstin     
 - " -
1551–69
son: Per Andersson    - " - 1566–1606
son: Henrik Persson   - " - 1607–1635
son: Josef Henriksson - " - 1635–1662
son: Jakob Josefsson, måg på Hästbacka, död 16.6.1703 gift med Gertrud Karlsdotter, död 1711

Jakob Josefssons son Anders Jakobsson Warg gifte sig alltså i Gamlakarleby 25.11. 1686 med Karin Mårtensdotter Hucka, döpt där 7.11.1660. Hon var dotter till handlanden Mårten Henriksson Hucka och Anna Eriksdotter. Han gick antagligen till en början in i svärfaderns handelsrörelse, men blev sedan självständig handlande. Han nämns flera gånger (som Anders Hucka) i räkenskaperna för Stockholms hamnpenningar. Både han och hustrun synes ha dött under ofreden.

I äktenskapet föddes flera barn, men endast två av dessa synes ha nått vuxen ålder. Dottern Anna, född 28.8.1703, gifte sig i Lövånger 12.4.1720 med handlanden och postmästaren i Brahestad Sven Olsbo, född i Jönköping 1692, död i Brahestad 27.2.1751. Hon levde ännu 1770.

Sonen Anders Warg, född i Gamlakarleby 26.11.1696, blev också handlande där. Under flykten vistades han i Lövånger och gifte sig där 17.1.1721 med Helena Haak, dotter till guldsmeden i Stockholm, sedan i Uleåborg Jakob Haak och Malin Avander. Hon dog 31.3.1781, 80 år gammal. Anders Warg begrovs i Gamlakarleby 9.4.1749.

Anders Warg d.y. hade också flera barn, men av dessa nådde endast sönerna Abraham och Anders vuxen ålder. Anders, född 27.11.1729, antog som vuxen namnet Avander. Han var gift med Maria Holmqvist, men dog barnlös 21.12.1792.

Abraham Warg, född 6.1.1727, var också handlande i Gamlakarleby, men dog redan 2.10.1768. Han gifte sig i Kronoby 5.4.1757 med Margareta Helena Bergbom, född 5.5.1733, död i Gamlakarleby 22.3.1761, dotter till häradsskrivaren Erik Bergbom och Maria Forselius, och 2:o med Helena Renman, antagligen född i Sverige. Hon dog i Gamlakarleby 1.2.1813, 78 år gammal.

I Abraham Wargs första gifte föddes två tidigt döda döttrar och 24.9.1759 sonen Erik. Han var till en början skrivare i Gamlakarleby, men försvann sedan i okända öden och representerar alltså den andra sidan av det problematiska hos släkten. 1996 hittade jag dock av en slump honom 1779 inflyttad till Uleåborg och kort tid därefter åter utflyttad till Kemi, där han bodde hos morbrodern kronofogden Jakob Bergbom. Han blev fältväbel vid Kuopio fribataljon 1.9.1789, men avskedades redan 1.4.1790 på grund av sjukdom. Han tillfrisknade dock och blev sedan fogdeskrivare i Nykarleby, där han 14.2.1812 gifte sig med bondeänkan Maria Larsdotter Drakabacka, född 1763, men dog i Ylistaro redan 20.4.1813 utan barn. Därmed fylls ytterligare en lucka i Sursillin suku: nr 2020.

I Abraham Wargs gifte med Helena Renman föddes fyra döttrar, men endast dottern Brita Magdalena, född 21.6.1764, överlevde barnaåren och dog först 20.11.1848. Hon var ogift.

Borgarsläkten Warg i Gamlakarleby blev alltså liten och kortlivad. Men på manslinjen fortsatte släkten Warg i Kaustby och i Terjärv med talrika syskon och kusiner till Anders Jakobsson Warg.

I Gamlakarleby fanns på 1700-talet också Sara Warg, gift med fältskären Karl Brodde, Anna Larsdotter Warg, gift med handlanden Petter Sneckendahl och Anna Warg, född i Piteå och gift med handlanden Christoffer Carlbom. Dessa tillhörde inte den här behandlade släkten utan de var alla tre födda i Västerbotten.

Jag får tacka TM Helvi Ukkola, som meddelat kompletterande uppgifter och Helge Smedjebacka i Terjärv, som välvilligt ställt till mitt förfogande uppgifterna om den äldre släkten Warg i Kaustby och Terjärv.


Genos 68(1997), s. 180-181

  

 
 
Top! Top!