www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Telefoner i Gamlakarleby 1929 - 1930
Skrivet av Loffe   
2005-04-30 23:47

 

INTERURBANA TELEFONKATALOGEN 1929 - 1930

Gamlakarleby – Kokkola
 

Öppet dygnet om – Avoinna läpi vuorokauden.

(Tryckfel enligt katalogen utgiven av A.-B.F.Tilgmann O.-Y.)

A.
 
3 20     Aalto, Oskari Oy., kivihiomo ja rakennuskonttori stensliperi & byggnadskontor.

3 92     Abrahamsson, A., hyrbil, vuokra-auto.

3 17     Ahlskog, Alfhild, privat, yksit.

3 68     Ahlskog, Hugo, gårdsägare, talonomistaja.

5 73     Ahola. V., postelj., postiljon.

             Aktiebolaget Alfr. Björklund:

    38    — Björklund, G., konsul,

4 58     — Kyllönen, E., direktör.

4 53     — Lager och resande.

   48     — Minutförsäljning.

                 Ab. Alfr. Björklund Järnhandel:

2 33     — kontoret.

4 10     — partiavdelning.

1 27     — butiken.

2 11     — magasin.

   62     Ab. Chic, modemagasin.

1 36     Ab. Carl Finnilä Oy., lager, tavaravarasto.

   43     Ab. Granholm & Kåll, kontor.

   52     — lager.

1 32     Ab. A. L. Hagströms läderfabr.

3 75     Ab. Handelskompaniet.

      9     Ab. Himango & Ylivieska.

            Ab. Hud- & Skinncompaniet:

2 37     — kontoret.

   17     — direktion.

2 55     — lager.

2 97     Ab. Huhtamäkis Fabriker, egen central.

   63      Ab.Nordiska Föreningsbanken.

1 57     — interurbana samtal.

   23     Ab. H. Nylund, tvättbräds & skaftfabrik.

2 08     Ab. Pitwood.

6 30     Ab. Otto Rodén Ångbåtskontor.

1 89     — kontor.

    45     — —

2 87     Ab. J. Rudbäck Oy., velociped& elektriskaffär.

6 28     — verkstad.

   19     Ab. Sanomalehti Oy. Kokkola, konttori, kirjapaino, sitomo.

1 64     — toimitus.

2 01     Ab. Alex Slotte, partiaffär, tukkukauppa.

   94     Ab. Unionbanken, direktion, johtokunta.

2 78     — expedition, toimisto.

6 66     Aho, 0. liikeapulainen.

   72     Albrecht R.. ingeniör, insin.

1 60     Ampumarata.

6 72     Andelshandel, butik.

6 71     — café.

6 73     — magasin.

1 69     Andersson, Axel, affärsman.

2 94     Andersson, 0., affärsm. liikem.

    96     Andréa resandehem.

 19     Annonskontoret Kokkola.

4 77     Antinoja, Iréne, fröken.

4 77     Antinoja, Rl., chaufför, autonk.

   71     Apoteket, stamapotek, B. Hermansson.

2 62     Apoteket vid salutorget, V. Vennonen.

1 11     Arbetarföreningen. svenska.

4 46     Aro, A., johtaja, yksit.

2 32    Asp. fl., vaatturi, skräddare.

4 98     Aulanko, H., kansakouluntark.

5 68     Autio, R., etsivä, detektiv.

1 22     Autocompaniet.

3 59     Automobil Importen Ab.

3 59     Auto Tuonti Oy.

6 33     Antomobilstation, autoasema.

6 80     - -

5 00     Automobilremontverkstad, autopaja, Grönlund.

1 02     Axelqvist, E. & A., bokhandel, kirjakauppa.

 B.

 5 63     Back & Enkvist, hembageriet.

    15     Backlund, N., poliskommiss.

    74     Badhuset.

3 65     Ballhorn, V. F. J., tekn, ledare för G:kby Kromläderfabr. Ab.

5 67     Barberare, K. Paatero, Torggatan 5.

1 04     Barnbördshuset.

3 42     Barnhemmet.

2 09     Bergroth. V., rådhusvaktm., raatihuoneenvaht.

3 27     Bernström, K. V., skogsvakt, metsänvartija.

3 35     Biografteatern Maxim.

1 45     Biskop, Alfr., jordbruk., maanv.

1 07     Biskop. E.. hyrbil, vuokra-auto.

    11     Björk, E. handl., kauppias.

2 72     Björk, H.. kafé, kahvila.

3 31     Björk, J. V., gymnastiklärare.

             Björklund, Alfr., Aktiebolaget:

   38     — Björklund, 0., konsul.

4 58     — Kyllönen, E., direktör.

4 53     — Lager & Resande.

   48     — Minutförsäljningen.

             Björklund, Alfr., Osakeyhtiö:

   38     — Björklund, 0., konsuli.

4 58     — Kyllönen, E., johtaja.

4 53     — Varasto ja Matkustajat.

   48     — Myymälä.

             Björklund. Alfr., Järnhandel Ab.. Rautakauppa Oy.:

2 33     — kontoret, konttori.

4 10     — partiavd., tukkuosasto.

1 27     — butiken, myymälä.

2 11     — magasin, makasiini.

3 60     Björklund, Alice, fru.

   40    Björklund, G., dir., joht., Tysk konsul, Saksan konsuli.

3 23     Björklund, G., lehtorin rouva, lektorska.

3 94     Björklund, Gösta, prokurist.

4 47     Björkgren, Otto, jordbrukare.

3 24     Björkqvist, M. L., folkskollärare, kansakoulunopettaja.

4 71     Björndahl, William, gårdsägare.

4 24     Blomkvist, S. 0., agent.

   65     Blomster, 0., kauppias, handl.

3 30     Blomsterhandel.

   86     Blomsterhandeln, Nya.

   50     Blomstrand, A., barberare, parturi.

6 20     Blomstrand, A. & E., barberare, parturi.

1 64     Bokbinderi Kokkola.

   19     Boktryckeri Kokkola.

3 18     Borenstein, F., beklädnadsaffär.

    27    Borg, J., handlande.

5 13     Borg, J., villan, huvila.

6 02     Borg, Olof, jordbrukare.

6 03     Borg, Otto, jordbrukare.

1 90     Bonn, K., affärsman, liikemies.

   28     Brandkårshuset.

             Brandverket:

    42    Brandmästaren.

4 19     — villan.

2 93     — Ikola, G., rustmästare.

2 93     — Brandstation (ständig dejour).

             — Brandtornet via brandst,

3 08     Bredskär, E.. jordbrukare.

   10     Brink, kapellansgård, kappal.virkatalo.

3 12     Broända, (0. Söderström).

   44     Bryggeriet, kontoret.

   99     Bröder Kallis, ångsåg, höyrys.

2 41     Byggnadskontoret.

5 52     Bäck. Einar, linjebokhållare.

3 45     Bäck, Ernst, autotrafik, autoliikenne .

 C.

 6 71     Café Andelshandeln.

2 24     Café Furu.

   70     Café Hellas.

6 32     Café Lyra.

6 59     Café Novo.

6 55     Calamnius, A., forstmästare.

6 24     Cederberg, E., lääkäri läkare.

    67     Cederberg, 3.. ratam., banmäst.

6 07     Cederberg. T., kontorist.

             Centrallaget för Handelslagen i Finland m. b. t.:

5 23     — Kont., kolonial- och matvaruavdelning.

5 24     — Textil-, kortvaru och kontorsmaterialersavd.

5 25     — Järnvaruavdelning.

5 26     — Kontorsföreståndare.

3 55     — — privatbostad.

5 71     — Lager.

2 68     Centrum café, kahvila.

    26     Charme, hattuaitta, hattmagas.

    62     Ab. Chic Modeaffär.

   18     Corin. E., Hud-, skinn- & äggaffär.

   73     Cristoffersén. I., fröken.

 D.

 1 71     Dahlström. K. A., färgare, värj.

4 48     — villan, huvila.

3 78     Damfrisörska (Hanna Paatero, Östrakyrkog. 11).

5 34     De gamlas hem.

3 49     Diakonissan (L. Manelius).

4 62     Distriktsveterinär.

3 25     Djupsund, H, handelsresande.

4 62     Djurläkare, L. Laurell.

5 95     Djurläkare, John Morelius.

4 12     Domars, Edv.. handlande.

2 70     Drake, E. målarmästare, maalarimestari.

2 15     Droghandeln (Rehausen).

    51    Droghandeln (Wihlman).

2 22     Drätselkontoret.

 E.

5 09     Elba (Sevóns villa, Sevónin huvila).

             Elektricitetsverket:

    31    — kraftcentral & maskinmäst.

4 21     — verkstad & materialförråd.

5 42     — övermontören, privat (Vuorilehto).

             Elektriska affärer

5 48     Gamlakarleby Elektrotekniska byrå.

2 87     J. Rudbäck.

4 25     Snellman.

4 62     Eläinlääkäri L. Laurell.

5 95     Eläinlääkäri John Morelius.

3 35     Elokuvateatteri »Maxim».

   84     Emigrantkontoret (Saksa).

2 02     Enqvist, 0., kyrkväktare, kirkonvartija.

   79     Epidemisjukhuset.

3 37     Ericsson, Hilma, rouva, fru.

1 85     Eskelin, H., fröken, neiti.

5 79     Esko, L., suutari.

3 21     Eveli. K., huonekaluliike, möbelaffär .

3 77     Exportslakteriet.

 F.

 3 79     Fagerholm, V., handl., kaupp.

3 73     Ferm, O. E., likkistmagasin, ruumisarkkumakas.

3 10     Finnilä, A., hyrbil, vuokra-auto.

1 36     Finnilä, Carl, Aktiebolag, lager. tavaravarasto.

1 92     Finnilä, J., gårdsägare.

1 62     Finska folkskolan.

2 59     Finska Hud Ab.

5 51     Folkhälsan i Gamlakarlebynejden, rådgivningsstation.

1 22     Ford-automobilagenturen.

2 36     Fors. M. L., skrädderi,

2 86     Forsén, C. J., konsul, konsuli.

1 87     Forsnabba, J., leipuri, bagare.

2 07     — Savela but., Savelan puoti.

3 41     — korvmakeri, makkaratehd.

1 52     Forsström, K., stadsbygmästare, kaupunginrakennusmesi.

4 36     Franzén. E., handl., privat.

   39     Friis, Veljekset, Qy., (Konepaja, Ykspihlaja, Mek. verkstad, Yxpila).

   28     F. B. K:s hus.

1 28     F. B. K:s chef.

2 77     F. B. K:s chefssuppleant.

2 95     Frukt- & Delikatesaffär (Karlsson).

6 06     — (Schevelew).

6 18     — — (Kyrkbacken).

2 24     Furu S., café.

 G.

  Gamlakarleby Autocentral.

3 04     Gamlakarleby Andelshandel.

4 68     Gamlakarleby Beklädnadsaffär.

3 63     Gamlakarleby Bosättningsaffär.

    44     Gamilakarleby Bryggeri.

2 15     Gamlakarleby Droghandel.

5 48     Gamlakarleby Elektroniska byrå.

2 54     Gamlakarleby Fartygs Ab.

4 50     Gamlakarleby elvs Flottningsförening.

1 86     Gamlakarleby Fotografiatelier.

3 30     Gamlakarleby frö- & Blomsterhandel, (inneh. Wennholm & Håkansson).

             Gamlakarleby Handelsaktiebolag:

1 25      — chefen,

3 80      — kassa & bokföringen jämte personalen.

1 08     — magasinet.

             Gamlakarleby Kromläderfabrik:

    41     — kontoret.

3 65     — fabriken.

3 65     — tekniska ledaren.

4 05     Gamlakarleby landskommuns sparbank.

3 70     Gamlakarleby Partiaffär -Ab., kontor.

3 71     — lager.

4 80     Gamlakarleby Resandehem.

6 64     Gamlakarleby Skattenämnd.

1 44    Gamlakarleby kontor & snickeri.

2 99     Gamlakarleby Stensliperi Ab.

1 80     Gamlakarleby Sågbolag.

6 63     Gamlakarleby Trafikkontor.

5 34     Gamlas hem.

      4     Godsexpedition, för avgående gods.

4 35     Godsexpedition, för ankommande gods.

3 05     Godsmagasinet, publiktelefon.

5 08     Grahn, Vilh., kontorschef, konttoripäällikkö.

3 81     Gran, V., borgmäst., pormest.

   43     Ab. Granholm & Kåll, kontur.

   52     — lager.

1 63     Granholm, Lennart, handlande, privat.

4 70     Granholm, Uno, handl., privat.

6 47     Granlund, . H., apotekerska.

3 66     Grann, Birger, byggmästare.

4 43     Granroth, E., fru, rouva.

3 36     Grossistföreningens kontor.

2 46     Grönholm, E., matserv., ruokat.

5 00     Grönlund, H., remontverkstad, korjauspaja, privat, yksit.

4 55     Gustafsson, A., bageri, leipomo.

3 52     Gustafsson, K. J., handlande, kauppias.

5 14     -  villan, huvila, 2 ringa., 2 s.

   77     Gyllenberg, Alfr., bankdirektör.pankinjohtaja.

4 99     Gåsjärvi, Alfr., gårdsägare.

   96     Gästgiveriet.

 H.

 2 57    Haals. Hilma, fru, matkök, ruokakeittiö.

5 80    Haapala, H., liikemies.

3 19     Hackzell, A., villa.

4 29     Hackzell, Elsa H. S., fröken.

1 84     Haga, A., korvmak., makkarant.

4 91    Haga, A., korvfabr., makkarat.

5 45     Hagen, R., privat, yksit., hyrbil, vuokra-auto.

3 39     Haglund. H., handl., kaupp., privat, yksit.

3 99     Haglund, H. & C:o, manuf.- & kortvaruaff., kang.- ja lyhyttavarakauppa.

2 84     Hagström, Aug., te1efonmek., puhelinmek.

1 32     Hagström, A. L., privat, yksit.

1 42     Hagström, E.. arbetsledare.

1 32     Ab. Hagströms läderfabrik, nahkatehdas.

2 69     Hakala, H., kaupanhoit., handelsförest.

3 83     Hakalahden poliisivankila.

3 83     Hakalax polishäkte.

6 67     Hakola. E., asioimisto.

4 59     Hammaslääk., Lavander, Alli.

3 75     Ab. Handelskompaniet.

 69     Hanhisalo. L. ja F. toimittaja.

2 27     Hankkija.

6 75     — konttori.

1 24     Hannelin, B., accuschörska, kätilö.

4 61     Harju, V., liikemies.

2 73     Hartman, 0. 1.,. lager, varasto.

3 97     — lagerförv:, varastonh., privat, yksit.

3 33     Hassel, Markus.

3 22     Hassinen, H.. montör.

5 83     Hauki, F., affärsm., kauppias.

5 38     Hauki. V. hyrbil, vuokra-auto.

3 13     Haussen, E., bankdir.

2 77     Heidenberg, F., aff.man, liikem.

5 19     — villan.

2 04     Heidenberg, Unnila & C:o.

3 40     Heikkilä, L., peltiseppä.

   44     Heining, K., bryggmästare.

6 12     Heinonen, rakentaja ja sauna.

6 23     Heinonen & Uotila, virvoitusjuomatehdas.

2 71     Heiskala, J. K., opettaja.

1 47     Helén, Naima, accuschörska, kätilö.

   70     Hellas, kahvila, café.

4 07     Hellsten, Herman, affärsman.

3 28     Hellsten, M. A., sparb.kamr.

   57     Helminen, A., tullvaktmäst.

   80     Helsingfors Aktiebank, Helsingin Osakepankki, dir., johtokunta.

2 63     — expedition, toimisto.

3 18     Helsingfors Prima Beklädnadsaffär,

5 63     Hembageriet, Back & Enkvist.

      9     Henriksson, V., forstmast., mejsänhoitaja.

4 89     — villan, huvila.

2 75     Herlevi, M., rehtori, rektor.

   71     Hermanson, B., apotek, apteekki.

1 12     — apotekare, privat.

5 54     Hermanson, rådmanska.

6 27     Hermes, hotelli, hotell.

      9     Ab. Himango & Ylivieska.

4 40     Hoffstedt, E., affärsm., liikem.

5 20     Hoffstedt, K., läkare, — villan.

5 46     Holstius, I, agentur, välitysl.

5 64     Holmberg, F., fru.

5 61     Holmlund, K., gårdsägare.

3 15     Holmqvist, F.. prokurist.

4 85     — villan.

4 56     Holmqvist, M., jordbrukare.

2 66     Holmqvist. 0., jordbrukare.

    31     Holmström, H, maskinmäst.

3 57     Hongell, Ada, lektor.

5 10     — villan, huvila,

3 57     Hongell, Annie. bankprokurist.

2 14     Hongell. Alfr., handl., kaupp.

3 36     Hongell, Ernst, handl., kaupp.

4 81     — villan, huvila.

     8     Hongell. J. S., dir., joht., privatbostad, yksit.

5 15     — villan, huvila.

3 10     Hongell, V.. jordbrukare.

             Ab. Hud- & Skinnkompaniet:

2 37     — kontor, konttori.

    17    — direktion, johtokunta.

2 55     — lager, tavaravarasto.

2 43     Huhta, Alfr., kötth., lihak.

2 97     Oy. Huhtamäen Tehtaat, oma keskus.

6 08     Huhtaniemi, P., huonek.puus., möbelsnickare.

    93     Huima, Eero, yksityisasunto.

3 21     Huonekaluliike. K. Eveli.

4 28     Huttula. M., seppä.

6 78     Hyytiäinen. ajuri.

5 04     Häggblom, W., folkskollärare.

3 67     Häggkvist, H. J., folkskollärare.

3 63     Hällsten, A. V., bosättningsaff.

1 43     Hämelin, A.. kontorist.

4 03     Hästbacka, A., diverseh., sekatavarakauppa.

5 49     Högbacka, V., ingenjör, insin.

6 70     Höglund, A., bagare.

1 89     Höyrylaivakonttori, Otto Rodén & Son.

 I.

 1 70     Iisalmen Puutavara Oy.

2 93     Ikola, G., rustmästare.

1 30     Indola, J. G., byggmästare.

5 86     Isokangas, 0.., talonomistaja.

 J.

 3 51     Jacobson, Art,, handl,, kaupp.

3 82     Jacobson. Emil, jordbrukare.

3 06     Jacobson, Ernst, jordbrukare.

6 37     Jakobsson, A., åkare, ajuri.

3 64     Jalkanen, T., leipuri, bagare.

4 75     Joenpolvi, K., peltis., plåtsl.

4 22     Johansson, Alex., modeaffär, muotiliike.

2 74     Johansson, A., barberare, part.

5 69     Johnson, Alfr., snickare, puus.

6 79     Jokinen, F., kauppamatkust.

2 39     Jungsborg.

1 38     Juntunen, K., räätäli, skrädd.

6 48     Jylhä, E., iohtaja, yksit.

   36     Järnvägsstation.

5 62     Järnvägsrestauranten.

   35    Järvägsstationen i Yxpila.

4 30     Järvi, J., kansak.opettaja.

 K.

 5 37     Kaarlelan Kiviteollisuns.

    70    Kahvila Hellas.

3 54     Kaila, P. P., lakit. kand., varat.

4 84     — huvila.

4 00     Kallio, E., kauppias, yksit.as.

   99     Kallis. Bröder, ångsåg, höyrysaha.

   12     Kallis, E.. sågägare, privat.

2 89     Kallis, V., jordbrukare.

4 63     Kankkonen. K., handelsres.

1 82     Kansallis-Osake-Pankki.

1 86     — johtaja, direktör.

    71     Kanta-Apteekki.

4 48     Kantanen. V., suutari.

1 59     Kantola, J. V., kultas., guldsm.

6 00     — yksityisasunto.

             Kardfabriker, Karstatehtaat:

4 66     — Kotka, Lennart.

1 98     — Källström, Artur.

1 96    — Källström, Herman.

2 76     — Källström, Otto.

3 98     — Viklund, And.

5 37     Karleby Stendusrti.

1 51     Karlson. K., arbetsförman.

   14     Karlsson, O., banvakt., ratavartja.

1 05     Karlsson, V.. åkare, ajuri.

2 95     Karlsson. V., Frukt- & Delikatessaff., Herkku- ja Hedelmäkauppa.

3 62     Karlsson, Vikt., peltis., plåtsl.

6 54    Kasperson, E., privat, yksit.

1 39     Kauko. L., affärsm., liikemies.

5 84     Kaupungininsinööri.

2 30     Kauppahalli.

2 62     Kauppatorin Apteekki.

    59     Kaustar, V., hyrbil, vuokra-auto.

3 10     Kaustar bytelefon.

             Kauppiaitten Osakeyhtiö:

3 34     — konttori

1 10     — johtaja.

1 45     Kauppinen. Yrjö, maanvilj.

3 48     Kaupunninlääk. vastaanotto.

3 61     — huvila, villa.

5 28     Kaupungin puisto.

2 44     Kaupungin rak.ainevarasto.

2 41     Kaupungin rakennnskonttori.

2 21     Keith. I., sjuksk., sairaanhoit.

4 23     Keski-Pohjanmaan Invaliidikanslia.

   47     Keski-Pohjanmaau Kirjak.

             Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oy.:

1 37     — konttori ja kirjapaino.

6 13     — päätoim. ja taloudenhoit.

6 14     — toimitussihteeri.

 81    — päätoimittaia.. yksityinen.

   69     — toim. Hanhisalo, yksit.

2 00     Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseura.

6 25     — sihteeri.

              Keski-Pohjanmaan Osuuskauppa r.l., oma keskus:

 — Johtajat.

            — Rauta- ja lyhyttavaraosaston hoitaja.

 — Maatalousosaston hoitaja.

             — Vientiteurastamon ja makkaratehlaan hoitaja.

 — Kassa.

 — Kirjanpitäjät.

 — Sekatavaramyymälä.

 — Vaatetus- ja kangasrnyyfn.

             — Jalkinemyymälä.

             — Keski-Pohjanmaan Kirjak.

 — Varasto.

             — Lähettäjä.

3 77     — Makkaratehdas.

3 77     — Vientiteurastamo.

             — Hallimyymälä, kts. Kauppahalli.

 Keski-Pohjanmaan Osuuskauppa r.l., egen central:

 — Direktion.

  — Järn- och kortvaruavdelningens föreståndare.

 — Jordbruksavd. föreståndare.

 — Exportsiakteriets och korv- fabrikens föreståndare.

 — Kassa.

 — Bokförare.

 — Kolonial- o. järnvarubutik.

             — Tyg- och beklädfladsbutik.

 — Skobutik.

 Keski-Pohjanmaan Kirjak.

 — Lager.

 — Expeditör.

3 77     — Korvfabrik.

3 77     — Exportslakteri.

 — Butik i Saluhallen, se Saluhallen.

 Keski-Pohjanmaan Suojelusk. Piiriesikunta:

1 20     — Puhelinlinjat, oma keskus.

5 65     — —

5 65     — Piiripäällikkö.

 — Kansliapäällikkö.

 — I Sotilaohjaaja.

 — II Sotilasohjaaja.

 — III Sotilasohjaaja.

 — Valistusohjaaja.

            — Lääkintäohjaaja.

 — Asemestari.

 — Kauppavarasto.

             Keski-Pohjanmaan Suojelusk.Keskustalo:

6 55     — Piippo, H., piripäällikkö.

6 50     — Ravintola.

6 51     — Talonmies, U. Matkala.

6 46     Kinaret, V., ajuri, forman,

1 64     Kirjansitomo.

   19     Kirjapaino «Kokkola».

1 54     Kirkon sakaristo. :

6 38     Kivenheimo. H, kauppias.

1.53     Klemets, H, fru, rouva.

4 95     Klockars, F., järnvägstjänstem., rautatievirkamies.

   29     Knape, Ernst V., doktor.

3 86     Kniv, fl., café, kahvila.

1 61     Kokko O)y

6 62     Kokkolan Autokeskus.

4 50     Kokkolanjoen Uittoyhdistys.

             Kokkolan Kauppaosakeyhtiö:

1 25     — johtaja.

3 80     — kassa ja kirjanpitäjä sekä henkilökunta.

1 08     — tavaravarasto.

5 59     Kokkolan Kirja- ja Paperikauppa, K. E. Mäntysaari.

 19     »Kokkolan» kirjapaino.

 —kirjansitomo.

1 64     — toimitus.

1 53     — Hj. Räisänen.

2 99     Kokkolan Kivihiomo Oy.

             Oy. Kokkolan Krominahkatehdas:

    41     — konttorj.

3 65     — tehdas.

3 65     — teknillinen johtaja.

4 80     Kokkolan Matkustajakoti.

   44     Kokkolan Panimo.

2 15     Kokkolan Rohdoskauppa.

3 30     Kokkolan Siemen- ja Kukkakauppa, omist. Wennholm & Håkansson.

2 28     Kokkolan Suojeluskunta.

5 48     Kokkolan Sähköteknillinen toimisto.

3 63     Kokkolan Taloustarpeidenkauppa.

3 70     Kokkolan Tukkukauppa Oy., konttori.

 71     — tavaravarasto.

4 88     Kokkolan Vaatekauppa.

1 88     Kokkolan Valokuvaarno.

4 65     Kolam A., jordbr. 2 ringn.

2 88     Kolanen, E., kaupp., handi.

2 50     Kolisto. F., kelloseppä, urmak.

6 22     Koippanen, M., neiti.

3 90     Kommunalhemmet.

4 39     Komsi, .J, matkatark., reseinsp.

4 39     Komsi, Toivo J., varat., viceh.

4 49     Korhonen, Artur. konttoristi.

6 01     Korjauspaja, A. Ödner.

5 00     Korjauspaja, Grönlund.

5 01     Korkeamäki, sekatvarak.

4 47     Korp. Matts, jordbrukare.

5 07     Korpela, L., artist, taidemaal.

5 98     Korpela, R., työnjohtaja.

5 40     Kortela, M., johtaja.

5 44     Kotila, 5., maanviljelijä.

5 63     Kotileipomo, Back & Enkvist.

5 81     Kotka. E., affärsman.

1 01     Kotka, F., café, kahvila.

4 66     Kotka, Lennart, kardfabrik, karstatehdas.

    97     Kotkamaa, Alex, handl., kaupp.

1 73     Krohn, K., kontorist.

1 78     Krokfors, T., handelsbitr.

   10     Krook, Tor, pastor.

             Ab. Kromläderfabriken:

    41     — kontoret, konttori.

3 65     — fabriken, tehdas.

3 65     — tekn, ledaren, tekn. johtaja.

2 56     Kronqvist, Axel, provisor.

2 16     Kronqvist, J.

3 30     Kukkakauppa.

    86     Kukka- ja Siemenkauppa, Uusi.

3 50     Kulenius, M. E. folkskollär., kansak.op., red., toimitt.

5 14     — villan. huvila.

5 69     Kuli, Olivia, farmaceut.

 79     Kulkutautisairaala,

3 90     Kunnalliskoti.

3 55     Kurkela, J.H.., kontt.hoit., kontorsförest., yks.as., priv.bost

1 68     Kurtén, J., entrepr., urakoits.

5 41     Kurtén, ,Justus, kontorist.

5 32     Kurtén, T., handelsbiträde,

4 72     Kuusela, M.. poliisi.

2 51     Kvikant bytelefon.

4 52     Kyllönen, E.. johtaja, direktör.

5 17     — huvila, villan.

    74     Kylpylaitos.

3 14     Kynell, H.. jordbr., maanvilj.

1 54     Kyrkan, sakristian.

5 21     Kyröjärvi, V.. pastori.

3 11     Kåla, Alex., byggm., rak.mest.

5 87     Kåla. F., hyrbil, vuokra-auto.

3 85     Käla, S., snickeri och hyvleri.

3 78     Kähertäjä. Hanna Paatero.

4 69     Källström, H, villa.

2 82     Källsröm, K. L., handelsförest.

485     — villan, huvila. 2 ringn., 2 s.

 L.

 2 52     Lagerström, E., affärsman

3 03     Lahnakoski central, keskus.

3 74     Lampo, Irja, konttoristi.

3 74     Lampo, T., kirkkoherran rouva.

3 76     Lantz. J., korvmakare, privat.

1 18     Lassila, N., fru, rouva.

    82     Lastuvillatehdas, Wol Wool Limited:

4 59     Lavander, Alli, hammaslääk.

6 56     Lax, E.

   20     Lehmuskoski, Y., metsäpääll.

4 23     Lehtinen, H., opettajatar.

1 99     Lehtinen, O., nuohooja, sotare.

5 43     Lehtonen, S.. kassanhoitajatar.

4 04     Lennätinkonttori.

   75     Libeckska sjukhuset, Libeckin sairaala.

1 50     Liimatta. M.. prokuristi.

 94     Oy. Liittopankki. johtokunta.

2 78     — toimisto.

2 81     Likkistfabrik. Mäki, G. A.

3 73     Likkistmagasin, inneh. O. E. Ferm.

2 25     Lillhonga, ,L, jordbr., maanvilj.

2 25     Lillhonga (Rimme).

4 65     Lillhonga, V. jordbrukare.

4 83     Lindell, V., lots.

6 46     Lindh, A., polismäst., privat.

1 34     Lindström, C.. stadsträdgårdsmäst., kaup. puutarh.

2 49     Lundell, J.E., järnv.tjänstem.

3 02     Lundqvist, B., mjölkbutik, maitokauppa.

1 33     Lybäck, J. A., direktor cantus.

6 32     Lyra. café, kahvila.

1 28     Löfman, E., F. B. K:s chef, V. P. K:n päällikkö.

 M.

1 40     Majabacka, V. affärsman.

2 97     Makeistukku Oy,.

3 49     Manelius, L., diakonissa.

1 48     Mannil, K. F., lagman, laamanni.

1 00    Manninen, M. G, ins., ing.

6 52     Martin, K. W., skom., suutari.

   93     Martta. matkustajakoti.

2 17     Marttila, O., huonekaluliike, möbelaffär.

2 44     Materialgården. Matkustajakodit:

   96     — Andrea; Ventjärvi.

6 27     — Hermes Resandehem.

4 80     — Kokkolan matkustajakoti.

 93     — Martta matkustajakoti, E. Huima.

5 50     — Skandia, Sabel.

5 55     Mattbäcks möbelsnickeri, huonekalulehdas.

   78     Mattila, Eliel, konttori.

6 58     — yksit.

2 47     Mattila, 3., kauppias, yksit.

4 45     Mattila & Kotkamaa, nahkak.

 Mattson, V., hud- & skinnaffär, vuota- ja nahkaliike:

2 34     — kontor, konttori.

2 34     — privat, yksit. 2 ringn., 2 s.

5 30     — villa, huvila,

2 45     Mattsson. G, A., färg- & tapeth.

1 46     Mattsson, Hugo, lastbil, kuorma-auto.

3 16     Mattsson, S., hyrbil, vuokra-auto.

4 47     Mattsson. V., lots.

    54     Mattsson, Viktor, aff.m., liikem.

1 65     Mejeriet, meijeri.

    91     Mejeriskolan.

1 31     Mellanskolan.

  
64     Mellberg, N. kyrkoherdska, kirkkoherran leski,

2 40     Mercurius, café, kahvila.

4 08     Merikallio, J., maalari, målare.

6 38     Meriläinen, J., maalari, målare.

1 76     Mether, A. O., ingeniör, insin.

3 01     Modeaffär, Alex. Johansson.

1 17     Monsen, H., fil, magister.

5 95     Morelius, John. veterinär, eläinlääkäri.

4 22     Muotiliike, Alex. Johansson.

4 14     Mustakari segelpaviljong.

5 05     Mustonen, B.. lehtori, lektor.

2 90     Mustonen, K.. pastori, pastor.

1 58     Myrén. O., provincialläkare, piirilääkäri.

5 11     — villan, huvila.

4 73     Mäkelä, J., tilanomist.

   92     Mäkelä, M., nahkaliike.

2 81     Mäki, G. A., likkistfabrik.

5 59     Mäntysaari, K. E., Kokkolan Kirja- ja Paperikauppa.

2 80     Mäntysaari, Otto, joht., dir., yksit., privat.

2 83     Möller, A. V., hovslageri, kengityslaitos.

2 12     Möller, Alfr., gårdsäg., tal.om.

5 89     Möller. A., polis.

 
N.

 
3 78     Naiskehärtäjä, Hanna Paatero.

   60     Neunstedt. F. V., prost, rovasti.

1 79     Neunstedt, R. F., läkare, lääk.

6 77     villa.

1 74     Niemi. O.. kultas., guldsmed.

6 66     — yksit., privat.

   13     Niemelä, J.. kengitysl., hovsl.

5 94     Nobel Standard, petroleum.

6 26     Nokela, H., kauppa.

6 10     Nordbäck, Art., kontorist.

 63     Ab. Nordiska Föreningsbanken.

1 57     — interurbana.

6 29     Nordiska Trävaru Exp. Ab.

1 29     Nordman, O., tandläk., hamrnaslääkäri.

2 38     Nordström, S., privatbostad, yksityisasunto.

5 37     — fabriken, tehdas.

5 92    Norrgård, A., gårdsägare.

   86     Nya Frö- & Blomsterhandeln.

4 37     Nya Hembageriet.

6 09     Nyberg, Alex., privat.

1 22     Nyberg, Bröder. Ford-auto.

4 44     Nyberg, E., arbetsförman, työnjohtaja.

4 96     Nybergh, V., stationsinsp., asemapäällikkö.

4 82     — villan, huvila.

6 21     Nybergk, R., kanslist.

6 16     Nygård. E., gårdsägare.

 23     Ab. H. Nylund Oy., tvättbräds& skaftfabr., pesulauta- ja varsitehdas.

5 35     Nylund, H., direktör, privat.

4 38     Nylund, J, privat.

6 39     Nylund. Viljo, viceh., varat.

5 90     Nyström, E.. affärsm., liikem.

6 19     Nyqvist, Heifrid, lärarinna.

2 99     Närvilä folkskola.

 O.

5 78     Ojala, K., liikemies.

8 04     Ojanen. Jalmari, kansliapääll.

1 94     Orell, V., maalari, målare.

320     Oy. Oskar Aalto, kivihiomo ja rakennusk.

            Osakeyhtiö Alf r. Björklund:

   38     — Björklund. G, konsuli.

4 58     — Kyllönen, E., johtaja.

4 53     — varasto ja matkustajat.

   48     — myymälä.

            Oy. Alfr. Björklundin Rautakauppa:

2 33     — konttori.

1 27     — myymälä.

4 10     — tukkuosasto.

2 11     — makasiini.

   62     Oy. Chic, muoikauppa.

1 36     Oy. Carl Finnilä Ab., lager, tavaravarasto.

    43     Oy. Granholm & Kåll, konttori,

 52     — varasto.

1 32     Oy. A. L. Hagström. nahkat.

 9     Oy. Himango & Ylivieska.

2 97     Oy. Huhtamäen Tehtaat.

3 75     Oy. Kauppakomppania.

1 61     Oy. Kokko.

 Oy. Kokkolan Krominahkatehdas:

    41     — konttori.

 3 65     — tehdas.

3 65     — tekniillinen johtaja.

   94     Oy. Liittopankki, johtokunta.

2 78     — toimisto.

 23     Oy. H. Nylund, pesulauta- ja varsitehdas.

    63     Oy. Pohjoismaiden Yhdyspankki.

1 57     — kaupunkienvälinen.

             Oy. Otto Rodén:

1 89     — konttori.

6 30 — Ykspihiaja.

2 87     Oy. J. Ruilbäck. polkupyörä-, sähkö- ja urheiluliike,

6 28     — korjauspaja.

2 01     Oy. Alex Slotte, tukkuliike.

 Oy. Vuota. & Nahkakomppania:

2 37     — konttori.

 17     — johtokunta.

2 55     — tavaravarasto.

    82     Oy. Wood-Wool Ltd.

            Osuuskauppa r.l., oma keskus:

 — Johtajat.

 — Rauta- ja lyhyttavaraosaston hoitaja.

 — Maatalousosaston hoitaja.

 — Vientiteurastamon ja makkaratehtaan hoitaja.

             — Kassa.

             — Kirjanpitäjät.

             — Sekatavaramyymälä.

             — Vaatetus- ja kangasmyym.

             — Jalkinemyymälä.

             — Keski-Pohjanmaan Kirjak.

             — Varasto.

 — Lähettäjä.

3 77     — Makkaratehdas.

3 77     — Vientiteurastamo.

 — Hallimyymälä, kts. Kauppahalli.

             Osuuskauppa r.l., egen central:

 — Direktion.

 — Järn- och kortvaruavdelningens föreståndare.

 — Jordbruksavd. föreståndare.

             — Exportslakteriets och korvfabriken förest.

 — Kassa.

 — Bokförare.

 — Kolonial- o. järnvarubutik.

             — Tyg- och beklädnadsbutik.

 — Skobutik.

 — Keski-Pohjanmaan Kirjak.

             — Lager.

 — Expeditör.

3 77     — Korvfabrik.

3 77     — Exportslakteri.

 — Butik i Saluhallen, se Saluhallen.

6 68     Osunsliike Warma.

             Oy. Yhtyneet Sahat:

4 90     — konttori.

4 51     — Ykspihlajan Saha.

 P.

3 78     Paatero, Hanna, naiskampaamo, damfrisörska:

5 67     Paatero, K., parturi, barberare.

    57     Packhuset, pakkahuone.

3 72    Palén, bromsare, jarrumies.

5 76     Pallas. E., tierak.mest., vägbyggnadsmästare.

6 27     Palmros, A.. kaptenska.

3 88     Palo, Emil, talonomistaja.

 28     Palokunnantalo.

 Palolailos:

    42     — palomestari, yksit.asunto.

4 19     — — huvila.

2 93     — paloasema, seisova vahti.

2 93     — Ikola, G. varusmestari.

2 93     — palotorni, paloas. kautta.

    44     Panimo, konttori.

2 73     Pargas kalkbergs Ab.

5 28     Parken.

    50     Parturi, Blomstrand.

3 78     Parturi, Paatero, Hanna.

5 67     Parturi, Paatero, K.

2 74     Parturi, Johansson.

3 38     Patrikainen, J.

3 09     Pauligs kontor.

4 17     — magasin.

3 48     Peder, Hj., stadsi., kaup.lääk.

3 61     — villan, huvila.

3 47     Pelo, Herman, kaupp., handl.

5 43     Pernu, Helmi, konttoristi.

5 67     Perukmakare, Paatero, K.

5 96     Perämäki, O., autoliikenne.

5 65     Piippo, H., piiripäällikkö.

2 08     Pitwood Ab.

    39     Pohjanmaan Insinööritoimisto.

 Pohjanmaan Kauppiaiden Oy.:

5 27     — Makasiini.

6 43     — Myyntiosasto.

6 42     — Johtaja.

2 80     — — yksit.

 — — kesäas. Ykspihlaja 11.

    39    Pohjanmaan Myllynkivitehdas.

    39    Pohjanpalo, J., teht., fabrikör.

2 20     Pohjanpalo. Lydia, rouva, fru.

    39     Pohjanpalo, Soini, insinööri.

6 30     Pohjoism. Yhdyspankki.

1 57     — kaupunkienvälinen.

             Poliskammaren, Poliisikamari:

2 58     — kansliet öppet kl. 10—15, kanslia auki klo 10—15.

    21     — detekt. avd, samt polisens dejour öppet dygnet om. Etsivä osasto .sekä poliisivahti     

             Auki koko vuorokauden.

6 40     — Poliskommiss. Lindh, priv., Poliisikomisarius, yksit.

1 13     Polso, O.. vuokra-auto.

3 89     Porko, Alfr., konttoristi.

4 11     Porko. J., kaupanjohtaja.

1 23     Porko. K, E.. elektrisk mangel.

5 99     Portin O., lektor.

    49    Postkontoret, postikonttori.

2 19     Prepula. M. rouva.

2 53     Prest, R., handl., kauppias.

6 78     Prest. R., handarbetsaffär.

6 74     Procope, Bruno.

    60     Prostgården.

3 96     Puhakka. M., kaupp., handl., yksit., privat.

 Puhelinosakeyhtiö:

 8     — kontt. ja joht. J. S. Hongell.

5 15     — kesäasunto.

1 85     — keskuksenjohtajatar Hilma Eskelin, yksit.

3 00     — puhelinverstaa ja vikakontt.

    32    — mekanikko W. Wickströrn.

   33    — mekanikko F. Wickströrn.

5 28     Puisto.

4 14     Purjehduspaviljonki.

6 44     Päkäri. Bruno, leipomo, bageri.


R.

 61       Raatihuone.

2 22     Rahatoiinikonttori.

2 41     Rakennuskonttori.

 50     Rakstuga, parturi, Blomstrand.

2 74     — Johansson.

3 78     — Paatero.

4 67     Rasmus. H., överkonstapel, ylikonstaapeli.

5 74     Rasmus, J.A.. (Savela).

2 42     Rasmus, N., gårdsäg.. talonom.

2 18     Rauhala, P. H., montör, montt.

 36     Rautatieasema.

 35     Rantatieasema, (Ykspihlaja).

 62     Rautatien ravintola.

2 31     Rechardt, F., accuschörska, kät.

    87     von Rehausen, Å., privat, yksit.

5 00      Remontverkstad (Grönlund).

6 01      Remontverkstad (A. Ödner).

4 20      Renlnnd, Gösta, plåtsl., peltis.

5 39      Renlund, Hugo, plåtsi., peltis.

              Resandehem:

    96   — Andrea, Ventjärvi.

4 80     — Gamlakarleby Resandehem.

6 27     — Hermes.

 93     — Martta Resandehem E. Huima.

5 50     — Skandia, Sabel.

2 05     »Rex» ekiperingsaffär, vaatetusliike.

      6     Rikscentralen.

 7    —

1 09    —

    48    —

2 64    —

2 25     Rimme, Lillhonga.

6 36     Ab. Otto Rodén: Ångbåtskontor, Yxpila.

1 89     — kontor.

    45     —

5 03     — Rodén, A., konsul, konsuli, privat, yksit.

4 06     — villan, huvila.

2 15     Rohdoskauppa, Rehausen.

   51     Rohdoskauppa, Wihlman.

4 27     Roiha, M., puuseppä, snickare.

5 88     Roikola, bageri, leipomo.

2 68     Romar, W., matserv., ruokat.

4 92     Roos, S., tandläkare, hammasl.

 60     Rovastin virkatalo.

2 54     Rudbäck, Alex., trävaruaffär, puutavaraliike.

             Ab. J. Rudbäck Oy., velociped-, sport- och elektrisk affär,

             polkupyörä-, urheilu- ja sähköliike.

2 87     — kontor, konttori.

6 28     — verkstad, korjauspaja.

   58     — Rudbäck, E., privat, yksit.

2 10     Ruotsalajnen kansakouln.

1 31     — yhteiskoulu.

3 73     Ruumisarkkumakasiini, omist. O. E. Ferm.

1 53     Räisänen, Hj., toirnittaja.

6 11     Ränsi, T., aluepäällikkö.

6 34     Rytioja. E., kuorma-auto, lastb.

    61    Rådhuset.

 S.

 5 50     Sabel. Wilh., resandehemn, matkustajakoti.

1 75     Saima. matservering, ruokala.

    75     Sairaala.

2 21     Sairaanhoitajatar, Keith, I.

1 54     Sakristian, Kirkon sakaristo.

 84     Saksa, G., emigrantkontor, siitolaiskonttori.

3 44     Salin, Joh., arbetsledare.

2 30     Saluhallen.

5 02     Sammallahti, H.. opettaja.

 Sampo Kansalliskauppa Oy.:

4 26     — johtaja.

4 78     — konttori.

5 29     — rnakasiini.

5 06     Sandbacka, And., kyrkoherde, kirkkoherra.

     2     Sandbacka, J. E., dir., joht.

5 12     — villan, huvila.

1 88     Sandelin, A., fröken, fotografiat., valokuvaamo.

4 74     — privat, yksit.

3 97     Sandkvist, S., lagerförvaltare,

4 76     Sandqvist, J., direktör, johtaja.

    66     Sandqvist, N.. rådman, raatim.

6 69     Sandström, G., ing.

4 34     Sandström, H., arbetsledare.

5 47     Sandström, J., järnvägsrman.

 Sanomalehti Oy. »Kokkola»:

   19    — konttori, kirjapaino, sitomo.

1 64     — toimitus.

1 53     — toimitt. Hj. Räisänen, yksit.

3 74     — konttoristi Irja Lampo, yks.

3 84     Sarén. Augusta, matservering.

5 74     Sauna, J. A. Rasmus.

   74     Saunalaitos.

3 29     Savela.H., doktor.

6 17     Savolainen, H., työmies.

1 91     Schauman, Hauki & Möllers.

6 18     Schevelew, A.. butik.

6 06     Schevelew, M. A., Herkku- ja Hedelmäkauppa, Frukt- och Delikatesshandel.

2 67     Selin, H., bankdirektör, privat.

5 75     Selin, Rainer, vicehär.h., varat.

4 09     Seurahuone, oma keskus.

   16     —

3 87     Seuraklubi.

   30     Sevon; V., stadsk., kaup. kamr.

5 09     — villan, huvila.

1 06     Shelvgren, E., hyrbil, vuokra-auto.

 84     Siirtolaiskonttori, Saksa.

   56     Silén. A., urmakare, kellos.

2 79     Simell, E., tyg- & sytillbehörsaffär, kangas- ja koruomp. L.

4 54     Singer Sewing Machine Company.

    75     Sjukhuset.

2 21     Sjuksköterska, Keith, I.

1 95     Sjögren, Emil. Bok & Sakförare.

5 50     Skandia resandehem,  Skandia matkustajakoti.

             Skinncompaniet:

2 37     — kontor.

   17     — direktion.

2 55     rnagasin.

1 60     Skjutbanan.

2 92     Skogman. Hj, glasmäst., lasim.

5 66     Skrabb, Artur, byggmästare, rakennusmestari.

5 70     Skyddskårsgården, vaktmäst.

3 56     Skyddskårsstaben.

2 01     Ab. Alex Slotte. partiaffär, tukkukauppa.

4 64     Slotte. A., privat, yksit.

5 16     — villan, huvila.

   89     Slotte, Hj., försäkringskontor.

   89     — sundhetsinsp., terveydenhoitotark.

5 16     — villan, huvila, 2 ringn, 2 s.

4 60     Slotte, Herman, handl., kaupp.

   76     Slotte, M. A.. sko- & läderhandel, kenkä- ja nahkakauppa.

4 79     Slotte. Otto, affärsman, privat.

2 29     Smedlund, Y., konsul.

5 72     Smeds, A., lektor.

   25     Smith, H.

4 25     Snellmans Elektr. affär.

4 25     Snellmanin Sähköliike.

   55     Sparbanken.

2 41     Stadens byggnadskontor.

2 44     Stadens materialgård.

   15     Stadsfiskalen, Backlund, yksit.

6 65     Stadsfogdekontoret.

    34     Stadsfullmäktiges kansli.

5 84     Stadsingeniören.

3 48     Stadsläkarens mottagning.

3 61     — villan, huvila.

4 09     Societetshuset, egen central.

   16     —

2 48     Storfors, Gkby elvs flottn. för.

1 26     Storträsk, J., gårdsägare.

3 90     Storträsk kommunalhem.

2 26     Stenhagen, F., telegraf revisor.

5 22     — villan, huvila.

3 07     Strang. A., jordbruk., maanv.

4 31     Ström, H., työnjohtaja.

6 45     Sund. Viktor, åkare, ajuri.

1 49     Sundblad, O. E., dir. cantus.

6 57     Sundell. H.. porslinsaffär.

4 15     Sundqvist, A., lotsålderman,

1 93     Sundqvist H. F., hyrbil.

3 91     Sundqvist, L., tullförvaltare, tullinhoitaja.

6 31     Sundqvist Osvald, kontorist.

6 53     Sundström, .J., handelsresande, kauppamatk.

2 35     Sundström, R. A., handlande, kauppias.

5 70     Suojeluskunnan talo, talonm.

1 20     Suojeluskunta. Piiriesikunta.

1 62     Suomalainen Kansakoulu.

1 83     Suomalainen Työväentalo.

 85     Suomalainen Yhteislyseo.

            Suomen Osuuskauppojen Reskuskunta r.L:

5 23     — konttori, ruoka- ja siirtomaatavaraosasto.

5 24     — teoll.. lyh.tav.- ja kontt. tarpeid. osasto.

5 25     — rautatavaraosasto.

5 26     — konttorinhoitaja.

3 55     — — yksityisasunto.

5 71     — varasto.

2 59     Suomen Vuota Oy.

1 11     Svenska Arbetarföreningen.

 53     Svenska Finlands Lantmannabank Ab.

2 10     Svenska Folkskolan.

4 29     Svenska Förberedande skolan.

1 31     Svenska Samskolan.

1 97     Svenska Samskolans elevhem.

2 91     Sydänoja, S., kauppias.

1 04     Synnytyslailos.

             Sähkölaitos:

 31     — voimakeskus ja konemest.

4 21     — korjaamo ja tavaravarasto.

5 42     — ylimonttööri, yksityisas.

             Sähköliikkeilä;

5 48     — Kokkolan Sähkötekn. toim.

4 25     — Snellmanin.

2 87     — Oy. J. Rudbäck.

3 87     Sällskapaklubben.

   55     Säästöpankki.

5 36     Södergård. Aug., hyrbil, vuokra-auto.

3 12     Söderström, O., Broända.

 T.

6 15     Taka1a L., kenkäkauppa skohandel.

4 59    Tandläkare, Lavander, Alli.

2 45     Tapet. & Färghandel.

2 45     Tapetti. ja Värikauppa.

5 31     Tapiolinna, V. L., tarkastaja.

 4     Tavaratoimisto, menevää.

4 35     Tavaratoimisto, tulevaa.

3 43     Teir, Frans, bankdir., pankinj.

             Telefonbolaget:

      8     — kontoret och direktören J.S. Hongell.

5 15     — sommarbostad 1/6—30/8.

1 85     — föreståndarinnan Hilma Eskelin, privat.

3 00     — telefonverkstad och felkont.

   32     — W. Wickström, telefonmek.

   33     — F. Wickström, telefonmek.

4 04     Telegrafkontoret.

 89     Terveydenhoidontarkastaja.

4 02     Thorström, Alfr., affärsman.

4 02     Thorström, Edit, accuschörska, kätilö.

             Tidnings Ab. »Kokkola»:

 19     — kontor, tryckeri, bokbinderi.

1 64     — redaktion.

1 53     — redaktör Hj. Räisänen, priv.

3 74     — kontorist. Irja Lampo, priv.

2 23     Tilus, kauppias, yksityisas.

4 41     Toivonen F., kauppias.

  1     Tullkammaren. tullikamari.

   82     Tomola, Aarne ins., tekn. joht.

 U.

  94     Ab. Unionbanken, dir., johtok.

2 78     — expedition, toimisto.

2 06     Uunila, Art., fil, mag.

4 18     — villan, huvila.

6 05     Uunila, Hellin, kontt., kontorist.

4 37     Uusi kotileipomo.

  86     Uusi Kukka- ja Siemenkauppa.

 W.

5 58     Waahtoniemi, J. W., kauppam.

2 98    Waasan läänin sos.-dem. piirikanslia.

5 93     Wahlsberg. F. läsksdrycksfabr.

4 97     Wainio, E., sähkömonttööri.

    81     Wallenius, E., toimittaja.

4 50     Wallin, Georg O., forstm., metsänhoit.

4 86     Wallin. O., fru, rouva, villan, huvila.

6 25     Walpola, J., agronoomi.

    34     Waltuuston kanslia.

5 34     Vanhainkoti.

6 61     Wantunen, K. E., korjauspaja.

1 28     Wapaaehioisen palokunnan päällikkö.

 28     — palokunnantalo.

2 77     — varapäällikkö.

2 61     Warg, T., café, kahvila.

3 69     Warila, E., café, kahvila.

3 46     Warjonheimo, D., räät., skrädd.

5 77     Wasenius, E., trävaruaffär.

2 13     Wattentaget, vedenottopaikka.

2 99     Wedenberg, G., folkskollärare.

    39     Weljekset Friis Oy., Konepaja, Ykspihlaja, Mek. verkstad, Yxpila.

1 16     Wenelius, A., fröken, privat.

4 33     Wenelius, E. kronolänsman, nimismies.

   55     Wenelius. J. A., järnvägsbokh., raut. kirjuri.

5 18     — villan, huvila.

3 30     Wennholm & Håkansson, priv.

5 91     Wennman, T., hyrbil, vuokraauto.

2 62     Wennonen. V., apot., apteekki.

3 93     — privat, yksit.

    96     Wentjärvi, E., resandehem, matkustajakoti.

6 41     Wesaari, A., korjauspaja, remontverkstad.

1 81     Wewar, V., affärsm., liikemies.

4 93     — villan, huvila.

6 35     Wickberg, H., XIII skyddskårskretsen.

5 84     Wickström, A., stadsingeniör.

 33       Wickström, F., tel. mekan.

    32    Wickström. W., tel. mekan., puhelinmek.

3 26    Wihlman, B., kontorist, privat.

   51     Wihlmans droghandel, rohdosk.

4 16     Wiik, H., affärsman, liikemies.

5 85     Wiik, Joel, liikemies.

    42     Wiklund, A., handl., kauppias..

3 95     — privat, yksit.

3 98     Wiklund, Anders, lokomotivf., veturinkulj.

4 01     Wiklund. M., jordbrukare.

 42     Wiklund. V., prok., brandmäst., palomest.

4 19     — villan, huvila,

5 57     Wisur, M, jordbrukare.

5 53     Witick, H., bankdir., pankinj.

4 55     Witick, N.

   58     Witick, W., hyrbil, vuokra-auto.

2 51     Witting. L., musiker, musikkeri. 2 ringn., 2 soitt.

    82     Oy. Wood-Wol Ltd.

5 74     Wuokra.auto,

3 32     Wuori, iL, toim. johtaja.

5 42     Wuorilehto, A., ylimonttööri.

4 94     Wuorinen, A., huvila, villan.

4 57     Wuorinen, L., kultaseppä.

1 66     Wähä.Erkkilä, Juho, pankinj.

 Oy. Vuota. & Nahkakomppania:

    17     — johtokunta.

2 37     — konttori.

2 55     — tavaravarasto.

 Y.

 85     Yhteislyseo, suomalainen.

 Yhtyneet Sahat Oy.:

4 90     — Konttori.

4 51     — Ykspihlajan Saha.

   35     Ykspihlajan rautatieasema.

 35     Yxpila järnvägsstation.

Å.

 4 42    Åkerberg, H., telegr., sähkött.

1 15     Åkerman, A. J., byggmästare, rakennusmestari

1 89    Ångbåtskontoret. Otto Rodén & Son.

3 09     Åsmus, O., handl., kaupp., priv.

3 66     Åsmus, O., div. handel; sekat. kauppa.

2 96     Åström, E., handl., kauppias.

2 85     — privat, yksit.

3 19     — villan, huvila, 2 ringn., 2 s.

2 60     Åström, Senne, café, kahvila.

 Ö.

6 01     Ödner, Alfr., remontverkstad, korjauspaja.

1 03     Österbacka, A., trädgårdsmästare, puutarhuri.

   38     Österbottningens tryckeri, kirjapaino.

3 50     — redaktion, toimitus.

 

 

Senast uppdaterad 2005-09-21 09:07
 
 
Top! Top!