www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Orientalisten Henrik Brenner från Kronoby
Skrivet av -   
2006-08-13 23:00
Orientalisten Henrik Brenner från Kronoby

Brenner, Henrik, orientalist. Född i Kronoby socken i Österbotten d. 13 sept. 1669.
Föräldrar: Jakob Henriksson Brenner och Brita Mårtensdotter Gammal.

Vid Uppsala universitet, där B. promoverades till filosofie magister 1691, hade han gjort sig känd för så ovanliga kunskaper i de österländska språken, att han 1697 utsågs att som biträde åtfölja ambassadören L. Fabricius på hans beskickning till Persien. Kvarlämnad där, för att efter ett par år medfölja den persiska legaten Sarug Khan-Beg på hans beskickning till Sverige, gjorde han sig ännu mer förtrogen med Österlandets språkidiom samt förskaffade sig en mängd sällsynta handskrifter i armeniska, persiska och georgianska historien. Då de resande, på väg till Sverige, 1700 inkommit i Ryssland, var freden bruten mellan de båda rikena, hvarför B., som antogs medföra politiska underrättelser, blef gripen i Moskwa och kvarhållen
i tjugutvå år. Slutligen återkommen till fäderneslandet, utnämndes han 1724 till k. bibliotekarie. Död d. 29 aug. 1732.

Herman Hofberg, Svenskt biografiskt handlexikon (1906)
Volym 1, s. 138


BRENNER, (Henry,) a learned Swede, born at Kronoby, in West Bothnia, in 1669. In 1697 he was ordered by Charles XI. to accompany Fabricius, the Swedish ambassador, to Persia; but, in consequence of the war which broke out between his own country and Russia, as he was returning, he was arrested at Moscow, by order of Peter I. He relieved the tedium of captivity by translating into Latin, the History of Armenia, by Moses Coronensis, with notes, which he published at Stockholm, in 1723, in 4to. He bad been appointed, two years before, on his return, to the office of librarian of the royal library in that city. Brenner also wrote, in the Swedish language, an account of the expedition of Peter I. against Persia, and a statement of the motives that led to it. He has also annexed to a work, entitled, Memorabilia Partes Orientates Asiae, a correct Chart of the Caspian Sea, and of the river Daria, supposed by him to be the Yaxartes of the ancients. He died in 1732.

Hugh James Rose, A New General Biographical Dictionary (1857)
Volume 1, p. 36
Senast uppdaterad 2006-08-17 16:18
 
 
Top! Top!