www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Bröllopsuppträden (Nerpes,Teerijärwi,Mustasaari)
Skrivet av Åbo Underrättelser   
2007-07-15 08:43

Så skrevs det i Åbo Underrättelser nr 112 / 25.07.1872.

 

Bröllopsuppträden.

Wid ett bröllop i Öfwerträsk by i Nerpes den 21 juni slog bondesonen Johan Sandbacka med en tre alnar lång stång illa, dock icke lifsfarligt, bonden Anders Henrik Bodbacka i hufvudet. – Det wilda uppträdet lärer dock icke alltför myckt ha stört bröllopsglädjen.

Wid ett samma dag, den 21 sistl. juni, hållet bröllop å Dahlwik hemman i Teerijärwi har bondesonen Jakob Lassila med knif tilldelt bondesonen Matts Storbacka ett så swårt sår, att Storbacka i följd deraf den 1 i denna månad aflidit.

Den 7 dennes firades ett bröllop i Thölby i Mustasaari. Efter slutad festmåltid skulle gästernas hästar ridas ut till en beteshage. Bland de ynglingar, whilka täflade att wara de främsta i denna ridt, war en ung bondeson Aug. Påfs, som kastade sig upp på en yster trafware och sprängde i sporrsträck af utåt wägen. Där möttes han snart af en boskapsdrift, som icke nog hastigt hann wika åt sidan, hästen stegrade sig, kullstörtade en ko och kastade sin ryttare till marken med sådan wåldsamhet, att hans hufwudskål och käkben bräcktes. Läkare tillkallades skyndsamt från den 2 mil aflägsna staden, men ynglingen kunde icke räddas; han afled under swåra plågor twå dagar derefter.

(Wbl.)

I Wasabladet no 29 / 20.07.1872.

Redigering: Elof Granholm

Senast uppdaterad 2013-10-07 16:24
 
 
Top! Top!