www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Appelberg: Läkarrapport över Gamla-Karleby distrikt 1864
Skrivet av Doktor Appelberg   
2009-06-26 10:39

Finska Läkaresällskapetes handlingar för 1864
Underdånig årsberättelse om Medicinalverket i Finland

Rapport över Gamla-Karleby distrikt
av doktor Appelberg sidorna 1096-99

Redigering Elof Granholm 26.06.2009
Senast uppdaterad 2009-06-26 10:45
 
 
Top! Top!