www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Kvevlax kyrkklockor i vidskepelsens tjänst
Skrivet av Kotka Nyheter (Vasa Nyheter)   
2009-11-01 23:58

Notis i tidningen Kotka Nyheter,
no 60, sid 3, 06.08.1898
Redigering Elof Granholm 01.10.2009
 
 
Top! Top!