www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Klockartjänst lediganslagen i Munsala 1797
Skrivet av Georg Mathesius/Munsala Capell   
2012-06-09 16:01NOTIFICATIONER.

Underrättelser för Tjenstsökande.

Klockaren Swedelin i Munsala Capell, begärar, för sin ålderdom och skröplighet, afsked, med full lön under sin återstående lifstid. Detta gifwes tilkänna, på det tjenlige sökande, hwilka woro nöjde, med före nämnde wilkor, sysslan bestrida, kunna inom 3 månaders tid, ifrån nedanstående dag, hos underteknad sig dertil anmäla, samt få anwisning til profs afläggande. För öfrigt, äger den gamle Klockaren en Son, som will sysslan emottaga, och har Församlingens förtroende. De sökande böra wara mägtige i Swenska och Finska språken. NyCarleby den 1 Sept. 1797.

Georg Mathesius,

Kyrkoherde i NyCarleby.

 

Ur ”Inrikes Tidningar”, Stockholm, n:o 119, sid 3, 10.10.1797

Redigering Elof Granholm 09.06.2012Senast uppdaterad 2012-06-09 16:25
 
 
Top! Top!