www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Präster som bott i Nedervetil
Skrivet av HY universitetsmatrikel   
2005-10-26 09:16
Präster som bott och avlidit i Nedervetil
och som studerat
vid Helsingfors Universitet
under perioden 1640-1852
 

Henkilötiedot

sl. 1751 Johan Alcenius 7623. * 5.4.1731. Vht: Isojoen kappalainen Gabriel Alcenius 5474 (yo 1725, † 1790) ja Maria Fonselius. Porin triviaalikoulun oppilas 11.3.1747 (cl. conrect. #91) – 1751. Ylioppilas Turussa sl. 1751 [Allenius]‹¿› Johannes Satac _ 433. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 22.10.1751 [1751] d. XXII. Octobr. Johannes Alcenius Ikalensis. | Adjunctus Sacellani in Lapfierd Ordinatus 1755 in Julio. | Sacellanus in Nedrewetel. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 12.7.1755. Todistus ordinaation hakemista varten kirjattu pöytäkirjaan 14.7.1755 Johan Alsenius. — Isojoen kappalaisen (isänsä) apulainen 1755. Alavetelin kappalainen 1771. † Alavetelissä 3.4.1782.

Pso: 1:o 1763 Katarina Rothovius († 1777); 2:o Hedvig Calonius († 1817).

Appi: Ikaalisten kirkkoherra Johan Rothovius 5170 (yo 1711, † 1772).

Appi: Saarijärven kirkkoherra Matias Calonius 5937 (yo 1732, † 1777).

Poika: apulaispappi Johan Alcenius 10233 (yo 1786, † 1802).

Poika: ylioppilas Elias Daniel Alcenius 11247 (yo 1798, † 1804).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 6b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #802. — K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia I (1884) s. 87 (Porin koulun oppilasluettelo 19.12.1748); V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 52 (XCIX), 79 (CIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 394; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 193 (Berättar sig wara uptagen hoos sin Fader i Lappfierd.); K. Jäntere, Porin triviaalikoulun oppilasluettelot... SSJ 2 (1926) s. 24; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 42. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 125; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 24 (Alcenius Taulu 3); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #286D, 1963D; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 45; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7230.

Henkilötiedot

14.9.1776 Henrik Adrian Rislachius 9447. * Alahärmässä 12.12.1756. Vht: Alahärmän kappalainen Henrik Rislachius 7076 (yo 1745, † 1762) ja Elisabet Lilienbeck. Vaasan triviaalikoulun oppilas 23.1.1771 – 21.6.1776. Ylioppilas Turussa 14.9.1776 Rislachius, Henr. Adrian. Ostr. _ 564. Pohjalaisen osakunnan jäsen 14.9.1776 [1776] Henrik Adrianus Rislachius, die XIV Sept. nat. 1756. d. 6. Decembr. | Sacris initiatus ordinibus 7/12 1781. Sacellanus in Nedervetil 1782. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 5.12.1781. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 7.12.1781. — Pietarsaaren pitäjän kirkkoherran apulainen 1781. Alavetelin kappalainen 1783. † Alavetelissä 29.12.1817.

Pso: 1783 Margareta Kreander († 1810).

Appi: Alavuden kappalainen Johan Kreander 6555 (yo 1739, † 1767).

Poika: Sotkamon kirkkoherra Karl Henrik Rislachi 12504 (yo 1812, † 1841).

Poika: merenkulkija Johan Gabriel Rislachi 12989 (yo 1817).

Vävy: Lapväärtin kirkkoherra, FM ja TT Jakob Jonas Estlander 11432 (yo 1800, † 1854).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 160a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #1225; HYK ms. AKA:13, Konsistorin registratuura 1778–1782 s. 173'; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #2861. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 236 (CXXVIII); O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #1176; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja III 1771–1808 (1948) #1225; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 60. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 126; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 45; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #1563.

Henkilötiedot

20.9.1800 Abraham Hellström 11420. * Mustasaaressa 18.12.1781. Vht: Vaasan meritullin ylipäällysmies Erik Hellström († 1824) ja Beata Sundberg. Vaasan triviaalikoulun oppilas 14.10.1791 – 1800. Ylioppilas Turussa 20.9.1800 [Haellström] Abraham, Ostrob. _ 836. Pohjalaisen osakunnan jäsen 24.9.1800 [1800] Abrahamus Hellström die 24 September Natus die XVIII December 1781. | Prestvigd 1805. Kapellan i Neder Wetil 1820. Dog 1840. Todistus ordinaation hakemista varten registratuurassa 29.5.1805. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 1.6.1805. — Sulvan kappalaisen apulainen 1805. Pietarsaaren pitäjän kirkkoherran apulainen 1807. Alavetelin vt. kappalainen 1818, vakinainen 1820. Varapastori 1839. † Alavetelissä 29.9.1840.

Pso: 1821 Maria Johanna Tillman († 1854).

Poika: piirilääkäri, FM ja LKT Fredrik Hellström 16020 (yo 1842, † 1889).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 79b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #1594; HYKA TAA Ba, Papiksi aikovien ylioppilaiden luettelo 1803–05 (Österbottniska Nation); HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1805; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #1315; TMA Turun tuomiokapituli, Papiksi vihityt 1752–1954. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 413 (CLII); O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #1646; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja III 1771–1808 (1948) #1594; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 114 #1594 (Lisäyksiä ja oikaisuja). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 126; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Pietarsaari; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #597.

Henkilötiedot

19.6.1823 Karl Fredrik Ervast 13815. * Turussa (ruots. seurak.) 7.3.1804. Vht: turkulainen kauppalaivuri Konrad Ervast († ~1808) ja Fredrika Lindroth. Turun katedraalikoulun oppilas 2.2.1814 (in cl. prim.) – 13.6.1823 (examen). Pääsykuulustelu 17.6.1823. Ylioppilas Turussa 19.6.1823. Turkulaisen osakunnan jäsen 20.6.1823 20/6 1823. Carl Fredric Ervast 3/7 1804. Todistus pappisvirkaan pyrkimistä varten registratuurassa 9.6.1827. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 17.6.1827. — Pappina Paimiossa ja Kaustisella. Soinin saarnaaja 1835. Alavetelin kappalainen 1841 (virkaan 1843). † Alavetelissä 27.11.1854.

Pso: 1832 Eufemia Matilda Törnudd († 1888).

Appi: Temmeksen kappalainen, FM Matias Törnudd 10846 (yo 1794, † 1823).

Vävy: Lohjan kirkkoherra Anders Adrian Candolin 16911 (yo 1851, † 1901).

Viittauksia: HYK ms., Turkul. osak. matr. I #207; HYKA, Album 1817–65 s. 94; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1827; HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1823; TMA Turun tuomiokapituli, Papiksi vihityt 1752–1954. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 637 (CLXXIV); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim. — O. I. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto I A–E. SKHST 8:2 (1918) #815; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #1623.

Henkilötiedot

10.10.1825 Josef Fredrik Juvelius 14124. * Kokkolassa (maaseurak.) 9.5.1807. Vht: Kruunupyyn kirkkoherra, FM Fredrik Juvelius 10290 (yo 1786, † 1826) ja Ulrika Kristina Collin. Vaasan triviaalikoulun oppilas 3.2.1816. Ylioppilas Turussa 10.10.1825. Pohjalaisen osakunnan jäsen 11.10.1825 [1825] Josephus Fredricus Juvelius die XI Octobris. Natus VII Maji MDCCCVII. | Sacr. Ordin. initiatus 1829. Adjunctus Sacellani in Neder Vetil. Obiit 1837. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 19.12.1829. — Lemlandin kirkkoherran apulainen 1829, Kumlingen 1830. Alavetelin kappalaisen apulainen 1833. † Alavetelissä 25.10.1836. Naimaton.

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #2101; HYKA, Album 1817–65 s. 154; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #1674; TMA Turun tuomiokapituli, Papiksi vihityt 1752–1954. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 681 (CLXXVII); O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #2195; E. Kojonen, Pohjalaisen osakunnan nimikirja V 1809–1827 (1957) #2101.

Henkilötiedot

19.12.1836 Karl Fredrik Lydman 15462. * Vaasassa 2.12.1816. Vht: vaasalainen kaakeliuunintekijä Karl Gustaf Lydman († 1822) ja Maria Kristina Hellström. Vaasan triviaalikoulun oppilas 26.8.1825 – 1834. Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 19.12.1836 (arvosana approbatur cum laude äänimäärällä 15). Pohjalaisen osakunnan jäsen 24.2.1837 [1837] Carolus Fredricus Lydman die XXIV Februarii Natus die II Decembris anni MDCCCXVI. | Uttog afgångsbetyg den 26 Januari 1841. | Drunknade 1841. † hukkui "entisenä opiskelijana" Alavetelissä 30.8.1841.

Pso: 1841 Anna Johanna Lerbacka.

Yksityistod. antaja: Fredrik Hertzberg 14389.

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #2396; HYKA, Album 1817–65 s. 341. — T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 69; O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #2488; E. Kojonen, Pohjalaisen osakunnan nimikirja VI 1828–1852 (1962) #2396.

 

 
 
Top! Top!