www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Bröllopet i Kana
Skrivet av A.O.Freudenthal   
2005-12-16 12:30

BRÖLLOPET I KANA

 

Ett dialektprov från 1872

 

Å på tridi dan valt i dsessbo i Kana i Galilen, å Jessosas moron var tär. Jessos valt å samaleis bodi åärjongan hans ti dsessbo.                                                                              

Å tå vini byrja fatas, sa Jessosas moron åt an: "Ti har int na vin." Tå sa Jessos åt ena: "Kvinno, va har ja dsära me te? Menn tid ha int änno komi." Tå sa moron hans åt skaffaren: "Va an säjr åt är, he ska ni dsära."

Så var tär seks steinkrukor, såm judan pa ha tå di tvättar, såm dro vardeira två elder tri mått. Tå sa Jessos åt döm: "Fyllin krukona me vattn." Å di fyllt döm smitfoll. Å han sa åt dömt: "Öisin ny i å bjärin ti kåttsin." Å ti bar.

Å tå kåttsin san smaka vini såm ha viri vattn å int veta vadan he a komi, men skaffaren såm ha öist vattni, veta e bädd an ti brogommin å sa åt an: "Ader brukar fösst säti framm he bäter vini, å san di ha vali drottsin he såm är sämber. To ha dsömd he bra vini allt hitills."

 

Axel Olof Freudenthal

Skrivet på kronobydialekt (Bröllopet i Kana, Joh.2:1-10)

 
 
Top! Top!