www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Terjärv nytt 03.01.1931
Skrivet av Öb   
2005-05-05 05:37
Kommunfullmäktige

Kommunalfullmäktige behandlade vid sitt senaste sammanträde bl. a. följande ärenden:
Då arbetslöshet torde förekomma även å orten, tillsattes en arbetslöshetsnämnd, bestående utav följande personer: A. E. Sandvik ordf., Hugo Bexar och Matts Dahivik.
Åt medlemmarna i valnämnderna bestämdes ett arvode om 30 mk per dag.
Åt medlemmar i kolonisationsnämnden föreslogs likaså ett arvode om 30 mk samt för ordf. 50 mk ävensom fastställd resetaxa.
Skyddskåren beviljades ett bidrag om fmk 200.
Det s. k. barnavdraget vid 1930 års taxering bestämdes till 600 mk samt det progressiva avdraget för en beskattning av under 6,000 mks inkomst 1,500 mk.
Till medlem i statens skattenämnd, i stället för hr Elis Granholm, som avsagt sig uppdraget, utsågs Viktor Bexar med Hugo Särs som suppleant.
Det av kommunalnämnden uppgjorda inkomst- och utgiftsförslaget för år 1931 godkändes oförändrat.
Förslaget slutade med en summa utgift på 636,150 mk. Då inkomsterna stiga till 358,490:— måste fmk 277,660: — uttaxeras.
Skattöresbelopet torde stiga till c:a 5:—.


Travtävlan

Travtävlan föranstaltades härstädes den 29 dec. Banan, som var 1,000 m. lång, genomlöptes 2 gånger. Av 16 anmälda hästar fullföljde endast 10. I förhållande till den jämförelsevis dåliga banan och det urusla vädret kunna siffrorna härnedan betraktas såsom goda,

I pris Hilkka, äg. E. Bäck, Karleby, red. tid 3,51,8. 2) E. T. Eine, äg. F. Åminne, Kronoby, 3,51,9. 3) Eja, äg. G. Hemgård, Nedervetil, 3,54. 4) Kurren-Lempi, äg. A. Kerola, Lochteå, 3,55. Elli, äg. H. Rantalahli, Vimpeli, 3,56, Iso-Piiju, äg. T. Herlevi, Kannus, 3,56, Resu, äg. A. Mattsson, Terjärv, 3,56,2, T. P. Tähti, äg. G. Forsell, Nedervetil, 3,57,3.

(Öb 03.01.1931)
Senast uppdaterad 2005-05-11 13:14
 
 
Top! Top!