www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
En karta över Terjärv socken
Skrivet av Öb   
2005-05-05 05:59
En karta över Terjärv socken

En karta över Terjärv socken har i dagarna utkommit från trycket. Kartan ifråga, som utgivits av Terjärv-Gillet i Helsingfors, har upprättats å lantmäteristyrelsen samt tryckts hos Ab. Lito-Björkell Oy. i Vasa. Den är tryckt i 6 färger, utförd i skalan 1: 60000 och har en storlek av 45 X 100 cm. samt säljes till ett pris av fmk 50: — per styck.

Då det på grund av de sällan förekommande storskiftesregleringarna är mycket svårt att erhålla något så när riktiga kartor över våra landskommuner — denna torde vara den första i sitt slag i svenska Österbotten — bör initiativet hälsas med tillfredsställelse och mana till efterföljd.

En dylik karta intresserar ju och är i främsta rummet avsedd för resp. kommuns egna medlemmar. I en alldeles särskild grad är den efterlängtad av personer, vilka äro bosatta på annan ort eller annat land. För dem är den kanske mera än något annat ägnad att leda tankarna tillbaka till hemorten med dess minnen och fröjder. Dock kommer den säkert även för de hemmavarande att vara en omtyckt vägvisare över ortens bosättning och odling i nuvarande tid.

Hugade beställare kunna erhålla kartan bl. a. från Ab. Lito-Björkell Oy., Vasa, varvid priset 30 mk per st. antingen insändes med beställningen eller uttages mot postförskott.

I Amerika är priset dollar 2: — per styck.

(Öb 05.07.1930)

Senast uppdaterad 2005-05-11 13:14
 
 
Top! Top!