www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Malmfynden i Teerijärvi
Skrivet av Öb   
2005-05-05 06:11
Malmfynden i Teerijärvi

Malmfynden i Teerijärvi. Såsom vi tidigare meddelat, har Geologiska kommissionen redan tre somrar låtit utföra malmundersökningar i mellersta Österbotten, där särskilt Teerijärvi och närmaste omnejd synes inge vissa förhoppningar om mera anmärkningsvärda malmförekomster. Redan 1923 fann man stycken av relativt god svavelkismalm vid stränderna i Teerijärvi och Vetil, och undersökningarna ha därefter inriktats på att finna grund- berget för de gjorda fynden.

Under denna sommar ha dessa letningar lett till önskat resultat. Man har funnit malmberget i södra delen av Teerijärvi med tillhjälp av  en bergsing. Trüstedt konstruerad elektrisk maskin, som togs i bruk på sen- sommaren. Malmen har konstaterats vara ren svavelkis, kopparfri  och jämförelsevis låghaltig.

Ett praktiskt utnyttjande av fyndigheterna  torde knappast kunna ifrågakomma innan den nya  järnvägen Suolahti — Gamlakarleby blir färdig, men det är i alla fall ett intressant faktum att malmfynd på denna sida om Bottenhavet icke äro uteslutna.

(Öb 13.09.1926)

Senast uppdaterad 2005-05-11 13:13
 
 
Top! Top!