www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Gårdarna på Sandvik
Skrivet av Martin Sandvik   
2006-10-07 13:20

GÅRDARNA PÅ SANDVIK

 

Uppgifter om den första beboaren på Sandvik i Terjärv kommer från Ståhl i Kronoby. Ståhl hemman ägdes före Stora ofreden av Hans Ehrsson. Hans son, Eric, var bonde på Ståhl under Stora ofreden. Eric Hanssons bror, Nils blev år 1714 tillfångatagen och bortförd av ryssarna. Efter freden 1721 befriades han och återvände hem till Kronoby. Några år senare dyker han upp i Terjärv Kortjärv, där han år 1727 gifter sig med nämndemansdottern Brita Lars­son. Efter att en tid varit bosatt i Kortjärvi gör Nils och Brita en anhållan om att få uppta ett ny­bygge i trakten. Nybygget vill de kalla Sandvik eller Sansund. Gran­narna, bönderna på Kortjärvi och Skytte, förordar deras anhållan. Familjen Hansson blev nu nybyg­gare, först på ett så kallat krono­hemman, men något senare på ett skattehemman som betydde att de var den verkliga ägaren. Nils Hansson Ståhl Sandvik, född år 1706 avled år 1793, 87 år gammal. Han hade redan tidigare delat hemmanet mellan sönerna Johan och Nils. Johan för Gammelgård och Nils för Astu (andra stugan).

Inte långt från Gammelgård upp­stod snart en ny lägenhet med Johans son Elias Nilsson som husbonde. Den nya lägenheten kallades Nygård med släktnamnet Sandvik och årtalet var 1810. Jo­han Eliasson, bonde på Nygård i följande led, hade i sitt äktenskap endast en dotter. Hon gifte sig med Karl Fredriksson Lillrank, som blev hemmamåg på Nygård. Nils Nilsson, tolvmannen, född 1769, hade i ett av sina två äkten­skap en son, Johan. Johan flyttade till Djupsjöbacka där han blev ägare och bonde på Jonnas. I ett annat äktenskap hade tolvmannen Nils Hansson två söner, Anders och Johan. År 1823 sålde Anders sin hemmansdel åt kronotimmer­mannen Johan Mattson Skydt. Själv flyttade Anders till Pesonen i Evijärvi. På tomten vid gamla Astu hade timrats ett nytt bostads­hus som nu flyttades till en ny tomt i grannskapet. Detta, Johan Skyttes nya hem, kallades Nybondas, men släktnamnet var Sandvik. Johan Hansson, gift med Margareta Tarvonen (Furu) blev kvar på sin hemmansdel. Johans och Margaretas äktenskap var barnlöst. Hemmanet gavs då åt en släkting som allmänt gick under namnet Sandvik Ant.

Gårdarna på Sandvik har under tidernas gång delats så att det i modern tid fanns sju odlings­lägenheter. Nu i dag, i det när­maste 300 år senare, sköter en enda familj effektivt alla sju lägen­heterna (och lite till). Utflytt­ningen från Sandviken har varit stor. USA har lockat många, lik­som också Sverige. De närmaste städerna, liksom också södra Fin­land har haft en viss dragnings­kraft.

Vy från Sandvik. Den största holmen heter Aptekasholmen.

Vad levde man på under äldre tider: De stora skogarna och i många sjöarna talar för jakt och fiske. Jordbruk och boskapsskötsel har dock länge varit huvudnäring. Tjärbränningens ekonomiska betydelse ska vi inte förglömma. De med vattenkraft drivna inrättningarna som mjölkkvarnen, sågen och pärthyveln var värde­fulla industrier på den tiden. På landsbygden har det skett och sker fortfarande en omvandling. Är det möjligen som en ord­brukare en gång skrev:

Framtiden är ännu oanvänd.
Framtiden stannar och väntar.
Framtiden hoppas.
Låt oss tro på den!
 

Martin Sandvik

Senast uppdaterad 2006-10-07 13:30
 
 
Top! Top!