www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Terjärv Apotek fyllde 50 år
Skrivet av Loffe   
2005-05-08 00:36

Terjärv Apotek fyllde 50 år

 
Igår, tisdag, hade det förflutit jämt 50 år sedan Terjärv Apotek började sin verksamhet. Under den perioden har apoteket haft sin verksamhet på fem olika ställen och antalet apotekare har också varit fem. Att Terjärv Apotek fyllt ett behov under denna tid är klart. Att det behövs i framtiden är också självklart.

 Det första apoteket var inrymt i Bröderna Storranks nuvarande affärsfastighet. Den första apotekaren hette Melchior Britschgi, och han kom från Helsingfors. Apoteket blev inte långvarigt där, utan i början av 30-talet flyttades verksamheten till det hus mittemot gamla mejeriet, som nu bebos av Maj-Britt och Henrik Backman. Apotekare Britschgi verkade här i fem år, nämligen från 1930 till 1935.

 År 1935 övertogs apoteket av Ragnhild Holmström som kom från Helsingfors, och hon bedrev sin apoteksrörelse i gamla hälsogården, den som revs 1976. Ragnhild Holmström avgick som apotekare år 1952. I början av 50-talet flyttades apoteket till gamla Bagas, i den fastighet där AB Albäck i tiden hade sin elaffär. Som ny apotekare hade då kommit Rauha Kare, som var född i Kuhmoinen, och hon tillträdde tjänsten den 10 januari 1952. Gamla apoteksbyggnaden vid gamla Bagas revs år 1978.

 I början av 60-talet byggde Rauha Kare en helt ny apoteksfastighet, och det är den byggnad som ännu är i bruk. Apotekare Kare var verksam ända till 1964. Apoteket köptes då av provisor Lennart Teir, som kom från Lappfjärd. Statsrådet gav honom apoteksrättigheten den 4 juni 1964, varefter han den 24 augusti 1964 tog emot apotekstjänsten. Lennart Teir kom att under en lång period att verka som apotekare i Terjärv, ända från 1964 till 1977. Då flyttade han till Apotek Farma i Jakobstad, där han fortsättningsvis är apotekare.

 Terjärv Sparbank köpte apoteksfastigheten av honom, och hyrde så ut den åt provisor Pekka Sedig som år 1977 tog emot tjänsten. Han är uppfödd i Eura, och innan han kom hit hade han verkat som provisor i bl.a. Hangö och Björneborg. Apoteksrättigheten fick han den 23 december 1976, och apoteket övertog han den 20 februari 1977.

 Den nuvarande apotekspersonalen består av fyra personer. Apotekare Pekka Sedig har i sin tjänst två farmaceuter, nämligen Anneli Sedig och Monica Törmä, samt farmanom Eivor Hästbacka. Förutom apotekets verksamhet, har man också tre medicinskåp. Det största finns i Murick i Nedervetil, medan de två mindre finns vid Haavisto i Nedervetil och i Småbönders vid posten. Trots att apoteket i Terjärv är litet, hör det inte till de minsta i landet. Det är något mindre än apoteket i Kronoby vad gäller antalet recept, men annars är de i samma storleksklass. Antalet recept år 1979 var hela 14.991 st. Ökningen har varit jämt från år till år, men inga större förändringar har skett.

 Apoteket följer med utvecklingen på området. En nyhet som anskaffats är en modern kopieringsapparat, där man har möjligheter att kopiera recept för sjukförsäkringen.

För ett år sedan inrättades ett renluftsrum. Rummet har högre lufttryck än normalt, och vidare finns där ultraviolettbelysning som skall ta död på alla bakterier. Rummet har ett helt sterilt aceptiskt skåp och den som arbetar där använder skyddskläder. Att arbeta i ett renluftsrum, med olika avvägningar och medicinblandningar, är ett drygt och noggrant arbete. Så den kund som väntar på att en medicin som skall blandas enligt recept, skall veta att den tid det tar att vänta — den tid går åt till kundens eget bästa.

Terjärv Apotek är en nödvändighet. Apoteket är en inrättning som vi alla någon gång kommer att vara i behov av. Servicen gäller inte enbart Terjärv utan också  Nedervetil. Flera gånger om dagen skickas medicin till skåpen i Nedervetil och Småbönders. Otaliga är de recept som utskrivs för de nedervetilbor som besöker läkarmottagningen i Terjärv, och som sedan får sin receptbelagda medicin från apoteket.

 Terjärv, har under ett halvt sekel nu gagnats av apoteket, och ingen finns som skulle säga, att det inte också behövs i framtiden.

 
LOFFE

 (Öb 19.03.1980)

 

Senast uppdaterad 2005-05-08 00:36
 
 
Top! Top!