www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Terjärv Andelsmejeri
Skrivet av F.O.Lingonblad   
2005-05-10 09:38

 Terjärv Andelsmejeri

 

Terjärv Andelsmejeri

Bildandet av ett andelsmejeri i Terjärv diskuterades livligt inom Terjärv Lantmannagille åren 1903 — 1904. Teckningslistor cirkulerade i byarna, men man lyckades inte uppnå stipulerat antal 500 andelar. I januari 1905 hade man lyckats samla 459 tecknade andelar och ansåg att företaget därmed var säkrat.

 Den 11 februari 1905 hölls konstituerande möte, varvid man antog stadgar och valde företagets första styrelse. Terjärv Andelsmejeri, som det nya företaget kallades, var sålunda bildat. På styrelsens åtgärd ändrades namnet till Insjö Andelsmejeri, med anledning av att kommunen till myndigheterna ingått med anhållan att sockennamnet skulle ändras till Insjö. Anhållan avslogs men mejeriet inregistrerades 1906 under namnet Insjö Andelsmejeri. År 1944 ändrades namnet till Terjärv Andelsmejeri. Då mejeriet igångsatte driften den 6 nov. 1905 hade 89 medlemmar anslutit sig med 590 andelar.

 Till mejeritomt inköptes den s.k. »Forslindan» av bonden Anders Jansson Hässjebacka. Tomten var belägen invid åbron i Terjärv kyrkoby. Byggnaden uppfördes av bräder för en kostnad av 15.645 mk 99 p. Maskineriet kostade mk 21.057:02. Radiatorsystemet ersattes år 1922 av ett komplett separator- maskineri. Mejeriet var helt inriktat på smörproduktion.

Som styrelsens ordförande har fungerat: K.J. Granholm 1905- 1919, Elis Granholm 1920-1922, Adolf Bexar 1922-1932, Artur Nygård 1933-1942, Ture Sågfors 1943-1956, Runar Sandvik 1957-1970, Bertel Vistbacka 1971-1975.

Disponenter: Viktor Timgren 1905—1915, A.E. Lindh 1915—1939, Edmund Nykvist 1940—1975.

Mejerskor: Edla Komossa 1905—1911, Maria Sandkulla 1911—1931, Jenny Bredbacka (Samulin) 1931—1941, Gerda Lindbäck 1938—1943, Birgit Djupsjöbacka 1943—1949, Doris Björk 1949—1955, Majan Byggningsbacka 1950—1961, Britta Byström 1962, Gunborg Storbacka 1963—1966, Bengt Strengell 1967—1969, Ann-Mari Ahlvik 1970—1971, Ingvor Särs 1972—1975.

Maskinister: Sigfrid Sandkulla 1908—1941, Konrad Granlund 1941—1975.

Mejeriets 70-åriga verksamhet avslutades vid utgången av år 1974. Den 1.1.1975 trädde fusionen med Gamlakarleby Andelsmejeri i kraft och mjölken gick därefter på direktleverans till Gamlakarleby.

Småbönders Andelsmejeri grundades år 1927 och påbörjade verksamheten 1928 samt avslutade den vid utgången av 1949, då medlemmarna återinträdde i moderföretaget Terjärv Andelsmejeri. Att småböndersdistriktet separerade från moderföretaget var troligen i någon mån influerat av den då aktuella decentraliseringen i Österbotten, men största orsaken var sannolikt den långa transportvägen, som speciellt vintertid var svårtrafikerad. Mejeriet hade sin största invägning år 1940, då 0,6 milj. kg invägdes. År 1949 hade mejeriet 70 medlemmar. Uno Vidjeskog var då ordförande i styrelsen och disponent var Edvard Storbacka.

Terjärv Andelsmejeri utgav år 1955 en detaljrik 50-års historik.

 
Ur ”Karleby Andelsmejeri 1905-1980”,

utarbetad av F.O.Lingonblad

 

 

Småbönders mejeri 

Senast uppdaterad 2006-06-23 15:06
 
 
Top! Top!